BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ROK 2020

Nr

W sprawie

Data

Status

1

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 122, obręb Krerowo, gmina Kleszczewo (489.54 kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 1/2020 (585.29 kB)

14.01.2020

obowiązujące

2

umorzenia należności cywilnoprawnych, przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami za rok 2006 w kwocie głównej 3412,39 zł wraz z należnymi odsetkami (340.50kB)

*wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 2/2020 (394.33kB)

17.01.2020

obowiązujące

3

umorzenia należności cywilnoprawnych, przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami za lata 2006-2009 w kwocie głównej 1958,79 zł wraz z należnymi odsetkami (334.43kB)

*wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 3/2020 (397.08kB)

17.01.2020

obowiązujące

4

umorzenia należności cywilnoprawnych, przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami za lata 2011-2012 w kwocie głównej 1784,87 zł wraz z należnymi odsetkami od JR HOLDINGS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (347.02kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 4/2020 (397.87kB)

17.01.2020

obowiązujące

5.

zmiany Zarządzenia nr 27/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zmienionego Zarządzeniem nr 54/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. (578.01kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 5/2020 (438.43kB)

24.01.2020

archiwalne

6

zmiany składu zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: "Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie" (581.15kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 6/2020 (550.12kB)

30.01.2020

obowiązujące

7

organizacji i procedur działania Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (2.51MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 7/2020 (434.86kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 7/2020 - załącznik (1.36MB)

03.02.2020

obowiązujące

8

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 417/6 obręb Pecna, gmina Mosina na rzecz Nadleśnictwa Konstantynowo (833.4kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 8/2020 (200.01kB)

04.02.2020

archiwalne

9

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.32MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 9/2020 (519.4kB)

załącznik nr 1 - schemat organizacyjny (514.78kB)

załącznik nr 2 (727.2kB)

załącznik nr 3 (1.28MB)

06.02.2020

archiwalne

10

ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Domu Rodzinnego w Swarzędzu w 2020 r. (934.14kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 10/2020 (651.81kB)

14.02.2020

archiwalne

11

ustalenie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego w roku 2020 (668.59kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia 11/2020 (535.7kB)

14.02.2020

archiwalne

12

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2020 (703.17kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 12/2020 (424.03kB)

14.02.2020

archiwalne

13

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 319/4 obręb Kamionki (1.06MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 13/2020 (487.56kB)

17.02.2020

archiwalne

14

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 234/9, obręb Szczytniki, gmina Kórnik na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego ENEA Operator Sp. z o.o. (860.67kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 14/2020 (432.66kB)

19.02.2020

archiwalne

15

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w m. Tuczno, gmina Pobiedziska, działka gruntu nr 33/10, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego (1.47MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 15/2020 (547.91kB)

21.02.2020

archiwalne

16

powołania zespołu powypadkowego (653.11kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 16/2020 (428.45kB)

*wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176)

27.02.2020

archiwalne

17

określenia procedowania w zakresie rozpatrywania zgłoszeń o nabyciu i zbyciu pojazdów w kontekście spełniania wymogów określonych w art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym (875.91kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 17/2020 (430.26kB)

28.02.2020

obowiązujące

18

zmiany Zarządzenia Nr 92/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 9 października 2018 roku, w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Poznańskiego (688.84kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia 18/2020 (426.49kB)

28.02.2020

archiwalne

19

powołania Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Poznańskim (635.5kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 19/2020 (47.24kB)

09.03.2020

archiwalne

20

obciążenia służebnością drogi koniecznej przechodu i przejazdu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 65, obręb Złotniczki, gmina Pobiedziska (453.82kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 20/2020 (55.65kB)

11.03.2020

archiwalne

21

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (2.21MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 21/2020 (66.58kB)

18.03.2020

archiwalne

22

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 259/4 obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo (839.17kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 22/2020 (432.2kB)

30.03.2020

archiwalne

23

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (3.66MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 23/2020 (903.6kB)

01.04.2020

archiwalne

25

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (4.26MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 25/2020 (1.1MB)

10.04.2020

archiwalne

26

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (1.83MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 26/2020 (174.67kB)

16.04.2020

archiwalne

27

zatwierdzenia Porozumienia z firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (524.48kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 27/2020 (528.84kB)

21.04.2020

archiwalne

28

wprowadzenia instrukcji i oświadczenia bhp wykonywania prac (40.60kB)

treść załącznika nr 1 - instrukcja (14.84kB)

treść załącznika nr 2 - oświadczenie wykonawcy w zakresie BHP (41.25kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 28/2020 (81.65kB)

28.04.2020

obowiązujące

29

obciążenia służebnością przesyłu części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 25/1 i 25/2 obręb Bolechowo-Osiedle, gmina Czerwonak (572.06kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 29/2020 (46.21kB)

