BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sprawozdanie roczne  z prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2003 roku.

Członkowie Komisji spotkali się na 5 posiedzeniach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz na 2 spotkaniach wyjazdowych:
- na terenie kiermaszu części samochodowych w Przeźmierowie
- praktycznych ćwiczeniach ratowniczych na terenie Puszczy Zielonka

Tematy omawiane na spotkaniach:

 1. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego - raport Komendanta Miejskiego Policji.
 2. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Poznańskiego, raport Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.
 3. Stan bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie Powiatu Poznańskiego, raport Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 4. Stan sanitarno-epidemiologiczny na terenie Powiatu Poznańskiego, raport Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 5. Kolportaż ulotek informacyjnych opracowanych przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.
 6. Zmiany w organizacji ruchu drogowego w Mosinie.
 7. Organizacja ćwiczeń ratowniczych na terenie Puszczy Zielonka.
 8. Stan bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.
 9. Kwestia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na terenie Powiatu Poznańskiego.
 10. Przeprowadzenie akcji wręczania odblasków pierwszoklasistom z terenu Powiatu Poznańskiego.
 11. Omówienie kwestii zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu poznańskiego.

Podczas spotkań Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku omawiała również bieżące sprawy i problemy zgłaszane przez członków, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży, społeczności lokalne.

Sprawa kiermaszu części samochodowych w Przeźmierowie

Tematem omawianym na każdym spotkaniu Komisji była kwestia funkcjonowania kiermaszu części samochodowych w Przeźmierowie. Działania Komisji zmierzały do:

- wykreowania zasad efektywnej współpracy między Automobilklubem Wielkopolskim, prowadzącym kiermasz, a przedstawicielami policji (Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji), służb skarbowych (Urzędu Kontroli Skarbowej, I Urzędu Skarbowego), Wójtem Gminy Tarnowo Podgórne.

- wspieraniem działań podejmowanych przez Automobilklub Wielkopolski ograniczających możliwość handlu kradzionymi częściami samochodowymi w tym budowy systemu monitoringu (uruchomionego w kwietniu 2003 r.), zmian w organizacji zasad funkcjonowania kiermaszu, zmierzających ostatecznie do wprowadzenia kas fiskalnych.

- przeprowadzenia kontroli policyjno-skarbowych podmiotów prowadzących działalność
na kiermaszu. Realizując to zagadnienie Starosta Poznański wystąpił do Dyrektorów wszystkich Izb Skarbowych na terenie kraju o udostępnienie Urzędowi Kontroli Skarbowej i  I Urzędowi Skarbowemu informacji o podmiotach handlujących w Przeźmierowie.

- zmian w przepisach prawa m.in. określających zasady opodatkowania, podmiotów handlujących częściami samochodowymi, zasad kontroli skarbowej, przepisów ubezpieczeniowych. Powyższe kwestie omawiane były podczas spotkań Starosty Poznańskiego z przedstawicielami Rady Ministrów, parlamentarzystami.

Kwestia funkcjonowania kiermaszu części samochodowych w Przeźmierowie była omawiana również na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Poznania i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania. Starosta Poznański jako Przewodniczący Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego brał udział w 3 trzech spotkaniach w/w komisji.

Powiatowe ćwiczenia ratownicze w Puszczy Zielonka

Dużym przedsięwzięciem były powiatowe ćwiczenia ratownicze na terenie Puszczy Zielonka dnia 17 czerwca 2003 roku. Swoim zasięgiem obejmowały teren trzech gmin (Czerwonaka, Murowanej Gośliny i Pobiedzisk) oraz trzech nadleśnictw (Czerwonak, Łopuchówko i Leśnego Zakładu Doświadczalnego Akademii Rolniczej). Ćwiczenia przyczyniły się do sprawdzenia funkcjonowania służb ratowniczych (Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Pogotowia Ratunkowego, Policji), zasad koordynacji podczas dużego pożaru, zgrania powiatowych służb z administracją samorządową i jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.

Działania podejmowana na rzecz mieszkańców Powiatu Poznańskiego

Wszystkie kwestie i zagadnienia podejmowane przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Dwie inicjatywy skierowane byłe bezpośrednio do mieszkańców powiatu.

 1. Ulotka informacyjna - opracowana dla każdej gminy. Zawierała dane teleadresowe podmiotów zaangażowanych w szeroko rozumiane bezpieczeństwo na terenie danej gminy i powiatu. Za pośrednictwem lokalne prasy rozkolportowano ponad 51000 egzemplarzy.
 2. Odblaski dla pierwszoklasistów - wykonano ponad 3.200 sztuk światełek odblaskowych - otrzymali je wszyscy pierwszoklasiści szkół podstawowych z terenu Powiatu Poznańskiego.

Osoby i instytucje biorące udział w spotkaniach lub wspierające działania podejmowane przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku:

 • Wojewoda Wielkopolski
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji
 • Komendant Miejski Policji w Poznaniu
 • Komendanci Komisariatów Policji z terenu Powiatu Poznańskiego
 • Komendant Miejski PSP w Poznaniu
 • Wójtowie i Burmistrzowie gmin Powiatu Poznańskiego
 • Izba Celna w Poznaniu
 • Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu
 • I Urzędu Skarbowego w Poznaniu
 • Automobilklubu Wielkopolski
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Kurosz
  data wytworzenia: 2005-05-11
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2005-05-11 13:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-26 14:07

Rejestr zmian

 • 22.08.07; zmiana właściciela obiektu
 • 27.09.07; korekta edytorska
 • 11.12.07; ujednolicenie strony
 • 24.03.09; korekta
 • 22.02.11; dodanie tytułu
 • zmieniono 2018-11-15 09:21 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-03-26 14:07 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1

« wstecz

Banery