BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ARCHIWUM ZARZĄDZEŃ STAROSTY - 2000 ROK

Nr

W sprawie

Data

Status

1

zmiany zarządzenia oraz załącznika do zarządzenia Nr 6/99 Starosty Poznańskiego z dnia 5 lipca 1999 roku (pdf 219 kB)

06.01.2000

archiwalne

2

zmian w rozkładzie czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (pdf 144kB)

20.01.2000

archiwalne

3

powołania Komisji sprawdzającej znajomość topografii poszczególnych miast powiatu poznańskiego przez osoby kierujące lub zamierzające kierować taksówkami osobowymi (278kB)

10.02.2000

archiwalne

4

rozbudowania jednolitego wykazu akt (pdf 167kB)

08.03.2000

archiwalne

5

Nadano numerację ale nie wykorzystano numeru

-

-

6

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (pdf 199kB)

06.03.2000

archiwalne

7

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (pdf 185kB)

26.04.2000

archiwalne

8

zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu (pdf 222kB)

28.04.2000

archiwalne

9

zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pdf 123kB)

15.05.2000

archiwalne

10

powołania Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Poznańskim (pdf 244kB)

06.06.2000

archiwalne

11

podziału zadań miedzy członków zarządu w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością wydziałów i stanowisk samodzielnych Starostwa (pdf 203kB)

01.08.2000

archiwalne

12

zmiany Regulaminu Obsługi Prawnej (pdf 202kB)

12.09.2000

archiwalne

13

zmiany Regulaminu Pracy (pdf 1.31MB)

19.09.2000

archiwalne

14

powołania komisji ds. likwidacji zbędnych środków trwałych, nie nadających się do dalszego użytku, znajdujących się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu a stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Poznaniu (pdf 312kB)

09.10.2000

archiwalne

15

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (pdf 178kB)

30.10.2000

archiwalne

16

wskazania wydziałów Starostwa, w których prowadzone są rejestry uchwał rady i zarządu powiatu, wniosków i opinii komisji rady powiatu, interpelacji i wniosków radnych (pdf 158kB)

07.12.2000

archiwalne

17

wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w jednostkach organizacyjnych powiatu tworzących powiatową administrację zespoloną (pdf 155kB)

14.12.2000

archiwalne

18

regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (pdf 577kB)

15.12.2000

archiwalne

19

zmiany Regulaminu Pracy (pdf 135kB)

15.12.2000

archiwalne

20

wprowadzenia instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych (pdf 1.05MB)

29.12.2000

archiwalne

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2011-07-27 13:32
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-20 08:49

drukuj całą stronę

Banery