04.05.2020

obowiązujące

30

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w m. Kromolice, gmina Kórnik, działka gruntu nr 11/3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz właścieciela działek przyległych o numerach: 10/5, 12/4, celem poprawy ich zagospodarowania (1.05MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 30/2020 (76.69kB)

04.05.2020

obowiązujące

sprostowanie
błędu pisarskiego
Zarządzeniem Nr 35/2020

31

podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości, położonej w Przebędowie, gm. Murowana Goślina (1.05MB))

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 31/2020 (76.69kB)

05.05.2020

archiwalne

32

wyznaczenia Koordynatora MDR (482.36)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 32/2020 (416.32kB)

05.05.2020

obowiązujące

33

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (1.82MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 33/2020 (79.21kB)

07.05.2020

archiwalne

34

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (5.05MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 34/2020 (1.05MB)

12.05.2020

archiwalne

35

sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 30/2020 Starosty Poznańskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m. Kromolice, gmina Kórnik, działka gruntu nr 11/3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela działek przyległych o numerach: 10/5,12/4, celem poprawy ich zagospodarowania (1.17MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 35/2020 (492.1kB)

13.05.2020

obowiązujące

36

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 79/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku , w sprawie: powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. "Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród  uczniów szkół Powiatu Poznańskiego", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (105.27kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 36/2020 (499.86kB)

15.05.2020

obowiązujące

zmiana Zarządzeniem Nr 80/2020

37

odroczenia terminu płatności raty za 2020 rok z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Swarzędzu, obręb Jasin działka numer 180 zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO2P/00220187/3 stanowiącej własność Skarbu Państwa w kwocie należności głównej 36.634,70 wraz z oprocentowaniem raty od Szpot Sp. z o.o. (387.07kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 37/2020 (52.05kB)

29.05.2020

archiwalne

38

zatwierdzenia Porozumienia z firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (516.55kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 38/2020 (41.3kB)

29.05.2020

archiwalne

39

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 187, obręb Dopiewiec, gmina Dopiewo na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (865.77kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 39/2020 (62.65kB)

01.06.2020

archiwalne

40

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli wewnętrznej i zewnętrznej (4.2MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 40/2020 (567.56kB)

08.06.2020

archiwalne

41

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (5.05 MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 41/2020 (1.04MB)

09.06.2020

archiwalne

42

organizacji wewnętrznej Wydziału Informatyki oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.28MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 42/2020 (56.52kB)

15.06.2020

obowiązujące

43

podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości położonej w miejscowości Czerwonak, działka nr 19/2 przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym (692.11kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 43/2020 (463.65kB)

23.06.2020

archiwalne

44

zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (571.85kB)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu: (2.57MB)

 1. Załącznik nr 1 do regulaminu (223.49kB)
 2. Załącznik nr 2 do regulaminu (308.65kB)
 3. Załącznik nr 3 do regulaminu (267.83kB)
 4. Załącznik nr 4 do regulaminu (462.83kB)
 5. Załącznik nr 5 do regulaminu (996.73kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 44/2020 (116.8kB)

25.06.2020

obowiązujące

zmiana
Zarządzeniem
Nr 40/2024

45

umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami za okres 12.2008-05.2019 w kwocie należności głównej 7.932,79 zł wraz z należnościami ubocznymi od Pani .............. (628.65kB)

*wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 45/2020 (22.63kB)

25.06.2020

obowiązujące

46

umorzenia odsetek od należności cywilnoprawnych, przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami za okres 04.2012-08.2019 w kwocie należności głównej 19.272,05 zł od Pani .............. (628.98kB)

*wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 46/2020 (43.75kB)

25.06.2020

obowiązujące

47

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (1.95MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 47/2020 (69.32kB)

26.06.2020

archiwalne

48

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 11/2019 r. z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy, zmienionego Zarządzeniem Starosty Poznańskiego nr 42/2019 z dnia 13 maja 2019 r. (636.5kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 48/2020 (47.01kB)

29.06.2020

archiwalne

49

ustalenia dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w trzecim kwartale 2020 r. (734.09kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 49/2020 (55.58kB)

30.06.2020

archiwalne

50

przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania w powiecie poznańskim (1.79MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 50/2020 (57.81kB)

02.07.2020

archiwalne

51

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (2.21MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 51/2020 (68.65kB)

06.07.2020

archiwalne

52

organizacji wewnętrznej Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz procedur kontroli wewnętrznej (712.74kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 52/2020 (651.82kB)

06.07.2020

obowiązujące

53

zmiany Zarządzenia Nr 85/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont (1.01MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 53/2020 (53.6kB)

