BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu - Rok 2010
 

Lp.

Jednostka
kontrolująca

Termin
kontroli

Zakres kontroli  

Miejsce udostępnienia   dokumentacji1.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

09.02.2010

Stwierdzenie stanu faktycznego realizacji umowy wykonania podjazdów dla osób niepełnosprawnych od strony zachodniej i wschodniej budynku NZOZ Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

2. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu.
07.12.2009 - 26.02.2010 Gospodarka finansowa Powiatu Poznańskiego realizowana w roku budżetowym 2008
na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

3. Wojewoda wielkopolski 24.03.2010 -
30.03. 2010
Projekt pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2441P Kostrzyn - Kleszczewo na odcinku od
ul. Kleszczewskiej w m. Czerlejno, gm. Kostrzyn" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" poprzez Powiat Poznański, w zakresie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

4. Wojewoda Wielkopolski

25.03.2010 -
30.03.2010

Projekt pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2417P Lusowo - Dąbrówka na odcinku
ul. Nowej w m. Lusowo Gm. Tarnowo Podgórne" realizowanego w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" 
 

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

5. Wojewoda Wielkopolski 24.06.2010-
5.07.2010
Prawidłowość wydatkowania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
6. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 16.06.2010 Wydawane pozwolenia na prace przy obiektach zabytkowych i znajdujących się na terenie układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

7. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań- Jeżyce 10 i 12 08.2010 Kontrola podatkowa rozliczeń z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za m-c czerwiec 2010 r. - dot. wniosku o zwrot nadpłaconego podatku Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
8. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Wielkopolski
17.05.2010-
21.05. 2010
Wykorzystanie środków PFRON przekazanych w 2009r. Powiatowi Poznańskiemu wg algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz w zakresie kosztów obsługi tych zadań.  Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
9. Urząd Kontroli Skarbowej
w Poznaniu
29.02.2010,
2-4,8-12,
16-19,23-26, 30 i 31.03. 2010,
1,2,6-9,12-15,
19-21, 26 -29.04.2010
5-7,10-13,18, 19 i 26.05.2010
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi otrzymanymi w formie dotacji z budżetu państwa
oraz kontrola celowości w czasie podejmowania
decyzji i zgodności z prawem wykorzystania
i rozporządzania mieniem państwowym w 2008 r.
Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
10. Wojewoda Wielkopolski 26.11.2010 Realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony. Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2010-02-10 14:58
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-11-08 08:25

drukuj całą stronę

Banery