BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie
Powiatowym w Poznaniu - Rok 2021

Lp. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Zakres kontroli Miejsce udostępnienia dokumentacji

1.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 07.05.2021-
21.05.2021

Kontrola projektu: "Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie"

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

2.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

17.06.2021

Prowadzenie kotroli obiektów wpisanych do rejestru zabytków, prowadzonych w 2020 r., zgodnie z przedstawionym Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków planem kontroli na rok 2020 oraz w zakresie czynności administracyjnych wynikających z przeprowadzonych kontroli.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

 

3.

 

Wojewoda Wielkopolski

 05.08.2021-
30.09.2021

Ocena prawidłowości przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, prawidłowości organizacji i finansowania robót publicznych oraz spełnienia wymogów kwalifikacjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

4.

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

 24.09.2021-
27.10.2021

 30.09.2021-
27.10.2021

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – dot. projektu „Gotowi do pracy – rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański”

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – dot. projektu „Przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych zlokalizowanych w sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione”

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu 

5.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

07.12.2021

Kontrola gospodarki finansowej Powiatu Poznańskiego za okres 01.01-31.12.2020.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2021-06-07 11:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 14:03

Rejestr zmian

 • zmieniono 2021-06-07 11:50 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2021-06-22 11:03 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2021-08-05 09:37 przez Bartosz Kurek : aktualizacja wykazu kontroli
 • zmieniono 2021-08-05 09:41 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2021-08-24 14:33 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta techniczna
 • zmieniono 2021-08-24 14:35 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2021-08-24 14:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2022-02-10 13:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2022-02-10 13:19 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2022-02-10 13:20 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2022-02-10 13:59 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2022-02-10 14:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2022-02-10 14:03 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2022-02-10 14:03 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński

« wstecz

Banery