07.07.2020

archiwalne

54

sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 8/2020 Starosty Poznańskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 417/6, obręb Pecna, gmina Mosina na rzecz Nadleśnictwa Konstantynowo (175.96kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 54/2020 (426.36kB)

08.07.2020

obowiązujące

55

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 69 w Kostrzynie (292.75kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 55/2020 (432.85kB)

08.07.2020

archiwalne

56

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działka nr 23 obręb Trzek oraz działka nr 69 obręb Wróblewo (363.79kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 56/2020 (527.66kB)

13.07.2020

obowiązujące

57

aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 (206.77kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 57/2020 (25.84kB)

17.07.2020

obowiązujące

58

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 69 w Kostrzynie (361.38kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 58/2020 (49.57kB)

17.07.2020

obowiązujące

59

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Komornikach przy ul. Matowej, działka nr 418/7, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (1.5MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 59/2020 (71.36kB)

20.07.2020

obowiązujące

60

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 69 obręb Kostrzyn (827.96kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 60/2020 (39.47kB)

21.07.2020

obowiązujące

61

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w gm. Kleszczewo, oznaczonych jako działki nr 51/2, 112 i 114 obręb Zimin, oraz działki nr 94/2 i 81/2 obręb Krzyżowniki (1.32MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 61/2020 (58.56kB)

28.07.2020

obowiązujące

62

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (3.93MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 62/2020 (628.97kB)

10.08.2020

archiwalne

63

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (5.25MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 63/2020 (558.22kB)

18.08.2020

archiwalne

64

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.6MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 64/2020 (899.1kB)

18.08.2020

archiwalne

65

powołania zespołu powypadkowego (610.28kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 65/2020 (47.93kB)

*wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176)

01.09.2020

archiwalne

66

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli wewnętrznej i zewnętrznej (4.33MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 66/2020 (493.55kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 66/20202 - schemat organizacyjny (413.56kB)

09.09.2020

archiwalne

67

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.29MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 67/2020 (599.91kB)

11.09.2020

obowiązujące

68

wprowadzenia "Procedury dotyczącej postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID - 19" w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (5.54MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 68/2020 (135.69kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 68/2020 - załącznik do procedury (439.31kB)

11.09.2020

obowiązujące

69

organizacji wewnętrznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.41MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 69/2020 (659.47kB)

11.09.2020

archiwalne

70

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (4.07MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 70/2020 (145.81kB)

18.09.2020

archiwalne

71

wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności (569.1kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 71/2020 (45.89kB)

28.09.2020

obowiązujące

72

organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.6MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 72/2020 (57.01kB)

schemat organizacyjny Wydziału Nieruchomości (406.78kB)

28.09.2020

archiwalne

73

aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego, mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8  (552.35kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 73/2020 (479.25kB)

28.09.2020

obowiązujące

74

zmiany Zarządzenia nr 110/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (907.36kB)

Karta Oceny Ryzyka Zawodowego nr 1/2020(8.86MB)

Karta Oceny Ryzyka Zawodowego nr 2/2020(8.8MB)

Karta Oceny Ryzyka Zawodowego nr 3/2020(7.51MB)

Karta Oceny Ryzyka Zawodowego nr 4/2020(8.7MB)

Karta Oceny Ryzyka Zawodowego nr 5/2020(7.37MB)

Karta Oceny Ryzyka Zawodowego nr 6/2020(8MB)

Karta Oceny Ryzyka Zawodowego nr 7/2020(8.71MB)

Karta Oceny Ryzyka Zawodowego nr 8/2020(7.73MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 74/2020 (440.01kB)

28.09.2020

obowiązujące

zmiana Zarządzeniem Nr 83/2023

75

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (4.9MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 75/2020 (682.2kB)

30.09.2020

archiwalne

76

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz gminy Czerwonak stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Koziegłowach, działka nr 40, gmina Czerwonak (985.23kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 76/2020 (66.73kB)

02.10.2020

archiwalne

77

powołania zespołu powypadkowego (396.21kB)

01.10.2020

archiwalne

78

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji powiatowych konkursu "Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi do niepodległości" w dn. 12.10.2020 r., realizowanego w ramach współpracy z partnerskim powiatem tarzańskim (2.84MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 78/2020 (99.96kB)

01.10.2020

archiwalne

79

powołania Komisji Weryfikacyjnej, tworzonej w celu zatwierdzenia opracowania, realizowanego na podstawie umowy nr ZI.41/2020 z dnia 18 września 2020 r., będącego podstawą sporządzenia dokumentacji przebudowy części budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu (716.62kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 79/2020 (675.74kB)

