BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie Powiatowym - Rok 2010

 

Lp.

Jednostka
kontrolująca

Termin
kontroli

Zakres kontroli  

Miejsce udostępnienia   dokumentacji1.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

09.02.2010r.

Stwierdzenie stanu faktycznego realizacji umowy wykonania podjazdów dla osób niepełnosprawnych od strony zachodniej i wschodniej budynku NZOZ Szpital
w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

2. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu.
07.12.2009r.- 26.02.2010r.   Gospodarka finansowa Powiatu Poznańskiego realizowana
w roku budżetowym 2008
na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji
ze stanem faktycznym.
 

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

3. Wojewoda wielkopolski 24.03.2010r.-
30.03. 2010r.
Projekt pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2441P Kostrzyn - Kleszczewo na odcinku od
ul. Kleszczewskiej w m. Czerlejno, gm. Kostrzyn" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" poprzez Powiat Poznański, w zakresie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

4. Wojewoda Wielkopolski

25.03.2010r.-
30.03.2010r.

Projekt pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2417P Lusowo - Dąbrówka na odcinku
ul. Nowej w m. Lusowo
Gm. Tarnowo Podgórne" realizowanego w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" 
 

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

5. Wojewoda Wielkopolski 24.06.2010r.-
5.07.2010r.
Prawidłowość wydatkowania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 710 Działalnośc usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany oraz realizacji
i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009r.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
6. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
16.06.2010r. Wydawane pozwolenia
na prace przy obiektach zabytkowych i znajdujących się na terenie układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

7. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań- Jeżyce 10 i 12 08.2010r. Kontrola podatkowa rozliczeń
z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za m-c czerwiec 2010r. - dot. wniosku o zwrot nadpłaconego podatku
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
8. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Wielkopolski
17.05.2010r.-
21.05. 2010r.
Wykorzystanie środków PFRON przekazanych w 2009r. Powiatowi Poznańskiemu wg algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz w zakresie kosztow obsługi tych zadań.  Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
9. Urząd Kontroli Skarbowej
w Poznaniu
29.02.2010r.,
2-4,8-12,
16-19,23-26, 30 i 31.03. 2010r.,
1,2,6-9,12-15,
19-21, 26 -
29.04.2010r.
5-7,10-13,18, 19 i 26.05.
2010r.
Kontrola celowości i zgodności
z prawem gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w formie
dotacji z budżetu państwa
oraz kontrola celowości
w czasie podejmowania
decyzji i zgodności
z prawem wykorzystania
i rozporządzania mieniem państwowym w 2008r.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
10. Wojewoda Wielkopolski 26.11.2010r. Realizacja zadań zleconych
w zakresie powszechnego obowiązku obrony.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
    data wytworzenia: 2010.02.10
  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2010-02-10 14:58
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2018-11-19 14:13

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 894
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-11-22 14:55
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2018-12-14 13:48