BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu - Rok 2008

Lp.

Jednostka
kontrolująca

Termin kontroli

Zakres kontroli

Miejsce
udostępnienia   dokumentacji1.

 

 

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu        

01.04.2008-
06.06.2008
(z przerwami w dniach: 04.07., 30.04., 09.05.,
19-27.05.)

Sprawowanie przez Starostę   Poznańskiego nadzoru nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodowe do ruchu drogowego, w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia  2007 r.


Starostwo Powiatowe
w Poznaniu


 
2.


Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Poznaniu


25.08.2008-
23.09.2008
(z przerwami)

Sprawowanie przez Wojewodę Wielkopolskiego nadzoru nad prawidłowością wykonywania przez Starostwo Powiatowe zadań z zakresu administracji rządowej.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

3.

 

 


Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  
w Poznaniu

 

 

 

25.09.2008-
07.11.2008

1) Czynności kancelaryjne, w tym informacje o:
- prowadzonych postępowaniach w przedmiocie udzielania pozwolenia na budowę,
- terminach załatwiania sprawy

2) Prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych  w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi i Kodeksu postępowania administracyjnego.

3) Poprawność wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie: budynków handlowo - usługowych w tym wielkopowierzchniowych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego, budynków użyteczności publicznej.
 
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
    data wytworzenia: 2008-11-05
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2008-11-05 08:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-11-08 08:26

drukuj całą stronę

Banery