BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Archiwum - rok 2012

 

Oferta realizacji zadania w trybie "małych grantów"

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  do Starostwa Powiatowego Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pomóż Dziecku Niewidomemu z siedzibą w Owińskach na realizację zadania publicznego pn. Program edukacyjny: „Prosta droga do szkoły”,  w trybie "małych grantów".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2012-09-06 16:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-04 12:52

Oferta realizacji zadania w trybie "małych grantów"

 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2012-09-06 16:13

III otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2012 rozstrzygnięty!


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami III otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Z obszaru ochrony i promocji zdrowia nie przyznano dotacji, natomiast z dziedziny edukacji nie wpłynęła żadna oferta.

Załączamy również formularze dokumentów do sporządzenia umowy. Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej.

Załączniki:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2012-08-17 11:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-05 09:27

III otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2012 ogłoszony!

 

 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2012-06-29 15:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-03 10:39

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2012 rozstrzygnięty!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami II otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

Załączniki:

Kultura i sztuka II

Kultura fizyczna II

Turystyka II

Edukacja II

Ochrona i promocja zdrowia II

Pomoc społeczna II

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Witt
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2012-03-27 15:15
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-05 09:22

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji,  ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2012 ogłoszony!


Organizacje pozarządowe, oraz podmioty, które wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy do składania ofert w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2012.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2012 roku, do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż
2 kwietnia 2012 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2012 roku.

Złożone w ww. konkursie oferty można uzupełnić o brakujące dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2012 roku, do godziny 10.00. Błędnie złożoną ofertę należy pisemnie anulować i złożyć kompletną ofertę ponownie w kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2012 roku, do godziny 10.00.

Prosimy o uważne przeczytanie ogłoszenia, w szczególności zwrócenie uwagi na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska, Kinaga Cenkier, Joanna Michalska, Agnieszka Witt
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2012-02-15 13:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-04 14:18

Ogłoszenie konkursu na rok 2012

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska, Kinaga Cenkier, Joanna Michalska, Agnieszka Witt
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2012-02-15 13:01
 • zmodyfikował: Jaśkowiak Bernadeta
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-04 13:05

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2012 rozstrzygnięty!

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

W przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej, podmiot powinien przedstawić zaktualizowany kosztorys. W sytuacji, gdy zmienia się także termin realizacji zadania, należy dostarczyć zaktualizowany harmonogram.

Jeżeli od dnia złożenia oferty, nastąpiła zmiana w sposobie reprezentacji podmiotu, należy również przedstawić aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2012-01-13 14:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-04 14:16

Tabele z wynikami konkursu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska, Kinaga Cenkier, Joanna Michalska, Agnieszka Witt
  data wytworzenia: 2012-01-13
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2012-01-13 14:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-25 15:08

Wzory dokumetów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska, Kinaga Cenkier, Joanna Michalska, Agnieszka Witt
  data wytworzenia: 2012-01-13
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2012-01-13 14:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-25 15:11

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2012 ogłoszony!


Organizacje pozarządowe, oraz podmioty, które wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2012.

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2011 roku, do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 16 stycznia 2012 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2012 roku.

Prosimy o uważne przeczytanie ogłoszenia, w szczególności zwrócenie uwagi na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Michalska
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2011-11-28 13:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-04 14:14

Pliki do pobrania

 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2011-11-28 13:04
 • zmodyfikował: Jaśkowiak Bernadeta
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-04 13:06

Treść archiwalna

Nabór na członków komisji ds. do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do spraw wyboru najbardziej korzystnych ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej Zgłoszenia do 14 grudnia 2011 roku.

W skład komisji konkursowej wchodzi  dwóch członków organizacji pozarządowej. Do zadań komisji należy ocena merytoryczna ofert. Celem działania powołanych komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Michalska
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2011-11-28 14:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-04 14:04

Ogłoszenia

 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2011-11-28 14:56
 • zmodyfikował: Jaśkowiak Bernadeta
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-04 13:06

Oferta realizacji zadania w trybie „małych grantów”.

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Edukacyjnego MCA na realizację zadania publicznego pn. "Zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez akcję informacyjną prospołecznego projektu edukacji kulturalnej dla osób niesłyszących i słabosłyszących „5 zmysłów. Pauza”, w trybie "małych grantów".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jaworska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-09-25 14:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-04 12:08

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3549
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-11-14 10:49
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-23 15:16