BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu - Rok 2009

Lp.

Jednostka
kontrolująca

Termin
kontroli

Zakres kontroli

Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

 

 

Archiwum Państwowe
w Poznaniu

 

13.03.2009

Stopień wdrożenia  i przestrzegania przepisów kancelaryjno - archiwalnych;  
prawidłowość klasyfikacji  i kwalifikacji dokumentacji a zwłaszcza materiałów  archiwalnych;                  
wielkość zasobu archiwalnego;
stan fizyczny i stopień opracowania materiałów archiwalnych, ich kompletność oraz terminowość przekazywania przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego;
poprawność środków ewidencyjnych; prawidłowość udostępniania akt;

regularność i poprawność brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
kwalifikacje zawodowe i stan obsady osobowej archiwum zakładowego;
stan lokalu archiwum i jego wyposażenie oraz terminowość i poprawność przekazywania  materiałów archiwalnych do archiwum państwowego.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 

 2.

Wojewoda Wielkopolski

14.03.200-
24.03.2009

Projekt „Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz rozwój usług  publicznych on-line”.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 3.

Okręgowy Inspektorat
Pracy w Poznaniu

21 i 28.04.
2009

Tworzenie i wykorzystywanie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 4.

Wojewoda Wielkopolski

17,22 i 23.
06.2009

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

5.

Wojewódzki Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności  w Województwie Wielkopolskim

30.09.2009- 30.10. 2009

Prawidłowość i jednolitość stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
zgodność orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

organizacja i sposób pracy Zespołu, kwalifikacja kadry.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2010-02-10 15:22
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-11-08 08:25

drukuj całą stronę

Banery