BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ROK 2017

Nr

W sprawie

Data

Status

1

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych
zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3. Powołania komisji przetargowej (10.14MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 1/2017 (151.82kB)

17.01.2017

archiwalne

2

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.74MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 2/2017 (66.55kB)

23.01.2017

archiwalne

3

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 150/2014 z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych i zakładowego planu kont (777.42kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 3/2017 (314.29kB)

23.01.2017

archiwalne

4

dokonania darowizny, na rzecz Gminy Stęszew, stanowiącej własność Skarbu Państwa działki nr 449/5 położonej w Strykowie, gmina Stęszew (942.92kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 4/2017 (421.03kB)

25.01.2017

obowiązujące

5

ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Domu Rodzinnego w Swarzędzu w 2017 roku (1.29MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 5/2017 (91.35kB)

31.01.2017

archiwalne

6

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2017 (746.23kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 6/2017 (54.57kB)

31.01.2017

archiwalne

7

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów (797.84kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 7/2017 (56.8kB)

31.01.2017

archiwalne

8

zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (4.7MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 8/2017 (106.7kB)

31.01.2017

archiwalne

9

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2017 roku (5.33MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 9/2017 (165.86kB)

02.02.2017

archiwalne

10

przeprowadzenia inwentaryzacji uzupełniającej składników majątku (700.4kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 10/2017 (52.05kB)

03.02.2017

archiwalne

11

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 26, obręb Robakowo, gmina Kórnik (946.82kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 11/2017 (60.1kB)

07.02.2017

archiwalne

12

powołania Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (904.65kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 12/2017 (68.16kB)

10.02.2017

obowiązujące

13

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego w roku 2017 (831.62kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 13/2017 (58.58kB)

13.02.2017

archiwalne

14

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Białęgi, gmina Murowana Goślina, obręb Trojanowo, dz. nr 70 - przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego (2.13MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 14/2017 (91.39kB)

16.02.2017

archiwalne

15

ogłoszenia wykazu nieruchmości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Przybrodzie, gm. Rokietnica, działka nr 6/2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkowników wieczystych (1.65MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 15/2017 (113.03kB)

16.02.2017

archiwalne

16

powołanie Komisji rekrutacyjnej w projekcie pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego (810.37kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 16/2017 (422.08kB)

16.02.2017

obowiązujące

17

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr 177 i 72/2, obręb Wiórek, gmina Mosina (836.28kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 17/2017 (311.45kB)

20.02.2017

archiwalne

18

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr 32/1, obręb Siedleczek, gmina Kostrzyn (847.65kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 18/2017 (366.41kB)

20.02.2017

archiwalne

19

powołania Rady Projektu i Zespołu Projektowego ds. zarządzania i realizacji Projektu partnerskiego pn. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego", dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.91MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 19/2017 (70.83kB)

20.02.2017

obowiązujące

20

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 26, obręb Robakowo, gmina Kórnik (991.11kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 20/2017 (62.06kB)

24.02.2017

archiwalne

21

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Janikowie, gmina Swarzędz, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym (1.88MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 21/2017 (93.2kB)

24.02.2017

archiwalne

22

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2017 roku  (5.41MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 22/2017 (75.13kB)

28.02.2017

archiwalne

23

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2017 roku (5.32MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 23/2017 (74.48kB)

16.03.2017

archiwalne

24

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 75, obręb Dziećmierowo, gm. Kórnik (877.99kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 24/2017 (398.38kB)

31.03.2017

archiwalne

25

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 68/3, obręb Wiórek, gmina Mosina (836.34kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 25/2017 (58.57kB)

04.04.2017

archiwalne

26

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2017 roku (2.15MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 26/2017 (58.57kB)

14.04.2017

archiwalne

27

powołania stałego zespołu na potrzeby przeglądu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (760.43kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 27/2017 (53.49kB)

18.04.2017

obowiązujące

28

sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 24/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 75, obręb Dziećmierowo, gm. Kórnik (669.39kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 28/2017 (54.42kB)

19.04.2017

obowiązujące

29

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej (5.45MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 29/2017 (107.37kB)

27.04.2017

archiwalne

30

organizacji wewnętrznej wydziału Gabinet Starosty oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.54MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 30/2017 (160.23kB)

27.04.2017

archiwalne

31

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Brzeźnie, gm. Kostrzyn, działka nr 195, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (2.15MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 31/2017 (82kB)

04.05.2017

archiwalne

32

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 233/1, obręb Owińska, gm. Czerwonak (996.74kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 32/2017 (69.21kB)

05.05.2017

obowiązujące

33

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2017 roku (6.2MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 33/2017 (81.03kB)

