BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


Informacje archiwalne

Nagrody Sportowe powiatu poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym za rok 2019.

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 17 lutego 2020 roku do dnia 9 marca 2020 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa).

Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i regulaminem:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2020-02-14
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2020-02-14 09:14
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 15:18

 

Nagrody z kultury powiatu poznańskiego


Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2019.

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 3 lutego 2020 roku do dnia 24 lutego 2020 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa).

Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i regulaminem:


Pliki do pobrania:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2020-01-31 08:52

 

Nagrody z kultury wręczone!

W środę 27 marca2019 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu uroczyście wręczono nagrody z kultury powiatu poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury lub za całokształt działalności w roku 2018.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Weronika Gospodarek
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Weronika Gospodarek
  data publikacji: 2020-01-27 16:09
 • zmodyfikował: Weronika Gospodarek
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 16:09

Nagrody sportowe wręczone!

W środę 17 czerwca 2019 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu uroczyście wręczono nagrody sportowe powiatu poznańskiego dla osób fizycznych za znaczące wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku 2018.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2019-04-17
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2019-04-17 14:58
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 15:26

 

Nagrody Sportowe powiatu poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym za rok 2018.

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 18 lutego 2019 roku do dnia 11 marca 2019 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa).

Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i regulaminem.

 

Pliki do pobrania:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2019-02-15
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2019-02-15 14:32
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 16:07

Nagrody z kultury powiatu poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2018.

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 4 lutego 2019 roku do dnia 25 lutego 2019 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa).

Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i regulaminem.

 

Pliki do pobrania:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2019-02-01
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2019-02-01 07:51
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 16:25

 

Nagrody z kultury i sportu wręczone!

W środę 27 czerwca 2018 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród powiatu poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za rok 2017.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-06-27
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-06-27 14:45
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 16:31

 

Nagrody z kultury powiatu poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2017.

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 7 maja 2018 roku do dnia 28 maja 2018 roku do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Starostwa).

Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i regulaminem:

Pliki do pobrania:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-05-04
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-05-04 12:23

 

Nagrody Sportowe powiatu poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym za rok 2017.

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 7 maja 2018 roku do dnia 28 maja 2018 roku do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Starostwa).

Wnioski składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i regulaminem:

Pliki do pobrania:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2018-05-04
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2018-05-04 12:19
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 08:10

 

Nagrody z kultury wręczone!

W środę 21 czerwca 2017 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród powiatu poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2016.

Trzy nagrody mają swój wymiar finansowy.

Nagrody mogły otrzymać osoby fizyczne, prawne oraz podmioty zamieszkałe lub mające siedzibę na terenie powiatu poznańskiego i działające na jego rzecz. Mogą być one przyznawane w szczególności twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji kultury, nauczycielom szkół artystycznych oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-06-21
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-06-21 14:36

 

Nagrody powiatu poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody powiatu poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2016.

Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 2 maja do dnia 25 maja 2017 roku, do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Pliki do pobrania:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2017-04-28 13:06

 

Nagrody sportowe za 2016 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-12-13
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-12-13 09:30
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 08:11

 

Nagrody sportowe

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza przyjmowanie wniosków o przyznanie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią ogłoszenia oraz regulaminem.

Wnioski można składać od dnia 21 października 2016 do dnia 14 listopada 2016 roku do godziny 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl oraz www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-10-20
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-10-20 14:40
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 08:17

 

Nagrody z kultury rozdane!

29 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej (319) Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród powiatu poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2015.

Przewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu, pan Piotr Burdajewicz oraz Starosta Poznański, pan Jan Grabkowski wręczyli 3 nagrody finansowe oraz wyróżnienie w postaci nagrody rzeczowej.

Nagrody mogły otrzymać osoby fizyczne, prawne oraz podmioty zamieszkałe lub mające siedzibę na terenie powiatu poznańskiego i działające na jego rzecz. Mogą być one przyznawane w szczególności twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, pracownikom instytucji kultury, nauczycielom szkół artystycznych oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-06-29 12:59
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 08:34

 

Nagrody powiatu poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody powiatu poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2015. 

Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie
od dnia 16 maja do dnia 8 czerwca 2016 roku, do godziny 10.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2016-05-13 13:03
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 08:35

Nagrody Sportowe Starosty Poznańskiego za rok 2015 rozdane!

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2015-12-15 15:25
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 08:36

Nagrody sportowe Starosty Poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza przyjmowanie wniosków o przyznanie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią ogłoszenia oraz regulaminem.

Wnioski można składać od dnia 21 października 2015 do dnia 16 listopada 2015 roku do godziny 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.


 

Nagrody Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2014 rozdane!

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2015-06-17
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2015-06-17 11:26
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 08:44

 

Nagrody Powiatu Poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  za rok 2014. 

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ziemowit Maląg
  data wytworzenia: 2015-04-20
 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2015-04-20 13:22
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 08:46

 

Nagrody Sportowe Starosty Poznańskiego za rok 2014 rozdane!

 • opublikował: Ziemowit Maląg
  data publikacji: 2014-12-12 13:27
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 08:46

 

Nagrody sportowe Starosty Poznańskiego


Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza przyjmowanie wniosków o przyznanie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią ogłoszenia oraz regulaminem.

Wnioski można składać od dnia 20 października 2014 do dnia 13 listopada 2014 roku do godziny 12.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.


 

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2013 rozdano!

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernadeta Jaśkowiak
  data wytworzenia: 2014-06-10
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2014-06-12 12:39
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 09:16

Nagrody Powiatu Poznańskiego

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  za rok 2013.

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernadeta Jaśkowiak
  data wytworzenia: 2014-04-15
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2014-04-15 14:41
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 09:10

Nagrody Sportowe Starosty Poznańskiego za rok 2013 rozdane!
 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Cenkier
  data wytworzenia: 2013-11-27
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2013-11-27 13:51

Nagrody Sportowe Starosty Poznańskiego
 
Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłasza przyjmowanie wniosków o przyznanie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią ogłoszenia oraz regulaminem.

Wnioski można składać od dnia 4 października 2013 do dnia 28 października 2013 roku do godziny 13.00 (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Cenkier
  data wytworzenia: 2013-10-04
 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2013-10-04 12:51
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 09:05

Nagrody Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2012 rok rozdane!
 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wojciechowska
   data wytworzenia: 2013-07-18
  • opublikował: Cenkier Kinga
   data publikacji: 2013-07-18 14:19
  • zmodyfikował: Agata Poleska
   ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 08:56

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2012 roku dla twórców, artystów, organizatorów i promotorów działalności kulturalnej, popularyzatorów kultury, pracowników instytucji kultury, nauczycieli szkół artystycznych oraz podmiotów prowadzących działalność kulturalną.

 • opublikował: Cenkier Kinga
  data publikacji: 2013-04-16 12:03
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 08:55

Nagrody Sportowe Starosty Poznańskiego dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym za rok 2012!
 


Nagrody Sportowe Starosty Poznańskiego dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym za rok 2011!
 


Nagrody Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2010 roku rozdane!
 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Witt
 • opublikował: Jaśkowiak Bernadeta
  data publikacji: 2011-06-09 12:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-03 11:19
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Michalak
  data wytworzenia: 2020-06-15
 • opublikował: Joanna Michalak
  data publikacji: 2020-06-15 12:42
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 08:50

 

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3971
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-02-09 13:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-07-23 15:26