BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY - 2016 ROK

Nr

W sprawie

Data

Status

1

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku (4.43MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 1/2016 (61.33kB)

05.01.2016

archiwalne

2

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej (8.19MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 2/2016 (155.45kB)

19.01.2016

archiwalne

3

organizacji wewnętrznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.51MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 3/2016 (104.92kB)

22.01.2016

archiwalne

4

przeprowadzenia w 2016 roku kontroli okresowych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Poznański (1.55MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 4/2016 (67.67kB)

26.01.2016

archiwalne

5

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Zakrzewie, gmina Dopiewo oraz w Sierosławiu, gmina Tarnowo Podgórne, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich użytkowania wieczystego (5.29MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 5/2016 (156.83kB)

02.02.2016

archiwalne

6

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczytnikach, gmina Kórnik, działka nr 234/5 (1.27MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 6/2016 (64.16kB)

02.02.2016

archiwalne

7

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku (4.4MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 7/2016 (71.71kB)

04.02.2016

archiwalne

8

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów (788.38kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 8/2016 (45.71kB)

08.02.2016

archiwalne

9

sposobu postępowania pracowników starostwa z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową (1.33MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 9/2016 (66.81kB)

09.02.2016

obowiązujące

10

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.76MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 10/2016 (73.17kB)

10.02.2016

archiwalne

11

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.61MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 11/2016 (120.21kB)

23.02.2016

archiwalne

12

wprowadzenia dokumentacji dotyczącej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (1.65MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 12/2016 (67.08kB)

25.02.2016

archiwalne

13

powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i jego zastępcy, Administratora Systemów w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (1.04MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 13/2016 (55.1kB)

25.02.2016

archiwalne

14

uzupełnienie jednolitego rzeczowego wykazu akt (1007.42kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 14/2016 (55.4kB)

25.02.2016

obowiązujące

15

powołania Komisji Przetargowej (750.25kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 15/2016 (63.79kB)

26.02.2016

archiwalne

16

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kórniku-Bninie, działka nr 2/4, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkowania wieczystego (1.67MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 16/2016 (81.39kB)

26.02.2016

archiwalne

17

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Janikowie, gmina Swarzędz, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego (1.53MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 17/2016 (80.37kB)

26.02.2016

archiwalne

18

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Skórzewie, gmina Dopiewo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich użytkownika wieczystego (2.21MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 18/2016 (85.05kB)

26.02.2016

archiwalne

19

organizacji wewnętrznej Wydziału Informatyki oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.1MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 19/2016 (59.28kB)

26.02.2016

archiwalne

20

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2016 (682.63kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 20/2016 (50.92kB)

26.02.2016

archiwalne

21

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wykonawczych Powiatu Poznańskiego w roku 2016 (743.73kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 21/2016 (52.35kB)

26.02.2016

archiwalne

22

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (673.19kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 22/2016 (55.87kB)

26.02.2016

archiwalne

23

ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Domu Rodzinnego w Swarzędzu w 2016 roku (1.32MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 23/2016 (87.57kB)

09.03.2016

archiwalne

24

zmiany Zarządzenia nr 144/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie listy społecznych opiekunów oraz wzoru legitymacji wydawanych społecznym opiekunom zabytków (1.03MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 24/2016 (92.92kB)

09.03.2016

obowiązujące

25

zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 76/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (737.64kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 25/2016 (59.45kB)

10.03.2016

archiwalne

26

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 16/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.(673.03kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 26/2016 (48.38kB)

18.03.2016

archiwalne

27

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18.(670.82kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 27/2016 (52.63kB)

18.03.2016

obowiązujące

28

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 30, obręb Pruszewiec, gmina Pobiedziska (937.67kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 28/2016 (65.8kB)

22.03.2016

archiwalne

29

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 230, obręb Owińska, gmina Czerwonak (844.65kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 29/2016 (63.69kB)

