BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ARCHIWUM ZARZĄDZEŃ STAROSTY - ROK 2005

Nr

W sprawie

Data

Status

1

pełnomocnictwa dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (578.52kB)

03.01.2005

archiwalne

2

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 28/2002 z dnia 2 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych i zakładowego planu kont (266.98kB)

03.01.2005

archiwalne

3

odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (378.13kB)

10.01.2005

archiwalne

4

powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (257.45kB)

10.01.2005

archiwalne

5

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert częściowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych 3 nieruchomości (237.45kB)

załącznik do Zarządzenia Nr 5/2005 (3.3MB)

14.01.2005

archiwalne

6

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert częściowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych 6 nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (4.12MB)

załącznik do Zarządzenia Nr 6/2005 (180.67kB)

14.01.2005

archiwalne

7

organizacji wewnętrznej Wydziału Gabinet Starosty (517.84kB)

21.01.2005

archiwalne

8

uchylenia Zarządzania Nr 41/2003 Starosty Poznańskiego z dnia 02.12.2003 r. w sprawie wprowadzenia Procedur audytu wewnętrznego (257.52kB)

27.01.2005

archiwalne

9

wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego (140.03kB)

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego (1.62MB)

Załączniki od 1 do 5 do Zarządzenia Nr 9/2005 (1.38MB)

Załączniki od 6 do 9 do Zarządzenia Nr 9/2005 (1.35MB)

27.01.2005

archiwalne

10

zmiany wysokości limitów rozmów telefonicznych w systemie telefonii komórkowej (739.68kB)

01.02.2005

archiwalne

11

organizacji wewnętrznej Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Poznaniu (719.31kB)

07.02.2005

archiwalne

12

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 3 nieruchomości (439.88kB)

07.02.2005

archiwalne

13

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 6 nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (450.47kB)

07.02.2005

archiwalne

14

zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2005 (149.97kB)

Plan finansowy na rok 2005 - dochody (1.61MB)

Plan finansowy na rok 2005 - wydatki (2.21MB)

31.01.2005

archiwalne

15

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert częściowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień pyblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych 6 nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (301.03kB)

Specyfikacja - do Zarządzenia Nr 15/2005 (1.54MB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 15/2005 (1.65MB)

15.02.2005

archiwalne

16

dostawy i odbioru dokumentów z siedziby Wydziłu Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu do filii Wydziału w Stęszewie, Mosinie, Kostrzynie Wlkp., Pobiedziskach oraz Murowanej Goślinie (578.76kB)

16.02.2005

archiwalne

17

wewnętrznej procedury kontroli w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu (210.95kB)

Wewnętrzna procedura kontroli w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu (865kB)

17.02.2005

archiwalne

18

organizacji wewnętrznej Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Poznaniu (356.81kB)

23.02.2005

archiwalne

19

wewnętrznych procedur kontroli w Zespole Radców Prawnych (1.99MB)

Załącznik do do Zarządzenia Nr 19/2005 - Pismo Starosty Poznańskiego z dnia 05.03.2004 r. (275.7kB)

23.02.2005

archiwalne

20

organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu (1.7MB)

24.02.2005

archiwalne

21

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów (494.53kB)

25.02.2005

archiwalne

22

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Biura Rady Starostwa Powiatowego w Poznaniu (280.46kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2005 (176kB)

25.02.2005

archiwalne

23

zmiany Zarządzenia Nr 15/2003 z dnia 11.06.2003r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (437.39kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2005 - Wniosek (250.64kB)

01.03.2005

archiwalne

24

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Organizacji i Kadr (178.17kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2005 - część 1 (3.8MB)
Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2005 - część 2 (4.2MB)

28.02.2005

archiwalne

25

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu (284.38kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2005 (137kB)

03.03.2005

archiwalne

26

wprowadzenia dokumentu określającego zadania Wydziału Nieruchomości i procedury ich realizacji oraz procedury kontroli wewnętrznej (189.38kB)

Załącznik 1 - Zadania Referatu Gospodarki Nieruchomościami (144.5kB)
Załącznik 2 - Zadania Referatu Gospodarki i Ochrony Gruntów Rolnych (64kB)
Załącznik 3 - Postępowanie administracyjne (43kB)
Załącznik 4 - Postępowanie regulacyjne (42,5kB)

04.03.2005

archiwalne

27

wewnętrznej procedury kotroli w Zespole Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (182.88kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2005 (100kB)

Procedury w sprawach pomocy dla repatriantów (23,5kB)

Procedury wydawania dycyzji w sprawie wpisania uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej do ewidencji starosty (33,5kB)

