BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ARCHIWUM ZARZĄDZEŃ STAROSTY - 2001 ROK

Nr

W sprawie

Data

Status

1

wprowadzenia instrukcji dotyczącej przekazywania faksów (PDF 144.12kB)

09.01.2001

archiwalne

2

rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt (PDF 1.54MB)

10.01.2001

archiwalne

3

powołania komisji do oceny ofert z przetargów nieograniczonych na wykonanie i dostawę mebli biurowych i wyposażenia do pomieszczeń zamawiającego (PDF211.18kB)

05.02.2001

archiwalne

4

zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu na rok 2001 (PDF 145.1)

19.02.2001

archiwalne

5

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (PDF 199.44kB)

01.03.2001

archiwalne

6

ustalenia zasad postępowania z korespondencją przesyłaną pocztą elektroniczną (PDF 352.37kB)

19.03.2001

archiwalne

7

powołania komisji ds. wyłączenia i likwidacji materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową ( PDF 168.16kB)

26.03.2001

archiwalne

8

ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach na rok 2001 (PDF 124.19kB)

28.03.2001

archiwalne

9

1. ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie Numerycznej Obiektowej Mapy Katastralnej oraz numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info dla obrębów ewidencyjnych miasto Buk i miasto Luboń.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania Komisji Przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty ( PDF 248.8kB)

04.04.2001

archiwalne

10

wprowadzenia blankietów korespondencyjnych do stosowania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu oraz jednostkach organizacyjnych powiatu (PDF 330.52kB)

17.04.2001

archiwalne

11

powołania Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Poznańskim (PDF 215.13kB)

26.04.2001

archiwalne

12

zmiany i ogłoszenia jednolitego Regulaminu Pracy (202.2kB)

07.05.2001

archiwalne

13

zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zatwierdzonego zarządzeniem nr 9/99 Starosty z dnia 18 sierpnia 1999r. ( PDF 1.3MB)

14.05.2001

archiwalne

14

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ( PDF 183.08kB)

20.06.2001

archiwalne

15

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ( PDF 181.16kB)

20.06.2001

archiwalne

16

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (PDF 177.85kB)

06.07.2001

archiwalne

17

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ( PDF 182.9kB)

06.07.2001

archiwalne

18

zmiany Regulaminu Pracy (PDF 157.88kB)

01.08.2001

archiwalne

19

powołania członków powiatowego komitetu przeciwpowodziowego (469.03kB)

13.08.2001

archiwalne

20

zakresu zadań wicestarosty i pozostałych członków zarządu (PDF 217.01kB)

26.09.2001

archiwalne

21

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (PDF 344.21kB)

26.09.2001

archiwalne

22

organizacji wewnętrznej Biura Rady (223.4kB)

26.09.2001

archiwalne

23

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa (PDF 527.21kB)

31.08.2001

archiwalne

24

zmiany zarządzenia Nr 7/99 Starosty z dnia 19 lipca 1999r.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PDF 257.02kB)

26.09.2001

archiwalne

25

zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zatwierdzonego zarządzeniem nr 9/99 Starosty z dnia 18 sierpnia 1999r. (PDF 166.34kB)

09.11.2001

archiwalne

26

powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ( PDF 682.08kB)

22.11.2001

archiwalne

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2011-07-28 07:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-20 08:48

drukuj całą stronę

Banery