BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ARCHIWUM ZARZĄDZEŃ STAROSTY - ROK 2003

Nr

W sprawie

Data

Status

1

ustalenia dni wolnych za odpracowaniem w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (114.63kB)

07.01.2003

archiwalne

2

zmiany Zarządzenia nr 1/2002 Starosty Poznańskiego z dnia 11.01.2002r. (349.24kB)

07.01.2003

archiwalne

3

powołania komisji w celu oceny dokumentacji niearchiwalnej, przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie (779.09kB)

04.02.2003

archiwalne

4

przeprowadzenia kontroli w Miejskim Klubie Sportowym HURAGAN z siedzibą władz w Pobiedziskach(206.77kB)

10.02.2003

archiwalne

5

trybu wyboru i funkcjonowania reprezentanta załogi w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (582.77kB)

11.02.2003

archiwalne

6

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu(492.85kB)

14.02.2003

archiwalne

7

zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2003 roku(2.28MB)

17.02.2003

archiwalne

8

ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach(334.31kB)

14.03.2003

archiwalne

9

zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników Starostwa Powiatowego(175.97kB)

24.03.2003

archiwalne

10

przeprowadzenia inwentaryzacji uzupełniającej składników majątku na dzień 7 kwietnia 2003r.(175.97kB)

03.04.2003

archiwalne

11

ustalenia dni wolnych w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu(154.86kB)

16.04.2003

archiwalne

12

powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie kserokopiarek (oraz kserokopiarki - skanera) na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu(177.89kB)

17.04.2003

archiwalne

13

zakresu zadań wicestarosty i pozostałych członków zarządu(237.07kB)

29.05.2003

archiwalne

14

ustalenia wysokości limitów rozmów telefonicznych w systemie telefonii komórkowej(403.19kB)

02.06.2003

archiwalne

15

zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych(1.3MB)

Załącznik(801.86kB)

11.06.2003

archiwalne

16

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacji i Kadr Starostwa(456.42kB)

11.06.2003

archiwalne

17

organizacji wewnętrznej Wydziału Biuro Rady(233.41kB)

11.06.2003

archiwalne

18

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(319.93kB)

17.06.2003

archiwalne

19

powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie transportu drogowego oraz zasad ustalenia egzaminowania i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Komisji(721.07kB)

17.07.2003

archiwalne

20

doręczania pism poleconych i za potwierdzeniem odbioru na terenie miasta Poznania i gmin Powiatu Poznańskiego(1.54MB)

04.08.2003

archiwalne

21

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów(280.56kB)

04.08.2003

archiwalne

22

organizacji wewnętrznej Wydziału Gabinet Starosty(310.43kB)

02.09.2003

archiwalne

23

zatwierdzenia Planu ochrony Starostwa Powiatowego w Poznaniu(6.03MB)

załącznik - instrukcja(1.11MB)

12.09.2003

archiwalne

24

zmiany Zarządzenia Nr 14/2003 z dnia 2.06.2003r. limitów w sprawie  ustalenia wysokości limitów rozmów telefonicznych w systemie telefonii komórkowej (427.33kB)

12.09.2003

archiwalne

25

wprowadzenia: instrukcji danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym, instrukcji postępowania w sytuacjach naruszenia systemu ochrony danych osobowych, regulaminu przetwarzania danych osobowych (458.95kB)

1 - INSTRUKCJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH(4.08MB)

2 - INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA SPOSÓB ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W POZNANIU(2.24MB)

3 - INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH(481.84kB)

4 - REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH(2.61MB)

22.09.2003

archiwalne

26

zatwierdzenia instrukcji archiwalnej w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu(256.77kB)

INSTRUKCJA ARCHIWALNA (1.54MB)
Załączniki(4MB)

26.09.2003

archiwalne

27

zmiany Zarządzenia nr 20/2003 z dnia 4.08.2003r. w sprawie doręczania pism poleconych i za potwierdzeniem odbioru na terenie miasta Poznania i Gmin Powiatu Poznańskiego(420.17kB)

30.09.2003

archiwalne

28

organizacji wewnętrznej Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury (439.87kB)

02.10.2003

archiwalne

29

regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Starostwie Powiatowym w Poznaniu(434.75kB)

30.09.2003

archiwalne

30

powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w powiecie poznańskim(335.16kB)

01.09.2003

archiwalne

31

organizacji wewnętrznej Zespołu Zdrowia, Pomocy Społecznej i Osób Niepełnosprawnych (340.44kB)

01.10.2003

archiwalne

32

zmiany Zarządzenia Nr 20/2003 z dnia 4.08.2003r. w sprawie doręczenia pism poleconych i za potwierdzeniem odbioru na terenie miasta Poznania i Gmin Powiatu Poznańskiego zmienionego Zarządzeniem nr 27/2003 z dnia 30.09.2003 roku(219.96kB)

24.10.2003

archiwalne

33

powołania komisji likwidacyjnej (357.5kB)

27.10.2003

archiwalne

34

powołania Zespołu do spraw utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w powiecie poznańskim (499.53kB)

10.10.2003

archiwalne

35

powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty z przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie pięciu zestawów komputerowych oraz jednego monitora na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.(329.03kB)

14.11.2003

archiwalne

36

organizacji wewnętrznej Zespołu Inwestycji i Remontów (304.71kB)

17.11.2003

archiwalne

37

postępowania na dostawę bonów towarowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu (245.14kB)

20.11.2003

archiwalne

38

kasacji części majątku znajdującego się w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu(598.56kB)

24.11.2003

archiwalne

39

zatwierdzenia wyboru firmy Sodexho PASS w postępowaniu na dostawę bonów towarowych dla pracowników(546.24kB)

28.11.2003

archiwalne

40

przeprowadzenia oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Rady Powiatu Poznańskiego przeznaczonej do zniszczenia(423.3kB)

02.12.2003

archiwalne

41

wprowadzenia "Procedur audytu wewnętrznego"(606.95kB)

02.12.2003

archiwalne

42

powołania komisji do protokolarnego zniszczenia anulowanych druków ścisłego zarachowania z zakresu Wydziału Komunikacji i Transportu (859.4kB)

Protokół z inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania przeznaczonych do kasacji z Referatu ds. Działalności Gospodarczej na dzień 28.08.2003(2.03MB)

03.12.2003

archiwalne

43

zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2004r.(712.14kB)

Plan audytu(329kB)

03.12.2003

archiwalne

44

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 28/2002 z dnia 2 października w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont (1.97MB)

08.12.2003

archiwalne

45

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów, znaczków skarbowych i druków ścisłego zarachowania w Kasie Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2003 roku (461.75kB)

15.12.2003

archiwalne

46

ustalenia Regulaminu Pracy(230.68kB)

Załączniki(134.32kB)

16.12.2003

archiwalne

47

ustalenia dni wolnych w Starostwie Powiatowym
w Poznaniu w roku 2004r.(214.18kB)

16.12.2003

archiwalne

48

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Poznaniu (603.94kB)

15.12.2003

archiwalne

49

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu (563.81kB)

23.12.2003

archiwalne

50

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu (900.87kB)

30.12.2003

archiwalne

51

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Nieruchomości (704.36kB)

17.12.2003

archiwalne

52

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa (1.4MB)

31.12.2003

archiwalne

53

wewnętrznej procedury kontroli w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (613.91kB)

31.12.2003

archiwalne

54

wewnętrznych procedur kontroli w Zespole Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu(1.51MB)

31.12.2003

archiwalne

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2011-07-28 10:27
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-20 08:46

drukuj całą stronę

Banery