BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sprawozdanie roczne  z prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2007 roku. 

W roku 2007 Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Najważniejsze tematy omawiane na spotkaniach:

 1. Podsumowanie działań podejmowanych przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku w 2006 roku.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2007 rok. 
 3. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu poznańskiego w 2006 roku oraz funkcjonowanie jednostek Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu poznańskiego w 2006 roku oraz funkcjonowanie jednostek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
 5. Omówienie zasad funkcjonowania Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2007 roku.
 6. Ocena stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu poznańskiego w 2006 roku.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu poznańskiego w 2006 roku.
 8. Omówienie nowej ustawy o zarządzaniu kryzysowym - najważniejsze założenia oraz skutki jej wprowadzenia.
 9. Bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie powiatu poznańskiego ocena stanu sieci drogowej oraz sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu;
 10. Przygotowanie służb, inspekcji i straży do sezonu letniego, ze szczególnym  podkreśleniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach oraz nad wodą;
 11. Ocena kodeksu postępowania karnego w związku z wprowadzeniem trybu  przyśpieszonego – sądy 24-godzinne oraz nowelizacji kodeksu karnego w zakresie wprowadzenia pojęcia czynów chuligańskich.
 12. Omówienie zdarzenia w Luboniu z dnia 29 września 2007 r., (podejrzenie zatrucia rodziny w skutek prowadzonej dezynsekcji).
 13. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Gmin Czerwonak, Pobiedziska, Murowana Goślina Kostrzyn z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla miejscowych Ochotniczych Straży Pożarnych.
 14. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na zakup silnika do nowej łodzi Ochotniczej Straży Pożarnej „Mistral” z siedzibą w Poznaniu.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie udzielenia dotacji dla Miasta Poznania z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
 16. Omówienie i podsumowanie akcji wręczania odblasków dla pierwszoklasistów z terenu powiatu poznańskiego - „Bądź widoczny”.

Ponadto, Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przyjęła w dniu 21 marca 2007 roku Stanowisko w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie poznańskim.

Podczas spotkań Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku omawiała również bieżące sprawy i problemy zgłaszane przez członków, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży, społeczności lokalne. W ramach działalności Komisji jej członkowie brali udział również w następujących spotkaniach i szkoleniach:

- W maju 2007 r., Przewodniczący Komisji, wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Poznańskiego (członek Komisji) uczestniczyli w szkoleniu dla członków PKBiP organizowanym w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczytnie. Celem szkolenia było zapoznanie członków Komisji z zadaniami i sposobami ich realizacji związanymi z inicjowaniem  i organizowaniem działań zapobiegających popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom oraz przyczynom ich powstawania, a także tworzeniem powiatowego programu zapobiegania przestępczości.

- Z polecenia Przewodniczącego Komisji - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, uczestniczył we wrześniu 2007 r., w spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Dystrybutorów Części Samochodowych w Starostwie Powiatowym w Grójcu poświęconemu nielegalnemu handlowi częściami samochodowymi na giełdzie w Słomczynie. Dyrektor Wydziału przedstawił uczestnikom spotkania doświadczenia i spostrzeżenia zebrane  w trakcie prowadzonych działań mającym na celu przeciwdziałania temu procederowi na terenie giełdy w Przeźmierowie.  

W dniu 17 grudnia 2007r., Starosta Poznański - Przewodniczący Komisji spotkał się  z Komendantami Miejskimi Policji i Straży Pożarnej i ich zastępcami. W trakcie spotkania podsumowano realizację wspólnie prowadzonych działań oraz plany na rok 2008.

Dnia 29 grudnia 2007 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego połączone ze spotkaniem z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komendą  Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Posiedzenie było poświęcone tematyce szeroko rozumianej współpracy i wsparcia powiatu dla Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Działania podejmowana na rzecz mieszkańców Powiatu Poznańskiego ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu (trzy inicjatywy skierowane byłe bezpośrednio do najmłodszych mieszkańców powiatu).

 1. Odblaski dla pierwszoklasistów – zakupiono 4 tys. sztuk opasek odblaskowych – otrzymali je wszyscy pierwszoklasiści szkół podstawowych z terenu Powiatu Poznańskiego. Spotkania z „pierwszakami” z udziałem członków komisji, policji i straży pożarnej odbyły się w każdej gminie.
 2. Wsparcie finału powiatowego XXX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Stęszewie, 23 kwietnia 2007 r. organizowanego przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu dla uczniów szkół podstawowych. Impreza ta miała na celu popularyzację wśród młodzieży szkolnej znajomości zasad ruchu drogowego, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania uczestników w ruchu drogowym oraz popularyzację i propagowanie wiedzy i umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej.
 3. Organizacja (maj 2007 r.) powiatowego szczebla konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży - „Kiedy dzwonię po straż pożarną”, ogłoszonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Z-cę Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Celem konkursu było kształtowanie właściwych zachowań dzieci i młodzieży w obliczu zagrożenia, a także uświadomienie – jak postępować w momencie jego zaistnienia, pod jaki numer alarmowy i w jakich sytuacjach należy dzwonić do straży pożarnej oraz co przekazać w zgłoszeniu. 
 4. Wsparcie organizacji (luty 2007 r.)VIII Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich „Romków” organizowanych przez Zarząd Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego dla najlepszych strzelców z całego kraju oraz państw Unii Europejskiej.
 5. W ramach działalności Komisji zlecono również wykonanie 2 tys. egzemplarzy map drogowych powiatu poznańskiego przeznaczonych dla przedstawicieli współpracujących służb, inspekcji i straży, a także mieszkańców powiatu.

Osoby i instytucje biorące udział w spotkaniach lub wspierające działania podejmowane przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku:

 • Przedstawiciele Rady Powiatu Poznańskiego,
 • Komendant Miejski Policji w Poznaniu;
 • Komendant Miejski PSP w Poznaniu;
 • Wójtowie i Burmistrzowie gmin Powiatu Poznańskiego;
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu;
 • Prokurator Okręgowy w Poznaniu;
 • Dyrektor Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Ponadto Starosta Poznański, jako Przewodniczący Komisji wystosował pisma do:

 • Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu oraz Burmistrza Gminy Kórnik   w sprawie otrzymanej informacji dotyczącej faktu możliwego zagrożenia życia i zdrowia mieszkańca wsi Czołowo (gmina Kórnik);
 • Starosty Pilskiego – odpowiedź w sprawie utrudnień w ruchu kołowym na terenie miasta Piły powodowanych przez pojazdy nauki jazdy z rejestracjami z powiatu poznańskiego. 

Opracował:
Łukasz Sobolewski
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
  data wytworzenia: 2008-05-13
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2008-05-13 11:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 14:00

drukuj całą stronę

Banery