BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

<< powrót

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu - Rok 2020

Lp. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli Miejsce udostępnienia dokumentacji

 1.

Wojewoda Wielkopolski

09.01.2020-
17.01.2020

1.Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - kontrola prawidłowości stosowania procedur przeprowadzania modernizacji (art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne);
2.Kontrola procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i automatyzacji jego funkcjonowania.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

2.

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

 

 

11.03.2020

 

23.10.2020 - KONTROLA ODWOŁANA

 

 

Prowadzenie w roku 2019 przez Powiatowego Konserwatora Zabytków postępowań dotyczących ochrony zabytkowej zieleni

 

Kontrola prawidłowości wydanych pozwoleń/decyzji i postanowień pod kątem uwzględnienia ochrony zabytków archeologicznych, prowadzenia kontroli stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków, kontrola prowadzonych badań archeologicznych z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

3.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 


14.09.2020-
16.09.2020

 

08.12.2020-
10.12.2020

 

Ocena prawidłowości i skuteczności realizacji projektu pt. "Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół  im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie" w ramach poddziałania 8.3.4 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Monitoring projektu "infomat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego"

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

4.

Państwowa Inspekcja Pracy

02.10.2020

 

Wprowadzenie i przestrzeganie procedur dotyczących zapobiegania zakażeniu koronawirusem

 

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 

  • opublikował: Bartosz Kurek
    data publikacji: 2020-01-17 11:30
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-24 14:38

drukuj całą stronę

Banery