22.03.2016

archiwalne

30

dokumentowania podróży służbowej, w której pracownik lub radny wykorzystuje samochód prywatny (1.03MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 30/2016 (53.58kB)

23.03.2016

obowiązujące

31

zmiany Zarządzenia nr 12/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (807.03kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 31/2016 (58.83kB)

23.03.2016

archiwalne

32

nabycia przez Skarb Państwa, w drodze umowy darowizny, stanowiącej własność Gminy Dopiewo działki nr 738/15 położonej w Dopiewie (967.89kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 32/2016 (72.34kB)

31.03.2016

obowiązujące

33

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku (4.29MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 33/2016 (141.24kB)

31.03.2016

archiwalne

34

utraty mocy zarządzeń Starosty Poznańskiego (1.64MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 34/2016 (64.34kB)

01.04.2016

obowiązujące

35

organizacji wewnętrznej Wydziału Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.13MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 35/2016 (53.65kB)

01.04.2016

obowiązujące

36

organizacji wewnętrznej Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.91MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 36/2016 (150.87kB)

01.04.2016

archiwalne

37

funkcjonowania serwisu informacyjnego powiatu poznańskiego www.powiat.poznan.pl oraz opieki nad nim (903.33kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 37/2016 (58.99kB)

01.04.2016

obowiązujące

38

uchylenia zarządzeń powołujących członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu (2.27MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 38/2016 (51.56kB)

01.04.2016

archiwalne

39

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Janikowie, gmina Swarzędz, dz. nr 27/5 i 27/8 oraz 27/6, 27/10, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego (1.48MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 39/2016 (84.07kB)

05.04.2016

archiwalne

40

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 111, obręb Pruszewic, gmina Pobiedziska (938.34KB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 40/2016 (58.57kB)

07.04.2016

archiwalne

41

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej (5.43MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 41/2016 (132.67kB)

05.05.2016

archiwalne

42

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.69MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 42/2016 (76.54kB)

05.05.2016

archiwalne

43

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mściszewie, gmina Murowana Goślina, działka nr 209 (1.36MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 43/2016 (67.11kB)

10.05.2016

archiwalne

44

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w części, w dzierżawę na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Więckowicach, gmina Dopiewo, działki nr 132 i 153 (1.44MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 44/2016 (72.1kB)

10.05.2016

archiwalne

45

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku (4.86MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 45/2016 (70.36kB)

16.05.2016

archiwalne

46

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pruszewcu, gm. Pobiedziska, działka nr 111 (1.54MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 46/2016 (82.53kB)

24.05.2016

archiwalne

47

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 760, obręb/gmina Murowana Goślina (872.96kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 47/2016 (54.23kB)

30.05.2016

archiwalne

48

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki nr 3/5, 3/6, 3/7, obręb Gruszczyn, gmina Swarzędz (1.24MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 48/2016 (67.08kB)

07.06.2016

archiwalne

49

powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego (1.1MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 49/2016 (60.17kB)

08.06.2016

obowiązujące

zmiana
Zarządzeniem
19/2018

zmiana
Zarządzeniem
4/2019

zmiana
Zarządzeniem
80/2019

zmiana
Zarządzeniem
116/2021

zmiana
Zarządzeniem
4/2022

zmiana
Zarządzeniem
15/2022

zmiana
Zarządzeniem
86/2022

50

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku (4.97MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 50/2016 (74.35kB)

20.06.2016

archiwalne

51

organizacji wewnętrznej Wydziału Radców Prawnych oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.49MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 51/2016 (132.14kB)

21.06.2016

archiwalne

52

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Tulcach, gmina Kleszczewo, dz. nr 173/2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego (1.29MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 52/2016 (73.34kB)

28.06.2016

archiwalne

53

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczytnikach, gmina Kórnik działka 234/6 (1.3MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 53/2016 (66.8kB)

28.06.2016

archiwalne

54

podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Przebędowie 7/6, gm. Murowana Goślina, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste (2.03MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 54/2016 (60.44kB)