08.10.2020

archiwalne

80

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 79/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r., zmienionego zarządzeniem Nr 36/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie:  powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. "Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (1.33MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 80/2020 (460.4kB)

08.10.2020

obowiązujące

81

obciążenia służebnością przesyłu części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 96 obręb Radzewo, gmina Kórnik (799.67kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 81/2020 (430.4kB)

08.10.2020

archiwalne

82

zmiany składu zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt. "Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - kuźnia kwalifikacji i kompetencji", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (824.32kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 82/2020 (492.08kB)

08.10.2020

archiwalne

83

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatów Terapii zajęciowej (997.06kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 83/2020 (559.64kB)

14.10.2020

archiwalne

84

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (5.02MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 84/2020 (160.23kB)

16.10.2020

archiwalne

85

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 228/3, obręb Strykowo, gmina Stęszew (475.96kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia 85/2020 (52.04kB)

19.10.2020

obowiązujące

86

rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych przypadających Skargbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami w kwocie głównej 4.097,25 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 225,85 zł (wielkość pliku: 801.96kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 86/2020 (56.42kB)

19.10.2020

archiwalne

87

obciążenia służebnością przesyłu części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 96 obręb Radzewo, gmina Kórnik (884.33kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 87/2020 (53.01kB)

21.10.2020

obowiązujące

88

organizacji wewnętrznej Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia oraz procedur kontroli wewnętrznej (943.15kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 88/2020 (661.08kB)

23.10.2020

archiwalne

89

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (5.04MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 89/2020 (155.51kB)

28.10.2020

archiwalne

90

podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat, w trybie bezprzetargowym, stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 19 w Przebędowie, gm. Murowana Goślina (1904.88 kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 90/2020 (462.8 kB)

02.11.2020

archiwalne

91

organizacji wewnętrznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.59MB)

wersja dla czytnika ekranu (69.3 kB)

06.11.2020

archiwalne

92

obciążenia służebnością przesyłu części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 29, obręb Krzyżowniki, gmina Kleszczewo (413.89kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 92/2020 (50.57kB)

09.11.2020

obowiązujące

93

odwołania darowizny działki nr 570/4 położonej w Puszczykowie dokonanej na rzecz Miasta Puszczykowa (395.67kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 93/2020 (50.06kB)

12.11.2020

obowiązujące

94

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (5.16MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 94/2020 (155.38kB)

18.11.2020

archiwalne

95

ustalenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu dnia wolnego w IV kwartale 2020 r. (473.76kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 95/2020 (414.48kB)

20.11.2020

archiwalne

96

zmiany składu zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: "Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - kuźnia kwalifikacji i kompetencji" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (819 kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 96/2020 (39.12 kB)

20.11.2020

obowiązujące

97

zmiany składu zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: "Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie" (796.31kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 97/2020 (436.27kB)

25.11.2020

archiwalne

98

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 31 grudnia 2020 r. (2033.21kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 98/2020 (482.63kB)

26.11.2020

archiwalne

99

w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego (2.09MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 99/2020 (620.56kB)

30.11.2020

archiwalne

zmiana Zarządzeniem Nr 49/2021

zmiana Zarządzeniem Nr 37/2022

100

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (3893.29kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 100/2020 (1020.19kB)

08.12.2020

archiwalne

101

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 45/4 Biedrusko, gm. Sychy Las 838.62kB

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 101/2020 (69.09kB)

15.12.2020

obowiązujące

102

wprowadzenia Regulaminu organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w powiecie poznańskim (8.81MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 102/2020 (160.74 kB)

16.12.2020

archiwalne

103

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 48/28 obręb Skrzynki, gmina Kórnik (778.97kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 103/2020 (430.61kB)

18.12.2020

obowiązujące

104

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (5272.83kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 104/2020 (1016.98kB)

18.12.2020

archiwalne

105

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2020 roku (5MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 105/2020 (634.62kB)

23.12.2020

archiwalne

106

 

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (2,03MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 106/2020 (349.14kB)

28.12.2020

archiwalne

107

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2021 roku (3,3 MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 107/2020 (41.53kB)

28.12.2020

archiwalne

108

obciążenia służebnością przesyłu części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 92/7 obręb Krzyżowniki, gmina Kleszczewo (742.63kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 108/2020 (50.81kB)

31.12.2020

obowiązujące

109

ogłoszenia wykazu informacyjnego części nieruchomości wspólnej położonej w miejscowości Gądki, gmina Kórnik, działka nr 61/13, przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na cele reklamowe (1,62MB)

wersja dla czytnika ekranu Zarządzenia Nr 109/2020 (70,33kB)

31.12.2020

obowiązujące

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-01-14 12:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-12-08 14:56

drukuj całą stronę

Banery