Procedury w sprawie nadzoru nad stowarzyszeniami zwykłymi (20,5kB)

Procedury w sprawie nadzoru nad terenowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszeń (18,5kB)

04.03.2005

archiwalne

28

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 6 nieruchomości (366,53kB)

04.03.2005

archiwalne

29

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu (614,97kB)

04.03.2005

archiwalne

30

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 28/2002 z dnia 2 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia intrukcji obiegu dokumentów księgowych i zakładowego planu kont (640,8kB)

08.03.2005

archiwalne

31

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 5/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Finansów (489,37kB)

08.03.2005

archiwalne

32

Zarządzam przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania o cenę z możliwościa składania ofert częściowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pózn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych 8 nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych. (2.83MB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 32/2005 (1.72kB)

09.03.2005

archiwalne

33

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert cześciowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych 9 nieruchomości z możliwościa składania ofert częściowych (2.15MB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 33/2005 (1.57MB)

09.03.2005

archiwalne

34

wewnętrznej procedury kontroli w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (2.33MB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 34/2005 - od 4 do 10 (3.02MB)

Załączniki do Zarządzenia nr 34/2005 - od 11 do 20 (3.47MB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 34/2005 - od 21 do 30 (2.59MB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 34/2005 - od 31 do 40 (2.75MB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 34/2005 - od 41 do 53 (3.34MB)

09.03.2005

archiwalne

35

powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty z zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie zapytania o cenę na dostawę trzech zestawów komputerowych oraz jednego urządzenia sieciowego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (430.02kB)

10.03.2005

archiwalne

36

wewnętrznych procedur kontroli na stanowisku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu (2.65kB)

14.03.2005

archiwalne

37

procedur kontroli wewnętrznej na stanowisku Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (2.08MB)

15.03.2005

archiwalne

38

wewnętrznych procedur kontroli w Zespole Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Poznaniu (3.3MB)

14.03.2005

archiwalne

39

wewnętrznych procedur kontroli w Zespole Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu (2.03MB)

16.03.2005

archiwalne

40

wewnętrznej procedury kontroli w Zespole Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu (1.36MB)

14.03.2005

archiwalne

41

zmiany Zarządzenia Nr 15/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (1.02MB)

23.03.2005

archiwalne

42

powołania Koordynatora i Zespołu Zadaniowego do realizacji Akcji Społecznej dla Samorządów "Przejrzysta Polska" (1.15MB)

23.03.2005

archiwalne

43

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (1.22MB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2005 (część 1) (1.83MB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2005 (część 2) (1.96MB)

31.03.2005

archiwalne

44

ustalenia dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w związku z uroczystościami pogrzebowymi Ojca Świętego Jana Pawła II (146.29kB)

04.04.2005

archiwalne

45

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 9 nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (390.15kB)

04.04.2005

archiwalne

46

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 8 nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (539.03kB)

04.04.2005

archiwalne

47

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Administracyjnym Starowstwa Powiatowego w Poznaniu (269.22kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2005 - część 1 (171kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2005 - część 2 (546kB)

05.04.2005

archiwalne

48

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert częściowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych 13 nieruchomości (3.15MB)

14.04.2005

archiwalne

49

powołania Zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju Powiatu Pozańskiego na lata 2006-2013 (783.99kB)

18.04.2005

archiwalne

50

utworzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (1.68MB)

19.04.2005

archiwalne

51

powołania komisji do protokolarnego zniszczenia anulowanych druków ścisłego zarachowania z zakresu zadań wykonywanych przez Wydział Komunikacji i Trasportu (640.48kB)

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 51/2005 - część 1 (84.5kB)
Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 51/2005 - część 2 (88.5kB)

19.04.2005

archiwalne

52

wprowadzenia w Starostwie Powiatowym szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" (1.05MB)

19.04.2005

archiwalne

53

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu (1.26MB)

25.04.2005

archiwalne

54

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinasowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej (302.52kB)

25.04.2005

archiwalne

55

kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu (1.31MB)

25.04.2005

archiwalne

56

refundacji za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych (405.13kB)

25.04.2005

archiwalne

57

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Poznaniu (290.21kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2005 - część 1
Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2005 - część 2

27.04.2005

archiwalne

58

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 13 nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (444.67kB)

05.05.2005

archiwalne

59

przekazania Zespołowi Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu zadań związanych z obsługą programu stypendialnego dla uczniów i studentów na lata 2005/2006 (724.27kB)

02.05.2005

archiwalne

60

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Poznaniu (744.08kB)

05.05.2005

archiwalne

61

powołania zespołów roboczych ds. pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej (713.06kB)