12.07.2016

archiwalne

55

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Owińskach, działka nr 191/54, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (1.42MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 55/2016 (47.61kB)

12.07.2016

archiwalne

56

sprzedaży pojazdu, wobec którego sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego (1.04MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 56/2016 (63.25kB)

13.07.2016

obowiązujące

57

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb wykonania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości (803.32kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 57/2016 (56.95kB)

22.07.2016

obowiązujące

58

powołania zespołu projektowego dla potrzeb przygotowania i realizacji projketu pn.: "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu". (2.25MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 58/2016 (76.08kB)

22.07.2016

obowiązujące

59

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pn.: "Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego." (1.96MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 59/2016 (68.88kB)

22.07.2016

archiwalne

60

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pn.: "Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina" (1.89MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 60/2016 (73.53kB)

22.07.2016

obowiązujące

61

powołania zespołu projektowego dla potrzeb przygotowania i realizacji projektu pn.: "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu (moduł szkoleniowy)" realizowanego w ramach Strategii ZIT MOF Poznania (2.42MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 61/2016 (78.48kB)

22.07.2016

archiwalne

62

powołania zespołu projektowego dla potrzeb przygotowania i realizacji projektu pn.: "Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański" (2.28MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 62/2016 (73.03kB)

22.07.2016

obowiązujące

63

powołania zespołu projektowego dla potrzeb przygotowania i realizacji projektu pn.: "Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański" (2.41MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 63/2016 (77.29kB)

22.07.2016

archiwalne

64

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku (5.32MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 64/2016 (75.31kB)

29.07.2016

archiwalne

65

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 293/1, obręb Wysogotowo, Gmina Tarnowo Podgórne (981.63kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 65/2016 (73.35kB)

09.08.2016

archiwalne

66

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3/6 (1.7MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 66/2016 (91.94kB)

09.08.2016

archiwalne

67

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 28, obręb Wiórek, gmina Mosina (977.91kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 67/2016 (72.35kB)

09.08.2016

archiwalne

68

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Kórniku, dz.563 (1.28MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 68/2016 (66.81kB)

16.08.2016

archiwalne

69

zmiany zarządzenia nr 12/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 25 lutego 2016 w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (932.43kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 69/2016 (62.48kB)

16.08.2016

archiwalne

70

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku (3.42MB)

wersja dla czytnika ekranudo Zarządzenia Nr 70/2016 (76.08kB)

23.08.2016

archiwalne

71

podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości położonej w miejscowości Mściszewo, gmina Murowana Goślina, działka nr 128, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat (1.67MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 71/2016 (84.08kB)

30.08.2016

archiwalne

72

powołania Komisji Przetargowej (744.94kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 72/2016 (59.1kB)

14.09.2016

archiwalne

73

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku (6.19MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 73/2016 (70.73kB)

15.09.2016

archiwalne

74

zmiany Zarządzenia Nr 102/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 10 października 2014 roku w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, zmienionego Zarządzeniem Nr 1/2015 z dnia 12 stycznia 2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 10 października 2014 roku w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. (1.05MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 74/2016 (51.07kB)

28.09.2016

archiwalne

75

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku (3.49MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 75/2016 (77.04kB)

28.09.2016

archiwalne

76

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji powiatowych konkursu „Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości" w dn. 10.10.2016 r., realizowanego w ramach współpracy z partnerskim Powiatem Tatrzańskim (791.52kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 76/2016 (54.38kB)

29.09.2016

archiwalne

77

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczytnikach, gmina Kórnik, działka nr 234/7 (107.54kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 77/2016 (68.83kB)

04.10.2016

archiwalne

78

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczytnikach, gmina Kórnik, działka nr 234/8 (108.42kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 78/2016 (79.82kB)

04.10.2016

archiwalne

79

powołania Komisji Przetargowej (885.92kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 79/2016 (72.43kB)

