BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu - Rok 2019

Lp. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli Miejsce udostępnienia dokumentacji

 1.

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego

01.02.2019

13.03.2019-
28.06.2019


22.07.2019


30.07.2019 

Kontrola realizacji projektu: "Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu."

Kontrola realizacji projektu: "Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Kontrola realizacji projektu: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie."

Kontrola realizacji projektu: "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5) - etap 1 budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kociałkowa Górka - Pobiedziska.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 

2.

 

Wojewoda Wielkopolski

18.02.2019-
18.04.2019

 

 

21.02.2019-
20.03.2019

Kontrola w zakresie gospodarowania przez Starostę Poznańskiego nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywania przez niego innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami, w latach 2018-2019 (do dnia zakończenia kontroli, a także działania wcześniejsze, jeżeli miały one wpływ na realizację kontrolowanego zadania).
 

Kontrola organizacji i funkcjonowania jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.)

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
3. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

 

21.03.2019

 

31.05.2019

 

 

22.08.2019

 

Kontrola w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez samorządowych konserwatorów zabytków, dla zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie zabytkowych układów urbanistycznych, od roku 2016.

Kontrola w zakresie postanowień wydanych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w roku 2018.

Kontrola dotycząca prawidłowości wydanych pozwoleń/decyzji i postanowień pod kątem uwzględnienia ochrony zabytków archeologicznych, przeprowadzonych kontroli stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków, kontroli prowadzonych badań archeologicznych z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją, kontroli oceny stanu zachowania, warunków przechowywania i zabezpieczenia zabytków znajdujących się w muzeach, bibliotekach oraz zbiorach lub zasobach innych państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego, inwentaryzacji dokumentacji pochodzącej z badań archeologicznych. 

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

07.10.2019-
23.10.2019
Kontrola płatnika składek. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
5.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

02.10.2019-
21.10.2019
Kontrola audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego prowadzonego w latach 2016-2019 (I półrocze). Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 

Metryka

  • opublikował: Bartosz Kurek
    data publikacji: 2019-03-05 09:57
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-24 14:40

drukuj całą stronę

Banery