BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu - Rok 2016

Lp.

Jednostka
kontrolująca

Termin
kontroli

Zakres kontroli  

Miejsce udostępnienia dokumentacji

1. Wojewoda Wielkopolski 09-23.03.2016 Realizacja zadania określonego w art. 7d pkt 3 i 6 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne - zakładanie osnów szczegółowych, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
2. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

30.03.2016

 

 

14.06.2016

 

 

23.09.2016

 

 

19.12.2016

Pozwolenie na prace przy obiektach zabytkowych
i znajdujących się na terenie układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków, wydane w roku 2015 i 2016.

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych przez samorządowych konserwatorów zabytków dla zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie zabytkowych układów urbanistycznych, od roku 2012.

Kontrola prowadzonych postępowań w 2015 r. z zakresu wniosków i decyzji administracyjnych dotyczących spraw związanych z czynnościami podejmowanymi w zakresie usuwania oraz pielęgnacji drzew, krzewów znajdujących się na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków.

Prowadzenie kontroli obiektów wpisanych do rejestru zabytków, prowadzonych w 2016 r., zgodnie z przedstawionym Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków planem kontroli na rok 2016

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

20.07.2016 -
03.08.2016  


Realizacja projektu pn. "Termomodernizacja Szpitala
w Puszczykowie i Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach"
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 04.08.2016 Wykonanie programu prowadzenia obserwacji - monitoringu terenów określonych w rejestrze terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu poznańskiego Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
5. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego 26.08.2016
Projekt pn. "Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego."
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
6. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Poznaniu   26.10.2016 -
30.11.2016

Przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krygier Magdalena
    data wytworzenia: 2016-05-13
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2016-05-13 14:36
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-24 14:43

drukuj całą stronę

Banery