10.10.2016

archiwalne

80

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr 33/1, 34/1 i 35/1, obręb Siedleczek, gmina Kostrzyn (975.31kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 80/2016 (975.12kB)

24.10.2016

archiwalne

81

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 535/1 w Tarnowie Podgórnym (975.12kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 81/2016 (73.42kB)

24.10.2016

archiwalne

82

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku (5.35MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 82/2016 (75.07kB)

24.10.2016

archiwalne

83

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 286, obręb Konarskie, gmina Kórnik (943.07kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 83/2016 (69.53kB)

31.10.2016

archiwalne

84

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bolechowie - Osiedle, gm. Czerwonak, działka nr 306/14, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkowników wieczystych (1.5MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 84/2016 (81.17kB)

31.10.2016

archiwalne

85

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Plewiskach, gmina Komorniki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego (1.51MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 85/2016 (81.77kB)

31.10.2016

archiwalne

 

86

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 31 grudnia 2016 roku (2.08MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 86/2016 (71.53kB)

03.11.2016

archiwalne

87

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku (6.08MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 87/2016 (69.39kB)

04.11.2016

archiwalne

88

organizacji wewnętrznej Wydziału Inwestycji i Remontów oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.73MB)

wersja dla czytnika ekranudo Zarządzenia Nr 88/2016 (161.13kB)

10.11.2016

archiwalne

89

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku (6.1MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 89/2016 (166.45kB)

18.11.2016

archiwalne

90

zmiany Zarządzenia Nr 85/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Plewiskach, gmina Komorniki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego (1.22MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 90/2016 (78.92kB)

21.11.2016

archiwalne

91

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.95kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 91/2016 (48.66kB)

21.11.2016

archiwalne

92

zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) na wykonanie zadania obejmującego swoim zakresem wymianę pokrycia dachowego na ok. 3/4 pow. budynku mieszkalnego, położonego w Przebędowie 21, stanowiącego współwłasność Skarbu Państwa (831.24kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 92/2016 (59.76kB)

22.11.2016

archiwalne

93

powołania Komisji Przetargowej (773.57kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 93/2016 (74.04kB)

24.11.2016

archiwalne

94

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku (2.48MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 94/2016 (74.94kB)

30.11.2016

archiwalne

95

dokonania darowizny, na rzecz Gminy Dopiewo, stanowiącej własność Skarbu Państwa działki nr 455/5 położonej w Skórzewie, gmina Dopiewo (891.42kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 95/2016 (73.22kB)

06.12.2016

archiwalne

96

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 150/2014 z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont (1.65MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 96/2016 (67.81kB)
 

06.12.2016

archiwalne

97

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku (5.28MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 97/2016 (74.98kB)

08.12.2016

archiwalne

98

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 30.12.2016 roku (679.1kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 98/2016 (54.55kB)

12.12.2016

archiwalne

99

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną jako działki nr 110 i nr 79/6 obręb Mściszewo, gm. Murowana Goślina, na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (1.01MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 99/2016 (75.41kB)

15.12.2016

archiwalne

100

organizacji wewnętrznej Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.96MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 100/2016 (115.32kB)

15.12.2016

archiwalne

101

organizacji wewnętrznej Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.14MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 101/2016 (258.32kB)

15.12.2016

obowiązujące

102

zmiany Regulaminu Pracy (1.56MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 102/2016 (55.62kB)

15.12.2016

archiwalne

103

określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i ich zastępców (1.05MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 103/2016 (47.54kB)

15.12.2016

obowiązujące

104

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku (3.43MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 104/2016 (64.01kB)

19.12.2016

archiwalne

105

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku (6.03MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 105/2016 (69.6kB)

24.12.2016

archiwalne

106

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2017 roku (3.4MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 106/2016 (115.11kB)

30.12.2016

archiwalne

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2016-01-22 10:23
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2021-06-21 15:31

drukuj całą stronę

Banery