11.05.2005

archiwalne

62

zmiany Regulaminu Pracy (228.3kB)

16.05.2005

archiwalne

63

powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty z zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie zapytania o cenę na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek będących na wyposażeniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (257.02kB)

17.05.2005

archiwalne

64

zmiany Zarządzenia Nr 42/2005 Starosty Poznańskiego z dnia 23.03.2005 r. w sprawie powołania Koordynatora i Zespołu Zadaniowego do realizacji Akcji Społecznej dla Samorządów "Przejrzysta Polska" (861.22kB)

19.05.2005

archiwalne

65

zmiany Zarządzenia Nr 15/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zmienionego Zarządzeniem Nr 41/2005 Starosty Poznańskiego z dnia 23 marca 2005 r. (987.9kB)

23.05.2005

archiwalne

66

zatwierdzenia planu i procedur organizacji szkoleń pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym, jako realizacji Zasady Braku Tolerancji dla Korupcji w ramach Akcji Społecznej dla Samorządów "Przejrzysta Polska" (917.54kB)

24.05.2005

archiwalne

67

powołania serwisu informacyjnego Powiatu Poznańskiego www.powiat.poznan.pl (2.68MB)

25.05.2005

archiwalne

68

sporządzenia operatów szacunkowych 12 nieruchomości (3.59MB)

27.05.2005

archiwalne

69

organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu (2.01MB)

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 69/2005 (254.53kB)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2005 (3.33MB)

13.06.2005

archiwalne

70

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pózn. zm.) na wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej nieruchomości położonej w Chludowie Gmina Suchy Las. (3.66MB)

15.06.2005

archiwalne

71

zmiany Zarządzenia Nr 42/2005 Starosty Poznańskiego z dnia 23.03.2005 r. w sprawie powołania Koordynatora i Zespołu Zadaniowego do realizacji Akcji Społecznej dla Samorządów "Przejrzysta Polska" (956.9kB)

15.06.2005

archiwalne

72

procedur kontroli wewnętrznej w Wydziale Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Poznaniu (4.21MB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2005 - część 1 (2.85MB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2005 - część 2 (3.48MB)

16.06.2005

archiwalne

73

powołania Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Poznańskim (249.78kB)

16.06.2005

archiwalne

74

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 12 nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (916.23kB)

27.06.2005

archiwalne

75

powołania komitetu organizacyjnego zawodów sprawnościowych drużyn ratownictwa ogólnego formacji obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego (210.5kB)

27.06.2005

archiwalne

76

organizacji wewnętrznej Zespołu Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu (294.53kB)

01.07.2005

archiwalne

77

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomosci położonej w Chludowie, gmina Suchy Las (350.84kB)

07.07.2005

archiwalne

78

zmiany Zarządzenia Nr 9/2005 Starosty Poznańskiego z dnia 27.01.2005 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego (260.51kB)

12.07.2005

archiwalne

79

organizacji powiatowego systemu wczesnego ostrzegania (798.94kB)

14.07.2005

archiwalne

80

organizacji stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (1.95MB)

18.07.2005

archiwalne

81

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert częściowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych 12 nieruchomości (227.26kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 81/2005 - Specyfikacja (105.5kB)

18.07.2005

archiwalne

82

zmiany zarządzenia Starosty poznańskiego nr 5/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wewnętrznych pocedur kontroli w Wydziale Finansów (317.87kB)

20.07.2005

archiwalne

83

ustalenia terminu rozliczenia podróży służbowych (247.23kB)

20.07.2005

archiwalne

84

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pózn. zm.) na świadczenie obsługi geodezyjnej w postępowaniach o zwrot nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania (271.37kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 84/2005 - Specyfikacja (108kB)

26.07.2005

archiwalne

85

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pózn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej oddzielnie dla 163 nieruchomości położonych w Przeźmierowie. (271.08kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 85/2005 - Specyfikacja (115kB)

26.07.2005

archiwalne

86

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 28/2002 z dnia 2 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych i zakładowego planu kont (226.12kB)

05.08.2005

archiwalne

87

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 28/2002 z dnia 2 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych i zakładowego planu kont (3.33MB)

16.08.2005

archiwalne

88

1. unieważnienia postępowania w części I i IV prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 12 nieruchomości;
2. zatwierdzenia wyników postępowania w części II i III prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 12 nieruchomości (666.4kB)

23.08.2005

archiwalne

89

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie obsługi geodezyjnej w postępowaniach o zwrot nieruchomości własności miasta Poznania (657.61kB)

24.08.2005

archiwalne

90

powołania zespołu powypadkowego (424.73kB)

