BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ARCHIWUM ZARZĄDZEŃ STAROSTY - ROK 2004

Nr

W sprawie

Data

Status

1

wewnętrznych procedur kontroli w Zespole Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Poznaniu(811.01kB)

12.01.2004

archiwalne

2

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Biuro Rady Starostwa Powiatowego w Poznaniu(815.71kB)

09.01.2004

archiwalne

3

doręczania pism poleconych i za potwierdzeniem odbioru wysyłanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu(1.86MB)

12.01.2004

archiwalne

4

wewnętrznych procedur kontroli na stanowisku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu(506.13kB)

20.01.2004

archiwalne

5

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Finansów(353.89kB)

załącznik(238.5kB)

20.01.2004

archiwalne

6

wewnętrznych procedur kontroli w Zespole Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu(1.25MB)

20.01.2004

archiwalne

7

organizacji wewnętrznej Zespołu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego(764.23kB)

13.02.2004

archiwalne

8

wewnętrznych procedur kontroli w Zespole Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego(883.64kB)

13.02.2004

archiwalne

9

zmiany Zarządzenia Nr 3/2004 z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie doręczania pism poleconych i za potwierdzeniem odbioru wysyłanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu (552.43kB)

2.03.2004

archiwalne

10

wewnętrznych procedur kontroli na Samodzielnym Stanowisku ds. Dróg i Gospodarki Przestrzennej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu(2.07MB)

19.03.2004

archiwalne

11

zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2004(140.46kB)

załącznik nr 1 - dochody(1.09MB)

załącznik nr 2 - wydatki(2.31MB)

26.03.2004

archiwalne

12

zmiany Zarządzenia Nr 15/2003 z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych(712.48kB)

13.05.2004

archiwalne

13

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych(288.76kB)

załącznik(3.42MB)

20.05.2004

archiwalne

14

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie 6 operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (313.39kB)

załącznik(4.64kB)

25.05.2004

archiwalne

16

zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę
z możliwością składania ofert częściowych na sporządzenie operatów szacunkowych 6 nieruchomości(574.32kB)

14.06.2004

archiwalne

17

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu(781.9kB)

17.06.2004

archiwalne

18

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej (324.22kB)

12.07.2004

archiwalne

19

powołania do udziału w pracach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego i utworzenia Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego(677.17kB)

14.07.2004

archiwalne

20

zmiany wysokości limitów rozmów telefonicznych w systemie telefonii komórkowej(492.27kB)

26.07.2004

archiwalne

21

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych(1.72MB)

załączniki (1.23MB)

29.07.2004

archiwalne

22

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Poznaniu (764.21kB)

12.08.2004

archiwalne

23

wprowadzenia Standardów audytu wewnętrznego, Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego oraz Karty Audytu Wewnętrznego(195.23kB)

Uzasadnienie(1.63MB)

Załącznik nr 1/1 - Standardy audytu wewnętrznego(1.47MB)

Załącznik nr 1/2 - Standardy audytu wewnętrznego(1.33MB)

Załącznik nr 2 - Kodeks etyki audytora wewnętrznego(2.75kB)

Załącznik nr 3 - Karta audytu wewnętrznego(1.5MB)

24.08.2004

archiwalne

24

zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 5 nieruchomości(346.64kB)

24.08.2004

archiwalne

25

powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia(309.15kB)

10.09.2004

archiwalne

26

zmiany wysokosci limitów rozmów telefonicznych w systemie telefonii komórkowej (341.56kB)

20.09.2004

archiwalne

27

organizacji wewnętrznej Zespołu Kontroli(586.11kB)

24.09.2004

archiwalne

28

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu(606.7kB)

27.09.2004

archiwalne

29

Zarządzam przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert częściowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych 7 nieruchomości(1.82kB)

Załącznik(2.23MB)

12.10.2004

archiwalne

30

regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli (176.64kB)

Regulamin potępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli(4.31MB)

Załączniki(1.81MB)

14.10.2004

archiwalne

31

powołania komisji likwidacyjnej (130.08kB)

18.10.2004

archiwalne

32

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 1 listopada 2004 roku(282.98kB)

27.10.2004

archiwalne

33

przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu(256.74kB)

29.10.2004

archiwalne

34

przeprowadzenie kontroli doraźnej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu(336.12kB)

02.11.2004

archiwalne

35

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 7 nieruchomości(390.46kB)

28.10.2004

archiwalne

36

określenia składu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego(722.08kB)

Załącznik - Regulamin organizacji i pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego(3.08MB)

02.11.2004

archiwalne

37

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu(385.51kB)

02.11.2004

archiwalne

38

zmiany Zarządzenia Starosty Nr 32/04 z dnia 27.10.2004 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 1 listopada 2004 roku(258.12kB)

02.11.2004

archiwalne

39

zmiany planu audytu wewnętrznego na 2004 roku(708.5kB)

05.11.2004

archiwalne

40

1) ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu;
2) zatwierdzenia siwz;
3) powołania komisji przetargowej(285.83kB)

10.11.2004

archiwalne

41

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert częściowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych 6 nieruchomości z możliwością składania ofert cześciowych(257.73kB)

Załącznik - Zapytanie o cenę(159.2kB)

17.11.2004

archiwalne

42

powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty z zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie zapytania o cenę na dostawę upgrade do wersji AutoCAD 2005 PL z wersji AutoCAD 2000i, na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (311.48kB)

18.11.2004

archiwalne

43

organizacji wewnętrznej wydziału Gabinet Starosty(550.13kB)

24.11.2004

archiwalne

44

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu(399.94kB)

30.11.2004

archiwalne

45

ustalenia trybu postępowania w przypadku konieczności wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych(510kB)

01.12.2004

archiwalne

46

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 6 nieruchomości(372.83kB)

03.12.2004

archiwalne

47

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów, druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2004 roku(193.36kB)

09.12.2004

archiwalne

48

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu(366.05kB)

Załącznik nr 1 - Treść regulaminu(301.25kB)

Załącznik nr 1 - Tabela(632.11kB)

Załącznik nr 2(1.08MB)

Załącznik nr 3(1.59MB)

09.12.2004

archiwalne

49

rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt(435.55kB)

14.12.2004

archiwalne

50

zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia(141.25kB)

22.12.2004

archiwalne

51

rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt(447.23kB)

29.12.2004

archiwalne

52

wykazu haseł rozbudowanego jednolitego rzeczowego wykazu akt (ujednolicony tekst wraz z wykazem haseł nie objętych zarządzeniami Starosty)(3.33kB)

29.12.2004

archiwalne

53

ustalenia dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w roku 2005(295.35kB)

wniosek(111.33kB)

31.12.2004

archiwalne

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2011-07-29 08:54
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-20 08:41

drukuj całą stronę

Banery