15.05.2017

archiwalne

34

udzielenia Sekretarzowi Powiatu pełnomocnictwa do podejmowania czynności w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (932.63kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 34/2017 (63.85kB)

19.05.2017

obowiązujące

35

udzielenia Zastępcy Dyrektora Biura Zamówień Publicznych pełnomocnictwa do podejmowania czynności w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (919.52kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 35/2017 (68.37kB)

19.05.2017

obowiązujące

36

przeprowadzenia w 2017 roku kontroli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Poznański (1.48MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 36/2017 (61.97kB)

19.05.2017

obowiązujące

37

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki nr 140 oraz 202/1, obręb Dachwa, gmina Kórnik (1.05MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 37/2017 (74.59kB)

22.05.2017

archiwalne

38

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka 202/1, obręb Dachowa, gmina Kórnik (1.02MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 38/2017 (75.45kB)

22.05.2017

archiwalne

39

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 78, obręb Wójtostwo, gmina Pobiedziska (945.53kb)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 39/2017 (64.83kB)

2.06.2017

archiwalne

40

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczoną jako działka nr 162, obręb Rybojedzko, gmina Stęszew, na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (861.28kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 40/2017 (68.84kB)

05.06.2017

archiwalne

41

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną jako działka nr 277 obręb Dębienko, gm. Stęszew, na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (862.7kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 41/2017 (324.5kB)

09.06.2017

archiwalne

42

zmiany Zarządzenia Nr 131/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie powołania właścicieli procesów audytorów systemu jakości (671.16kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 42/2017 (54kB)

13.06.2017

archiwalne

43

plan podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2017 roku (6.21MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 43/2017 (168.5kB)

20.06.2017

archiwalne

44

powołania Zespołu Projektowego do realizacji pn. "Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (3.09MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 44/2017 (86.63kB)

22.06.2017

obowiązujące

zmiana
Zarządzeniem
Nr 13/2019

45

powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. "Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - kuźnia kwalifikacji i kompetencji", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (3.05MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 45/2017 (83.07kB)

22.06.2017

obowiązujące

zmiana
Zarządzeniem
Nr 96/2020

46

dokonania darowizny, na rzecz Gminy Kórnik, stanowiącej własność Skarbu Państwa działki nr 234/4 położonej w Szczytnikach, gmina Kórnik (811.45kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 46/2017 (241.14kB)

26.06.2017

archiwalne

47

zasad wydawania broszury budżetowej powiatu poznańskiego (743.14kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 47/2017 (59.37kB)

29.06.2017

obowiązujące

48

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, działka nr 341, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynku zlokalizowanego na przedmiotowym gruncie (2.25MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 48/2017 (269.89kB)

06.07.2017

obowiązujące

49

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2017 roku (5.27MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 49/2017 (179.7kB)

17.07.2017

archiwalne

50

powołania Komisji Likwidacyjnej (766.65kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 50/2017 (56.63kB)

31.07.2017

archiwalne

51

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2017 roku (5.3MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 51/2017 (408.17kB)

04.08.2017

archiwalne

52

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną jako działka nr 11/12 obręb Zakrzewo, gm. Dopiewo, na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (847.86kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 52/2017 (398.77kB)

21.08.2017

archiwalne

53

podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżowniki, gmina Kleszczewo, działka nr 29, przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym (1.25MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 53/2017 (378.15kB)

21.08.2017

archiwalne

54

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli (4.49MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 54/2017 (112.08kB)

25.08.2017

archiwalne

55

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej (4.75MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 55/2017 (106.98kB)

31.08.2017

archiwalne

56

przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Poznańskiego (1.03MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 56/2017 (57.84kB)

31.08.2017

archiwalne

57

wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego położonego w Przebędowie (783.18kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 57/2017 (53.97kB)

12.09.2017

obowiązujące

58

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną jako działka nr 286 obręb Konarskie, gm. Kórnik za rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (903.96kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 58/2017 (74.4kB)

18.09.2017

archiwalne

59

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach, przy ul. K. Odnowiciela (1.68MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 59/2017 (78.31kB)

18.09.2017

archiwalne

zmiana
Zarządzeniem
Nr 69/2017

60

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Miasta i Gminy Kórnik, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczytnikach, gmina Kórnik, działka nr 234/4 ( 1.3MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 60/2017 (77.92kB)

18.09.2017

archiwalne

61

zmiany składu zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: "Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - kuźnia kwalifikacji i kompetencji" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (697.63kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 61/2017 (67.48kB)

26.09.2017

archiwalne

zmiana
Zarządzeniem
Nr 109/2018

62

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2017 roku  (5.44MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 62/2017 (75.07kB)

