BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ARCHIWUM ZARZĄDZEŃ STAROSTY - ROK 2008

Nr

W sprawie

Data

Status

1

zmiany Zarządzenia Nr 155/2007 Starosty Poznańskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej  do przeprowadzania naboru na 4 stanowiska młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu, Referacie ds. Rejestracji Pojazdów (467.83kB)

04.01.2008

archiwalne

2

organizacji wewnętrznej Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą (489.26kB)

08.01.2008

archiwalne

3

organizacji wewnętrznej Wydziału Audyt Wewnętrzny (278.66kB)

08.01.2008

archiwalne

4

zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia (250.49kB)

09.01.2008

archiwalne

5

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie oddzielnych operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dla potrzeb zadań związanych z gospodarką nieruchomościami (VI części) (389.01kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2008 (7.75MB)

16.01.2008

archiwalne

6

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na 2 stanowiska podinspektora lub inspektora w Referacie Regulacji Prawnych i stanowisko podinspektora lub inspektora w Referacie Zespół ds. Zwrotów w Wydziale Nieruchomości (415.12kB)

18.01.2008

archiwalne

7

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. płacowych w Wydziale Kadr i Płac (370.64kB)

23.01.2008

archiwalne

8

zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu na rok 2008 (216.78kB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 8/2008 (4.3MB)

23.01.2008

archiwalne

9

pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (747.73kB)

29.01.2008

archiwalne

10

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na 2 stanowiska podinspektor/inspektor ds. przedsięwzięć inwestycyjnych w Wydziale ds. Tworzenia i Realizacji Projektów (292.55kB)

30.01.2008

archiwalne

11

organizacji wewnętrznej Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (541.66kB)

01.02.2008

archiwalne

12

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu (1.42MB)

01.02.2008

archiwalne

13

powołania komisji mającej na celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej, przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie (786.44kB)

12.02.2008

archiwalne

14

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie oddzielnych operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dla potrzeb zadań związanych z gospodarką nieruchomościami (VI części) (1.25MB)

12.02.2008

archiwalne

15

Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2008 (390.96kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2008 (1.49MB)

12.02.2008

archiwalne

16

uchylenia Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 21/2001 z dnia 26 września 2001 r. oraz Zarządzenie Nr 14/2002 z dnia 28 maja 2002r. w sprawie organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (334.71kB)

12.02.2008

archiwalne

17

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta/referenta w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (314.9kB)

14.02.2008

archiwalne

18

powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (413.16kB)

03.03.2008

archiwalne

19

organizacji wewnętrznej Wydziału ds. Informatyki Starostwa Powiatowego w Poznaniu (649.64kB)

03.03.2008

archiwalne

20

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu (789.98kB)

03.03.2008

archiwalne

21

Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw (SEOD) FINN 8 SQL w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (1019.86kB)

03.03.2008

archiwalne

22

wysokości limitów rozmów telefonicznych w systemie telefonii komórkowej (937.57kB)

11.03.2008

archiwalne

23

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (423kB)

17.03.2008

archiwalne

24

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów "FINN 8 SQL" w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (341.66kB)

17.03.2008

archiwalne

25

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na 3 stanowiska w Wydziale Nieruchomości - radcy prawnego oraz podinspektora lub inspektora w Referacie ds. Zwrotów i podinspektora w Referacie Opłat i Przekształceń Własnościowych (384.49kB)

17.03.2008

archiwalne

26

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi interesantów w Wydziale Organizacyjnym (285.68kB)

18.03.2008

archiwalne

27

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora Bezpieczeństwa Informacji w Wydziale ds. Informatyki (405.58kB)

21.03.2008

archiwalne

28

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. administracyjnych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej (343.14kB)

27.03.2008

archiwalne

29

ustalenia dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (204.38kB)

28.03.2008

archiwalne

30

podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2008 r. (208.11kB)

28.03.2008

archiwalne

31

utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu poznańskiego (569.96kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2008 (1.18MB)

09.04.2008

archiwalne

32

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na 5 stanowisk w Wydziale Nieruchomości (532.57kB)

18.04.2008

archiwalne

33

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. administrowania nieruchomościami w Wydziale Inwestycji i Remontów - Referacie ds. administrowania nieruchomościami (319.01kB)

18.04.2008

archiwalne

34

powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (250.63kB)

21.04.2008

archiwalne

35

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na 2 stanowiska ds. przedsięwzięć inwestycyjnych w Wydziale ds. Tworzenia i Realizacji Projektów (355.32kB)

21.04.2008

archiwalne

36

zmiany Zarządzenia Nr 28/2008 Starosty Poznańskiego z dnia 27 marca 2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. administracyjnych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej (255.18kB)

21.04.2008

archiwalne

37

umieszczania i uzupełniania materiałów promocyjnych na stendach w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (212.1kB)

