BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ROK 2012

Nr

W sprawie

Data

Status

1

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr 156/4, 156/5, 129, obręb Markowice, gmina Kleszczewo (654.62kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2012 (1.84MB)

05.01.2012

archiwalne

2

podania do publicznej wiadomości wykazu o zbyciu udziału Skarbu Państwa w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Wirach, gmina Komorniki, przy ul. Laskowskiej na rzecz jednego z pozostałych współwłaścicieli, stanowiącym zniesienie współwłasności (1.46MB)

09.01.2012

archiwalne

3

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.97MB)

16.01.2012

archiwalne

4

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3-3A (614.8kB)

16.01.2012

archiwalne

5

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3-3a.2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.3. Powołania komisji przetargowej. (668.18kB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 5/2012 (4.25MB)

16.01.2012

archiwalne

6

zmiany Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania i Premiowania (636.75kB)

16.01.2012

archiwalne

7

ustalenia miesięcznej stawki na usługi telekomunikacyjne w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu w 2012 r. (636.11kB)

30.01.2012

 

archiwalne

8

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt: "Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie" realizowanego w latach 2012-2013, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.(1.1MB)

30.01.2012

archiwalne

9

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. (380.85kB)

01.02.2012

archiwalne

10

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2012.(500.74kB)

08.02.2012

archiwalne

11

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu poznańskiego w roku 2012.(558.42kB)

08.02.2012

archiwalne

12

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.66MB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 12/2012 (1.89MB)

08.02.2012

archiwalne

12

12A - ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (628.51kB)

09.02.2012

archiwalne

13

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki na dostawę i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3-3a (572.54kB)

14.02.2012

archiwalne

14

przeprowadzenia kontroli doraźnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach. (548.76kB)

27.02.2012

archiwalne

15

zmiany Zarządzenia Nr 88/2008 Starosty Poznańskiego z dnia 08.10.2008 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia.(495.08kB)

29.02.2012

archiwalne

16

wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. (528.85kB)

01.03.2012

obowiązujące

Zmiana Zarządzeniem 35/2014

Zmiana Zarządzeniem 26/2016

Zmiana Zarządzeniem 27/2016

17

zmiany Zarządzenia Nr 117/2011 Starosty Poznańskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: systemu FINN w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (425.98kB)

12.03.2012

archiwalne

18

powołania Zespołu ds. Ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013 (610.49kB)

14.03.2012

archiwalne

19

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej (237.37kB)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2012 (73.77kB)
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2012 (122.11kB)

28.03.2012

archiwalne

20

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli (2.47MB)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2012 (363.52kB)
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2012 (877.19kB)

29.03.2012

archiwalne

21

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.25MB)

02.04.2012

archiwalne

22

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (425.36kB)

02.04.2012

archiwalne

23

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (404.22kB)

02.04.2012

archiwalne

24

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości oraz Wydział Gospodarowania Mieniem.2. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.3. Powołania komisji przetargowej. (312.29kB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 24/2012 (1.15MB)

02.04.2012

archiwalne

25

zatwierdzenia i wprowadzenia "Zasad ewidencjonowania należności i zobowiązań obcych wynikających z decyzji Starosty Poznańskiego, nie stanowiących rozrachunków Powiatu Poznańskiego". (495.65kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2012 (1.83MB)

02.04.2012

obowiązujące

26

zmiany Zarządzenia nr 114/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 7 października 2009 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej (428.21kB)

04.04.2012

archiwalne

27

zmiany Zarządzenia Nr 65/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 30.04.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania i premiowania (641.71kB)

05.04.2012

archiwalne

28

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Puszczykowie przy ul. Poznańskiej 62 (1.3MB)

10.04.2012

 

archiwalne

29

zmiany Zarządzenia Nr 62/2006 Starosty Poznańskiego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Poznańskiego (910.76kB)

12.04.2012

archiwalne

30

przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu (531.22kB)

12.04.2012

archiwalne

31

uchylenia Zarządzenia Nr 71/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ewaluacji wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2009-2013 (307.61kB)

23.04.2012

 

archiwalne

32

planu zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2012 roku (354.96kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2012 (523.05kB)

27.04.2012

archiwalne

33

powołania Komisji Przetargowej (337.24kB)

