BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu - Rok 2011
 

Lp.

Jednostka
kontrolująca

Termin
kontroli

Zakres kontroli  

Miejsce udostępnienia   dokumentacji

1.

Wojewoda Wielkopolski

27.01.2011-
26.02.2011

Gospodarowanie przez  Starostę nieruchomościami stanowiącymi własność
Skarbu Państwa.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu24.03.2011

 

06.06.2011

Pozwolenia i postanowienia  wydane w 2011 r. na prace przy obiektach zabytkowych lub znajdujących się na  terenie zabytkowego układu urbanistycznego oraz decyzje nakazujące wydane w 2010 r.

Prowadzone postępowania administracyjne i wydawane decyzje - pozwolenia i postanowienia w okresie  od września 2010 r. pod kątem uwzględniania ochrony zabytków archeologicznych.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
3. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu
15.03.2011-
22.03.2011
Nadzór organów prowadzących szkoły w zakresie rzetelnego zamieszczania danych
w Systemie Informacji Oświatowej.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
4. Wojewoda Wielkopolski 22.09.2011 Kontrola trwałości projektu dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
5. Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego w Poznaniu
25.08.2011 - 25.10.2011 Wydawanie licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne za okres
od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
6. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu
21.09.2011-
14.11.2011
Pozyskiwanie przez Powiat Poznański środków z Unii Europejskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
7. Wojewoda Wielkopolski 22 i 23.11.2011 Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej Powiatowi Poznańskiemu na zadania własne z zakresu polityki i rozwoju nieujęte w kontrakcie wojewódzkim w ramach realizacji Programu wieloletniego "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia". Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
8. Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu
09.11.2011 - 28.12.2011
(z przerwą w dniach:
23.11.2011, 30.11. do 02.12.2011)
Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w latach 2009 - 2011 (do 30 czerwca). Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2011-03-25 07:58
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-11-08 08:24

drukuj całą stronę

Banery