22.04.2008

archiwalne

38

wprowadzenia procedury kontroli - zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych (898.64kB)

22.04.2008

archiwalne

zmiana zarządzeniem 28/2010

39

organizacji wewnętrznej Wydziału ds. Informatyki Starostwa Powiatowego w Poznaniu (645.47kB)

24.04.2008

archiwalne

40

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wojnowo Gmina Murowana Goślina (700.43kB)

05.05.2008

archiwalne

41

wewnętrznej procedury kontroli w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (2.75MB)

05.05.2008

archiwalne

42

zawarcia umowy na wykonanie robót związanych z naprawą instalacji wodno-kanalizacyjnej, na obiekcie posadowionym na działce nr 94/10 w Przebędowie 18 gmina Murowana Goślina, stanowiącym własność Skarbu Państwa z Przedsiębiorcą Tadeuszem Śledź, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Budowlana Tadeusz Śledź z siedzibą w 60-231 Poznaniu, przy ul. A. i W. Niegolewskich 27/4 (337.07kB)

05.05.2008

archiwalne

43

pełnomocnictwa dla p.o. zastępcy p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (451.46kB)

30.04.2008

archiwalne

44

zmiany Zarządzenia Nr 33/08 Starosty Poznańskiego z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. administrowania nieruchomościami w Wydziale Inwestycji i Remontów, Referacie ds. administrowania nieruchomościami (342.87kB)

09.05.2008

archiwalne

45

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty lub podinspektora w Wydziale Finansów (430.5kB)

21.05.2008

archiwalne

46

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. z zakresu ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Referacie Ochrony Środowiska (328.23kB)

21.05.2008

archiwalne

47

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów (898.35kB)

27.05.2008

archiwalne

48

refundacji za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych (320.02kB)

28.05.2008

archiwalne

49

powołania komisji likwidacyjnej (216.11kB)

28.05.2008

archiwalne

50

wewnętrznej procedury kontroli w Wydziale ds. Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu (266.67lB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2008 (3.93MB)

13.06.2008

archiwalne

51

powołania komisji powypadkowej (230.52kB)

13.06.2008

archiwalne

52

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru w Wydziale Nieruchomości (355.91kB)

16.06.2008

archiwalne

53

podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w poznaniu w 2008 roku (216.91kB)

16.06.2008

archiwalne

54

podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2008 roku (265.01kB)

27.06.2008

archiwalne

55

zmiany Zarządzenia Nr 46/2008 Starosty Poznańskiego z dnia 21 maja 2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. z zakresu ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Referacie Ochrony Środowiska (347.79kB)

30.06.2008

archiwalne

56

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Owińska gmina Czerwonak (734.31kB)

07.07.2008

archiwalne

57

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu Poznańskiego w Wydziale Gabinet Starosty (476.38kB)

08.07.2008

archiwalne

58

zawarcia umowy na wykonanie przeglądów budowlanych rocznych dla obiektów położonych w Owińskach przy ul. Poprzecznej 2, 2a, 2b, 2c, 4, 8 oraz przeglądów budowlanych 5-cio letnich dla obiektów położonych w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 19, Przebędowie 18, Przebędowie 9a, i Cerekwicy ul. Młyńska 3, stanowiących własność Skarbu Państwa z Przedsiębiorcą Ewą Słowińską, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Sewa" Ewa Słowińska z siedzibą w Poznaniu, 61-884 Poznań przy ul. Rybaki 18 (385.12kB)

09.07.2008

archiwalne

59

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu (908.22kB)

10.07.2008

archiwalne

60

1. Ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - magazynowym, położonej w Wojnowie gm. Murowana Goślina oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Wojnowo, arkusz mapy nr 3, działka nr 568, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00133478/6.
2. Powołania komisji Przetargowej (412.66kB)

14.07.2008

archiwalne

61

zmiany Zarządzenia Nr 156/06 Starosty Poznańskiego z dnia 4.10.2006r. w sprawie wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu (250.71kB)

18.07.2008

archiwalne

62

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (440.63kB)

22.07.2008

archiwalne

63

Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na 3 stanowiska podinspektora lub inspektora w Wydziale Nieruchomości - Referacie Gospodarki Nieruchomości (311.09kB)

28.07.2008

archiwalne

64

podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2008 roku (243.03kB)

29.07.2008

archiwalne

65

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. obsługi techniczno-administracyjnej w Wydziale Administracyjnym (294.45kB)

11.08.2008

archiwalne

66

1. Ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo-usługowym, położonej w Owińskach gm. Czerwonak, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Owińska, arkusz mapy nr 5, działka nr 191/57, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1P/00130892/3. 2. Powołania Komisji Przetargowej. (3.27MB)