08.05.2012

archiwalne

34

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (210.68kB)

09.05.2012

archiwalne

35

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości oraz Wydział Gospodarowania Mieniem (581.11kB)

11.05.2012

archiwalne

36

przeprowadzenia kontroli w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Poznański (287.7kB)

17.05.2012

 

archiwalne

37

przeprowadzenia kontroli w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Poznański (293.63kB)

17.05.2012

archiwalne

38

planu zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2012 roku.(1.58MB)

24.05.2012

archiwalne

39

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140, obręb Dachowa, gmina Kórnik. (1008.09kB)

30.05.2012

archiwalne

40

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 86/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont (298.34kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2012 (1.17MB)

31.05.2012

archiwalne

41

wprowadzenia Regulaminu  wydawania materiałów promocyjnych (668.58kB)

01.06.2012

archiwalne

42

upoważnienia Pana Macieja Andraszyka Dyrektora Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej do wydatkowania środków pieniężnych związanych z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie (294.59kB)

13.06.2012

obowiązujące

43

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140, obręb Dachowa, gmina Kórnik (452.25kB)

14.06.2012

archiwalne

44

organizacji wewnętrznej Wydziału Radców Prawnych oraz procedur kontroli wewnętrznej (702.75kB)

15.06.2012

archiwalne

45

odwołania Członka Powiatowego zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (274.09kB)

20.06.2012

archiwalne

46

odwołania Członka Powiatowego zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (198.58kB)

20.06.2012

archiwalne

47

odwołania Członka Powiatowego zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (195.52kB)

20.06.2012

archiwalne

48

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (220.85kB)

20.06.2012

archiwalne

49

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (220.59kB)

20.06.2012

archiwalne

50

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 18/2012 z dnia 14 marca 2012 w sprawie powołania zespołu ds. Ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013 (427.23kB)

21.06.2012

archiwalne

51

organizacji wewnętrznej Wydziału Promocji oraz procedur kontroli wewnętrznej (769.71kB)

22.06.2012

archiwalne

52

wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kromolice, gmina Kórnik (782.13kB)

22.06.2012

archiwalne

53

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz powołania komisji konkursowej (260.46kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2012 (374.85kB)

26.06.2012

archiwalne

54

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej (644.01kB)

03.07.2012

archiwalne

55

organizacji wewnętrznej Wydziału Archiwum Zakładowego oraz procedur kontroli wewnętrznej (665.38kB)

09.07.2012

archiwalne

56

zmiany Regulaminu Pracy (346.14kB)

10.07.2012

archiwalne

57

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej (515.45kB)

10.07.2012

archiwalne

58

planu zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2012 roku (364.77kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2012 (1.15MB)

11.07.2012

archiwalne

59

uchylenia zarządzeń (277.39kB)

25.07.2012

archiwalne

60

uchylenia zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 126/2009 z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie powołania Koordynatora i Zespołu Zadaniowego do realizacji Akcji Społecznej dla Samorządów "Przejrzysta Polska" oraz zasad planowania, monitorowania i rozliczania zadań Zespołu (226.69kB)

25.07.2012

archiwalne

61

zmiany Zarządzenia Nr 44/2010 Starosty Poznańskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. (1016.76kB)

25.07.2012

archiwalne

62

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 140, obręb Dachowa, gmina Kórnik (442.85kB)

25.07.2012

archiwalne

63

powołania komisji, które dokonają oceny przydatności do celów praktycznych dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania w archiwum zakładowym upłynął (606.68kB)

26.07.2012

archiwalne

64

określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i ich zastępców (300.02kB)

26.07.2012

archiwalne

65

powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką (319.49kB)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2012 (316.71kB)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2012 (110.11kB)

27.07.2012

archiwalne

66

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Komornikach oznaczonej jako działka ewidencyjna 7503 (863.97kB)

07.08.2012

archiwalne

67

powołania Komisji Likwidacyjnej (294.1kB)

08.08.2012

archiwalne

68

planu zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2012 roku (297.61kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2012 (496.93kB)

09.08.2012

archiwalne

69

ustalenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (2.56MB)

Załączniki do Zarządzenia Nr 69/2012 (363.55kB)

10.08.2012

archiwalne

 

70

ustalenia Regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu (692.37kB)

