BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY - 2002 ROK

Nr

W sprawie

Data

Status

1

utworzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (1.13MB)

11.01.2002

archiwalne

2

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Poznaniu (343.76kB)

25.01.2002

archiwalne

3

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu (277.05kB)

25.01.2002

archiwalne

4

zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2002 roku (1.44MB)

25.01.2002

archiwalne

5

zmiana Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 16/2000 z dnia 7 grudnia 2000r. w sprawie: wskazania wydziałów starostwa, w których prowadzone są rejestry uchwał rady i zarządu powiatu, wniosków i opinii komisji rady powiatu, interpelacji i wniosków radnych (185.61kB)

05.03.2002

archiwalne

6

rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt (1.75MB)

07.03.2002

archiwalne

7

organizacji wewnętrznej Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (476.79kB)

15.03.2002

archiwalne

8

organizacji wewnętrznej Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Poznaniu (195.46kB)

18.03.2002

archiwalne

9

organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości (743.87kB)

18.03.2002

archiwalne

10

zmiany Regulaminu Pracy (187.57kB)

27.03.2002

archiwalne

11

ustalenia dni wolnych za odpracowaniem w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (96.8kB)

10.04.2002

archiwalne

12

organizacji wewnętrznej Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Poznaniu (218.68kB)

16.04.2002

archiwalne

13

ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach na 2002 rok (142.07kB)

16.04.2002

archiwalne

14

zmiany organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Poznaniu (246.07kB)

28.05.2002

archiwalne

15

określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu na 2002 rok (116.24kB)

31.05.2002

archiwalne

16

organizacji wewnętrznej Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki (271.99kB)

20.06.2002

archiwalne

17

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu (315.7kB)

12.07.2002

archiwalne

18

powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu (192.67kB)

12.07.2002

obowiązujące

zmiana
zarządzeniem
126/2012

zmiana
zarządzeniem
72/2019

19

powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu (194.17kB)

12.07.2002

archiwalne

20

zmiany Regulaminu Pracy (503.29kB)

01.08.2002

archiwalne

21

organizacji wewnętrznej Wydziału Edukacji (273.49kB)

02.08.2002

archiwalne

22

organizacji wewnętrznej Zespołu Kontroli (317.32kB)

02.08.2002

archiwalne

23

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 1 października 2002 roku (206.63kB)

25.09.2002

archiwalne

24

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Poznańskiego w dniu 27 października 2002 roku (236.94kB)

01.10.2002

archiwalne

25

zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk kart do głosowania w wyborach do Rady Powiatu Poznańskiego w dniu 27 października 2002 roku (174.25kB)

11.10.2002

archiwalne

26

zatwierdzenia instrukcji ewakuacji osób i mienia Starostwa Powiatowego w Poznaniu w stanach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych oraz Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu (192.93kB)

21.10.2002

archiwalne

27

powołania zespołu do obsługi Wyborów samorządowych w dniu 27.10.2002 roku (124.72kB)

01.10.2002

archiwalne

28

zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont (287.7kB)

Załącznik nr 1 - Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych (8.6MB)

Załącznik nr 2 - Plan kont dla budżetu Powiatu Poznańskiego (3.5MB)

Załącznik nr 3 - Plan kont dla jednostki budżetowej - Starostwo Powiatowe (8.4MB)

02.10.2002

archiwalne

29

organizacji wewnętrznej Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej (170.19kB)

24.10.2002

archiwalne

30

powołania zespołu redakcyjnego Biuletynu Powiatu Poznańskiego-Orędownika Powiatowego (162.27kB)

07.11.2002

archiwalne

31

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (351.92kB)

15.11.2002

archiwalne

32

zakresu zadań wicestarosty i pozostałych członków zarządu (308.17kB)

26.11.2002

archiwalne

33

ustalenia dni wolnych za odpracowaniem w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (141kB)

03.12.2002

archiwalne

34

ustalenia wartości pierwszego wyposażenia w domkach jednorodzinnych przy Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (193.28kB)

18.12.2002

archiwalne

35

powołania komisji do spraw likwidacji i zbywania zbędnych środków trwałych nie nadających się do dalszego użytkowania, znajdujących się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, a zakupionych ze środków PFGZGiK (321.42kB)

19.12.2002

archiwalne

36

zmiany Regulaminu Pracy (163.24kB)

23.12.2002

archiwalne

37

zmiany Zarządzenia Nr 34/02 z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wartości pierwszego wyposażenia w domkach jednorodzinnych przy Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach (213.09kB)

23.12.2002

archiwalne

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2011-07-28 10:10
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-12-22 11:12

drukuj całą stronę

Banery