11.08.2008

archiwalne

67

powołania zespołów projektowych dla potrzeb realizacji projektów dofinansowania funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007-2013 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (622.09kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2008 (1.11MB)

12.08.2008

archiwalne

68

zmiany Zarządzenia Nr 191/06 z dnia 24 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych i zakładowego planu kont (2.04MB)

13.08.2008

archiwalne

69

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego dla nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Przebędowie Gmina Murowana Goślina i w Owińskach Gmina Czerwonak (320.03kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 69/2008 (6.57MB)

18.08.2008

archiwalne

70

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie oddzielnych operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką nieruchomościami (II części) (6.53MB)

18.08.2008

archiwalne

71

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu (1.34MB)

18.08.2008

archiwalne

72

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na 8 stanowisk w Wydziale Komunikacji i Transportu: Młodszego Referenta ds. Elektronicznej Obsługi Korespondencji, Referenta ds. Kontroli Stacji Kontroli Pojazdów oraz Ośrodków Szkolenia Kierowców, 3 stanowiska Młodszego Referenta w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów, 3 stanowiska Młodszego Referenta w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu (360.64kB)

20.08.2008

archiwalne

73

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko w zakresie obsługi kancelaryjnej w Wydziale Organizacyjnym - Referat Kancelaria Ogólna (257.19kB)

09.09.2008

archiwalne

74

powołania komisji likwidacyjnej (217.75kB)

10.09.2008

archiwalne

75

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Administracyjnym (282.03kB)

12.09.2008

archiwalne

76

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na 2 stanowiska młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu: 1 stanowisko młodszego referenta w Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu oraz 1 stanowisko młodszego referenta - umowa o pracę na zastępstwo, w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów (366.92kB)

16.09.2008

archiwalne

77

podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2008 roku (260.54kB)

16.09.2008

archiwalne

78

zmiany Zarządzenia Nr 26/08 Starosty Poznańskiego z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi interesantów w Wydziale Organizacyjnym (264.33kB)

17.09.2008

archiwalne

79

Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego dla nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Przebędowie Gmina Murowana Goślina i w Owińskach Gmina Czerwonak (769.88kB)

19.09.2008

archiwalne

79

79a - zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 79/08 z dnia 19.09.2008r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego dla nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Przebędowie gmina Murowana Goślina i w Owińskach Gmina Czerwonak (812.09kB)

19.09.2008

archiwalne

80

zatwierdzenia wyników I przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo - usługowym, położonej w Owińskach gm. Czerwonak, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Owińska, arkusz mapy nr 5, działka nr 191/57, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/000130892/3 (407.34kB)

23.09.2008

archiwalne

81

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu Poznańskiego w Wydziale Gabinet Starosty (285.3kB)

24.09.2008

archiwalne

82

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na sporządzanie oddzielnych operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z nieruchomościami (632.86kB)

25.09.2008

archiwalne

83

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. przedsięwzięć inwestycyjnych w Wydziale ds. Tworzenia i Realizacji Projektów (332.72kB)

01.10.2008

archiwalne

84

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Finansów (431.24kB)

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 84/2008 - (str. 1-18) (6.65MB)

Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 84/2008 - (str. 19-37) (7.85MB)

01.10.2008

archiwalne

85

zmiany Zarządzenia Nr 191/06 z dnia 24 października 2006r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont (926.61kB)

02.10.2008

archiwalne

86

ustalenia dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (212.54kB)

02.10.2008

archiwalne

87

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. wydawania decyzji administracyjnych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej (528.41kB)

03.10.2008

archiwalne

88

powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia (337.63kB)

08.10.2008

archiwalne

89

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko w zakresie obsługi kancelaryjnej w Wydziale Organizacyjnym (265.67kB)

13.10.2008

archiwalne

90

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. administracyjno-biurowych w Wydziale Administracyjnym (267.03kB)

13.10.2008

archiwalne

91

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko psycholog-doradca zawodowy, członek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (270.92kB)

13.10.2008

archiwalne

92

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu (539.67kB)

13.10.2008

archiwalne

93

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu (274.84kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 93/2008 (9.22MB)

17.10.2008

archiwalne

94

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów, znaczków skarbowych i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2008 r. (291.91kB)

21.10.2008

archiwalne

95

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 30 listopada 2008 r. (548.04kB)

21.10.2008

archiwalne

96

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Murowanej Goślinie (309.96kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 96/2008 (284.58kB)

24.10.2008

archiwalne

97

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej (539.22kB)

28.10.2008

archiwalne

98

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego dla nieruchomości Skarbu Państwu położonych w Owińskach Gmina Czerwonak (291.33kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2008 (3.33MB)

28.10.2008

archiwalne

99

1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachu na budynku Skarbu Państwa w Stęszewie ul. Poznańska 19.2. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienie.3. Powołania komisji przetargowej (233.93kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2008 (4.62MB)

