BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie
Powiatowym - Rok 2012

 

Lp.

Jednostka
kontrolująca

Termin
kontroli

Zakres kontroli  

Miejsce udostępnienia   dokumentacji1.

 

Wojewoda Wielkopolski

12-20.01.
2012r.

 

Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie ustawy Prawo wodne - zadania
z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę
w 2011r.

 

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 2. Archiwum Państwowe
w Poznaniu
15.02.2012r. Stopień wdrożenia
i przestrzegania przepisów kancelaryjno - archiwalnych;
prawidłowość klasyfikacji
i kwalifikacji dokumentacji,
a zwłaszcza materiałów archiwalnych;
wielkość zasobu archiwalnego;
stan fizyczny i stopień opracowania materiałów archiwalnych, ich kompletność oraz terminowość przekazywania przez komórki organizacyjne
do archiwum zakładowego; poprawność środków ewidencyjnych;
prawidłowość udostępniania akt;
regularność i poprawność brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
kwalifikacje zawodowe i stan obsady osobowej archiwum zakładowego;
stan lokalu archiwum i jego wyposażenie;
terminowość i poprawność przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

 
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
3. Wojewoda Wielkopolski 15-21.02.
2012r.
Sprawowanie nadzoru i kontroli przez starostę w przypadku stwierdzenia wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji w latach 2009-2011.
 
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
20.03.2012r. Wydane postanowienia
i pozowlenia na prace przy obiektach zabytkowych
i znajdujących się na terenie układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków; pozwolenia dotyczące wycinki drzew na terenie zabytkowych parków lub cmentarzy;
decyzje nakazujące wydane
w roku 2010 i 2011 oraz działania, jakie były ich wynikiem.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
17.04.2012r. Realizacja przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej
w Lisówkach wraz
z zastosowaniem kolektorów słonecznych"
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
6. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Wydział Kontroli Projektów
19.04.2012r. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dofinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu
15.06.2012r. Realizacja przedsięwzięcia pn:
"Realizacja programu likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego"
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
8. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim 05.06-
20.07.2012r.
Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania
o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności;
zgodność orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania
o niepełnosprawności
i o stopniu niepełnosprawności; organizacja i sposób pracy Zespołu;
kwalifikacje kadry
.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
9. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura
w Poznaniu
09.08.2012r.-
19.09.2012r.
Realizacja zadań pracodawcy
w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
10. Wojewoda Wielkopolski 20.09.2012r. Realizacja zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej dotyczących powszechnego obowiązku
obrony w zakresie organizacji
i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
11. Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
20.09.-21.09.
2012r.
Realizacja przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Szpitala
w Puszczykowie i Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
    data wytworzenia: 2012.02.20
  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2012-02-20 10:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2015-05-18 09:49

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 998 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-02-05 10:54 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-11-21 16:27
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.