Załaczniki do Zarządzenia Nr 70/2012 (440.85kB)

10.08.2012

archiwalne

71

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Lusowo, gmina Tarnowo Podgórne (584.08kB)

16.08.2012

archiwalne

72

uchylenia zarządzenia (204.76kB)

21.08.2012

archiwalne

73

uchylenia Zarządzenia Nr 72/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ewaluacji wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2009-2013 (212.58kB)

22.08.2012

archiwalne

74

planu zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2012 roku.(1MB)

28.08.2012

archiwalne

75

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 417/5, obręb Pecna, gmina Mosina (691.61kB)

30.08.2012

archiwalne

76

planu zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2012 roku (382.22kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2012 (569.11kB)

05.09.2012

archiwalne

77

stosowania  blankietów korespondencyjnych i papierów listowych (453.38kB)

Załącznik Nr 1 - blankiet korespondencyjny Starosty Poznańskiego (71.07kB)
Załącznik Nr 2 - blankiet korespondencyjny Rady Powiatu w Poznaniu (69.78kB)
Załącznik Nr 3 - wzór papieru listowego (66.98kB)
Załącznik Nr 4 - wzór papieru listowego - wersja monochromatyczna (66.61kB)

06.09.2012

obowiązujące

78

zmiany Zarządzenia Nr 80/2010 Starosty Poznańskiego z dnia 12 października 2010r. w sprawie zasad redagowania i opracowania decyzji, postanowień i zaświadczeń (230.43kB)

06.09.2012

obowiązujące

79

zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Poznańskiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zasad redagowania i opracowania aktów prawnych oraz zasad przekazywania i publikacji aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (238.5kB)

06.09.2012

obowiązujące

80

pełnomocnictwa dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (306.54kB)

12.09.2012

archiwalne

81

pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (276.84kB)

12.09.2012

archiwalne

82

zatwierdzenia Regulaminu Obsługi Prawnej (758.33kB)

19.09.2012

obowiązujące

83

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 49, obręb Stęszewko, gmina Pobiedziska (785.82kB)

19.09.2012

archiwalne

84

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (206.36kB)

01.10.2012

archiwalne

85

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (192.59kB)

01.10.2012

archiwalne

86

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (203.97kB)

01.10.2012

archiwalne

87

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (202.13kB)

01.10.2012

archiwalne

88

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (212.03kB)

01.10.2012

archiwalne

89

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (209.79kB)

01.10.2012

archiwalne

90

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (695.58kB)

01.10.2012

archiwalne

91

planu zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2012 roku (1.08MB)

02.10.2012

archiwalne

92

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, działki nr 226/1 położonej w Bolechowie - Osiedlu, gmina Czerwonak (630.66kB)

04.10.2012

archiwalne

93

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych dotyczącego wyboru firmy mającej poddać kontroli okresowej obiekty budowlane stanowiące własność Skarbu Państwa, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo budowlane (474.9kB)

04.10.2012

archiwalne

94

zmian Zarządzenia nr 56/2011 Starosty Poznańskiego z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego (316.21kB)

15.10.2012

archiwalne

95

pełnomocnictwa dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (266.81kB)

15.10.2012

archiwalne

96

pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (276.68kB)

15.10.2012

archiwalne

97

powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia (388.13kB)

15.10.2012

archiwalne

98

powołania Komisji Przetargowej (425.36kB)

17.10.2012

archiwalne

99

organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.62MB)

31.10.2012

archiwalne

100

sprzedaży pojazdów, wobec których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego (531.24kB)

02.11.2012

archiwalne

101

powołania właścicieli procesów oraz audytorów wewnętrznych (692.89kB)

02.11.2012

archiwalne

102

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140 , obręb Dachowa, gmina Kórnik (371.59kB)

02.11.2012

archiwalne

103

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dopiewcu (375.35kB)

02.11.2012

archiwalne

104

planu zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2012 roku (842.96kB)

07.11.2012

archiwalne

105

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 31 grudnia 2012 r. (729.35kB)

08.11.2012

archiwalne

106

odwołania licytacji publicznej pojazdów wobec których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego (306.55kB)

13.11.2012

archiwalne

107

ustalenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu dnia wolnego za odpracowaniem w 2012 roku (170.22kB)

13.11.2012

archiwalne

108

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (197.21kB)