28.10.2008

archiwalne

100

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: Podinspektor/Inspektor w Wydziale ds. Dróg i Gospodarki Przestrzennej (343.51kB)

30.10.2008

archiwalne

101

zmiany Zarządzenia Nr 62/2006 Starosty Poznańskiego z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie: okreslenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, stanowiących własnośc Skarbu Państwa połozonych na terenie Powiatu Poznańskiego (917.86kB)

03.11.2008

archiwalne

102

zmiany Zarządzenia Nr 90/2008 Starosty Poznańskiego z dnia 13 października 2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. administracyjno-biurowych w Wydziale Administracyjnym (301.18kB)

05.11.2008

archiwalne

103

organizacji wewnętrznej Wydziału ds. Informatyki Starostwa Powiatowego w Poznaniu (815.89kB)

07.11.2008

archiwalne

104

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (273.71kB)

07.11.2008

archiwalne

105

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Informatyk w Wydziale ds. Informatyki (237.19kB)

07.11.2008

archiwalne

106

zmiany podziału środków Funduszy Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2008 roku (263.22kB)

13.11.2008

archiwalne

107

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku dworu w Cerekwicy (289.3kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 107/2008 (4.15MB)

14.11.2008

archiwalne

108

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie oddzielnych operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb zadań z zakresu administracji rządowej (III części) (283.49kB)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2008 (5.5MB)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 108/2008 (3.84kB)

14.11.2008

archiwalne

109

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (503.47kB)

17.11.2008

archiwalne

110

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: do obsługi informatycznej w Wydziale ds. Informatyki (413.64kB)

20.11.2008

archiwalne

111

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego dla nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Owińskach Gmina Czerwonak (660.33kB)

21.11.2008

archiwalne

112

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego dla nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Owińskach Gmina Czerwonak (4.08MB)

26.11.2008

archiwalne

113

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów (784.43kB)

26.11.2008

archiwalne

114

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb zadań z zakresu administracji rządowej (III części) (893.74kB)

28.11.2008

archiwalne

115

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu dachu na budynku Skarbu Państwa w Stęszewie ul. Poznańska 19 (641.94kB)

28.11.2008

archiwalne

116

przeprowadzenia szkolenia doskonalącego z zachowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia (516.15kB)

28.11.2008

archiwalne

117

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku dworu w Cerekwicy (448.47kB)

28.11.2008

archiwalne

118

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na 2 stanowiska: Specjalista lub Podinspektor w Wydziale Finansów (249.47kB)

11.12.2008

archiwalne

119

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. z zakresu gospodarki wodno - ściekowej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (293.82kB)

11.12.2008

archiwalne

121

zawarcia umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie prac remontowych w budynku położonym w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 19 (598.79kB)

12.12.2008

archiwalne

122

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (273.14kB)

15.12.2008

archiwalne

123

powołania członka  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (266.34kB)

15.12.2008

archiwalne

124

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2008 roku (2.2MB)

16.12.2008

archiwalne

125

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węgla kamiennego dla nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Owińskach Gmina Czerwonak (546.15kB)

17.12.2008

archiwalne

126

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na 2 stanowiska młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu (275.09kB)

18.12.2008

archiwalne

127

zmiany Zarządzenia Nr 1 Starosty Poznańskiego z dnia 18 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (707.95kB)

19.12.2008

archiwalne

128

ustalenia dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu za odpracowaniem (239.06kB)

23.12.2008

archiwalne

129

zawarcia umowy na wykonanie remontu daszków nad wejściami do budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa w Stęszewie przy ul. Poznańskiej 19 (687.44kB)

23.12.2008

archiwalne

130

1. Ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - magazynowym, położonej  w miejscowości Wojnowo gm. Murowana Goślina, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Wojnowo, arkusz mapy nr 3, działka nr 568, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO1P/00133478/6.2. Powołania komisji przetargowej (2.7MB)

23.12.2008

archiwalne

131

zmiany Zarządzenia Nr 214/2006 Starosty Poznańskiego z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt (267.47kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 131/2008 (4.03MB)

30.12.2008

archiwalne

132

wprowadzenia blankietów korespondencyjnych, papierów listowych, kopert oraz wizytówek do stosowania w Starostwie Powiatowym  w Poznaniu (1.07MB)

Załącznik Nr 1-3 do Zarządzenia Nr 132/2008 (1.91MB)

Załącznik Nr 4-8 do Zarządzenia Nr 132/2008 (2.06MB)

30.12.2008

archiwalne

133

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu (1.27MB)

31.12.2008

archiwalne

134

organizacji wewnętrznej Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu (525.76kB)

31.12.2008

archiwalne

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2011-08-08 11:13
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2019-09-20 10:36

drukuj całą stronę

Banery