BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu - Rok 2022

 

Lp. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

 11.01.2022-
11.03.2022

Wykonanie budżetu państwa  w 2021 r. w zakresie:
- wykorzystania środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
- wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

2.

Państwowa Inspekcja Pracy

01.02.2022-
28.03.2022

 Prawna ochrona pracy, w tym przepisy bhp

siedziba Okręgowego Inspektoratu w Poznaniu

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Koziołkiewicz
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2022-02-10 13:55
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-06-28 12:36

drukuj całą stronę

Banery