13.11.2012

archiwalne

109

zmiany zarządzenia nr 80/2011 Starosty Poznańskiego z dnia 9 września 2011r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego (1.58MB)

16.11.2012

archiwalne

110

podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusówku przy ul. Jankowickiej, działka nr 282/9 (602.54kB)

20.11.2012

archiwalne

111

podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10-ciu  lat, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w miejscowości Bolechowo, gmina Czerwonak (807.26kB)

20.11.2012

archiwalne

112

ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3/1 - przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym (1.03MB)

20.11.2012

archiwalne

113

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Skarbu Państwa (654.86kB)

20.11.2012

archiwalne

114

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3/8 (1.41MB)

20.11.2012

archiwalne

115

przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (247.24kB)

20.11.2012

archiwalne

116

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 45/4, obręb Biedrusko, gmina Suchy Las (336.29kB)

29.11.2012

archiwalne

117

organizacji wewnętrznej Wydziału Audytu i Kontroli oraz procedur kontroli wewnętrznej (730.07kB)

30.11.2012

archiwalne

118

planu zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2012 roku (899.65kB)

30.11.2012

archiwalne

119

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych, z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Owińskach (ul. Poprzeczna 8 i ul. Poprzeczna 2a), w Przebędowie 18 oraz  w Pobiedziskach (ul. Zawiła 3-3a).
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej (186.8kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 119/2012 (898.44kB)

5.12.2012

archiwalne

120

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.34MB)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2012 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2012

06.12.2012

archiwalne

121

przeprowadzenia kontroli doraźnej w NZOZ "Szpital w Puszczykowie im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o. (317.03kB)

08.12.2012

archiwalne

122

Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego (438.76kB)

08.12.2012

archiwalne

123

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 70/2009 z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie: procedur Monitoringu i Ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2009-2013 (215.46kB)

08.12.2012

archiwalne

124

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2012 r. (187.53kB)

10.12.2012

archiwalne

125

organizacji wewnętrznej Wydziału Gospodarowania Mieniem oraz procedury kontroli wewnętrznej (716.89kB)

12.12.2012

obowiązujące

zmiana zarządzeniem 40/2019

126

zmiany zarządzenia nr 18/2002 Starosty Poznańskiego z dnia 12 lipca 2002r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (383.94kB)

13.12.2012

obowiązujące

127

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.35MB)

13.12.2012

archiwalne

128

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (208.91kB)

13.12.2012

archiwalne

129

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (384.66kB)

13.12.2012

archiwalne

130

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (380.45kB)

13.12.2012

archiwalne

131

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (391.91kB)

13.12.2012

archiwalne

132

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (384.73kB)

13.12.2012

archiwalne

133

zmiany Regulaminu Pracy (251.33kB)

13.12.2012

archiwalne

134

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (200.48kB)

14.12.2012

archiwalne

135

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (201kB)

14.12.2012

archiwalne

136

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (204.38kB)

14.12.2012

archiwalne

137

odwołania ze składu Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz zmiany Zarządzenia Nr 97/2012 Starosty Poznańskiego z dnia 15.10.2012 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia (235.65kB)

18.12.2012

archiwalne

138

organizacji wewnętrznej Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz procedur kontroli wewnętrznej (641.07kB)

18.12.2012

archiwalne

139

planu zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2012 roku (874.69kB)

18.12.2012

archiwalne

140

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych, z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Owińskach (ul. Poprzeczna 8 i ul. Poprzeczna 2a), w Przebędowie 18 oraz w Pobiedziskach (ul. Zawiła 3-3a) (352.75kB)

20.12.2012

archiwalne

141

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli (1.35MB)

21.12.2012

archiwalne

142

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (195.87kB)

21.12.2012

archiwalne

143

zasad korzystania z parkingu Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 (575.23kB)

31.12.2012

archiwalne

144

organizacji wewnętrznej Wydziału Audytu i Kontroli oraz procedur kontroli wewnętrznej (708.78kB)

31.12.2012

archiwalne

145

zatwierdzenia aneksu do umowy o świadczenie usług nr ZP.273.00072.2011 (670.95kB)

31.12.2012

archiwalne

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2012-01-05 14:05
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-12-29 07:46

drukuj całą stronę

Banery