26.09.2017

archiwalne

63

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Czerwonaku, oznaczonej jako działka 20/2 (884.79kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 63/2017 (71.21kB)

27.09.2017

archiwalne

64

ustalenia dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w czwartym kwartale 2017 roku (936.44kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 64/2017 (55.09kB)

28.09.2017

archiwalne

65

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kórniku, przy ul. Stodolnej, działka nr 423/1 (105.97kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 65/2017 (69.52kB)

29.09.2017

obowiązujące

66

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz użytkowania wieczystego - Powiatu Poznańskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bolechowie - Osiedle, działki nr 45/67 oraz 45/69, gm. Czerwonak (109.7kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 66/2017 (84.14kB)

29.09.2017

archiwalne

67

wyrażenia zgody Aresztowi Śledczemu w Poznaniu na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej działkę nr 222/39 w Baranowie, gm. Tarnowo Podgórne (847.86kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 67/2017 (604.69kB)

29.09.2017

obowiązujące

68

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz użytkownika wieczystego - Województwa Wielkopolskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rosnowie - Szreniawa, działka nr 53/2, gm. Komorniki (1.38MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 68/2017 (516kB)

02.10.2017

archiwalne

69

zmiany Zarządzenia nr 59/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 18.09.2017 rok w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach, przy ul. K. Odnowiciela (1.55MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 69/2017 (68.81kB)

02.10.2017

archiwalne

70

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji powiatowych konkursu "Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości" w dniu 10.10.2017 roku, realizowanego w ramach współpracy z partnerskim powiatem tatrzańskim (2.2MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 70/2017 (109.79kB)

02.10.2017

obowiązujące

71

wprowadzenia przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (806.27kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 71/2017 (429.84kB)

02.10.2017

obowiązujące

72

plan podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2017 roku (5.69MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 72/2017 (202.76kB)

20.10.2017

archiwalne

73

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 82, obręb Kamionki, gmina Kórnik (892.68kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 73/2017 (467.88kB)

02.11.2017

archiwalne

74

utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego (2.29MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 74/2017 (88.14kB)

16.11.2017

archiwalne

75

wyrażenia zgody na zawarcie umowy na rozbiórkę budynków oraz uporządkowanie terenu na działkach położonych przy ul. Poprzecznej w Owińskach (847.55kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 75/2017 (48.51kB)

21.11.2017

archiwalne

76

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2017 roku (5.34MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 76/2017 (74.82kB)

22.11.2017

archiwalne

77

udzielenia Dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych pełnomocnictwa do podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (859kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 77/2017 (46.81kB)

23.11.2017

obowiązujące

78

zmiany Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (668.3kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 78/2017 (58.24kB)

23.11.2017

obowiązujące

79

powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. "Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród  uczniów szkół Powiatu Poznańskiego", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (1.87MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 79/2017 (75.51kB)

05.12.2017

obowiązujące

zmiana
Zarządzeniem
Nr 36/2020

zmiana Zarządzeniem Nr 80/2020

80

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2017 roku (5.27MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 80/2017 (201.46kB)

13.12.2017

obowiązujące

81

ogłoszenia wykazu nieruchmości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dziećmierowie, gm. Kórnik, działka nr 251/3 (1.32MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 81/2017 (81.8kB)

15.12.2017

obowiązujące

82

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 29.12.2017 roku (651.73kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 82/2017 (55.56kB)

15.12.2017

archiwalne

83

przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów magazynowych na dzień 29 grudnia 2017 roku (651.18kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 83/2017 (54.87kB)

15.12.2017

obowiązujące

84

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.75MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 84/2017 (81.26kB)

20.12.2017

archiwalne

85

zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont (1.98MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 85/2017 (395.66kB)

28.12.2017

obowiązujące

zmiana
Zarządzeniem
Nr 51/2018

zmiana
Zarządzeniem
Nr 121/2018

zmiana
Zarządzeniem
Nr 88/2019

zmiana
Zarządzeniem
Nr 53/2020

86

ustalenia dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w pierwszym kwartale 2018 roku (939.82kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 86/2017 (57.3kB)

28.12.2017

archiwalne

87

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli (4.51MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 87/2017 (103.51kB)

28.12.2017

archiwalne

88

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli (4.53MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 88/2017 (84.29kB)

28.12.2017

archiwalne

89

przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Puszczykowo (Id 302102_1.0001), Puszczykowo Stare (Id 302102_1.0002), Niwka (Id 302102_1.0003), w jednostce ewidencyjnej Puszczykowo (Id 302102) (318.98kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 89/2017 (51.59kB)

28.12.2017

obowiązujące

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-01-18 09:35
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-12-29 07:43

drukuj całą stronę

Banery