26.08.2005

archiwalne

91

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej oddzielnie dla 163 nieruchomości położonych w Przeźmierowie (758.51kB)

29.08.2005

archiwalne

92

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 6 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (2.99MB)

07.09.2005

archiwalne

93

przeprowadzania naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (1.56MB)

16.09.2005

archiwalne

94

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 6 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (541.12kB)

26.09.2005

archiwalne

95

powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (462.41kB)

30.09.2005

archiwalne

96

organizacji wewnętrznej Zespołu Edukacji (400.56kB)

29.09.2005

archiwalne

97

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (319.88kB)

07.10.2005

archiwalne

98

wydawania broszury budżetowej powiatu poznańskiego (298.94kB)

07.10.2005

archiwalne

99

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu (767.38kB)

07.10.2005

archiwalne

100

powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (251.82kB)

25.10.2005

archiwalne

101

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 8 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwaścią składania ofert częściowych (II części) (353.86kB)

26.10.2005

archiwalne

102

zatwierdzenia wyników w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 14 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (V części) (745.53kB)

27.10.2005

archiwalne

103

stosowania w starostwie odzieży i obuwia roboczego (489.04kB)

04.11.2005

archiwalne

104

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów (1.59MB)

09.11.2005

archiwalne

105

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu (532kB)

09.11.2005

archiwalne

106

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (359.36kB)

14.11.2005

archiwalne

107

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2005 r. (370.6kB)

16.11.2005

archiwalne

108

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 8 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (503.13kB)

16.11.2005

archiwalne

109

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (303.41kB)

15.11.2005

archiwalne

110

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 106/2005 z dnia 14.11.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (277.02kB)

21.11.2005

archiwalne

111

ustalenia osób upoważnionych do zlecenia podróży służbowych, w zależności od środka transportu wykorzystywanego przez pracownika (368.96kB)

15.11.2005

archiwalne

113

wydawania broszury budżetowej (650.06kB)

25.11.2005

archiwalne

114

powołania Koordynatora i Zespołu Zadaniowego do realizacji Akcji Społecznej dla Samorządów "Przejrzysta Polska" (1.02MB)

25.11.2005

archiwalne

115

procedur organizacji szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu (527.8kB)

28.11.2005

archiwalne

116

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (230.01kB)

29.11.2005

archiwalne

117

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (289.4kB)

29.11.2005

archiwalne

118

zmiany Zarządzenia Nr 15/2003 z dnia 11.06.2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i utworzenia jednolitego tekstu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (2.01MB)

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 118/2005 (138.61kB)

Załącznik 2 - wniosek - do Zarządzenia Nr 118/2005 (181.1kB)

Załącznik 3 do Zarządzenia Nr 118/2005 (161.32kB)

Załącznik 4 - umowa - do Zarządzenia Nr 118/2005 (531.59kB)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Poznaniu (723.90kB)

29.11.2005

archiwalne

119

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 2 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (453.72kB)

29.11.2005

archiwalne

120

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (268.78kB)

09.12.2005

archiwalne

121

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (293.91kB)

09.12.2005

archiwalne

122

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2005 r. (358.61kB)

12.12.2005

archiwalne

123

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (263.92kB)

14.12.2005

archiwalne

124

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Gabinet Starosty Starostwa Powiatowego w Poznaniu (2.4MB)

14.12.2005

archiwalne

125

zakresu zadań Wicestarosty i II Członka Zarządu Powiatu Poznańskiego (282.44kB)

15.12.2005

archiwalne

126

zmiany Regulaminu Pracy (201.84kB)

16.12.2005

archiwalne

127

powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (198.26kB)

19.12.2005

archiwalne

128

realizacji Rocznego Programu Współpracy powiatu poznańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2006(335.63kB)

Załącznik Nr 1 (338.61kB)

Załącznik Nr 2(118.93kB)

20.12.2005

archiwalne

129

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2005r.(269.06kB)

20.12.2005

archiwalne

130

utworzenia i procedury aktualizacji bazy danych rekomendowanych firm szkoleniowych (98.22kB)

Załącznik - Ankieta(459.66kB)

Baza rekomendowanych firm szkoleniowych(

23.12.2005

archiwalne

131

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów, druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 30.12.2005 r. (345.66kB)

28.12.2005

archiwalne

132

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 48/04 z dnia 9 grudnia 2004 roku(223.23kB)

30.12.2005

archiwalne

133

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów(1.59MB)

30.12.2005

archiwalne

134

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2005r.(260.57kB)

30.12.2005

archiwalne

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2011-07-29 11:20
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 12:42

drukuj całą stronę

Banery