BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ROK 2013

Nr

W sprawie

Data

Status

1

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Puszczykowie, przy ul. Cienistej 13.
2. Zatwierdzenia Niezbędnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.(254.98kB)

Załączniki(695.49kB)

03.01.2013

archiwalne

2

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli (1.82MB)

03.01.2013

archiwalne

3

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2013 roku (1.06MB)

09.01.2013

archiwalne

4

zmiany zarządzenia nr 2/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli.(266.6kB)

15.01.2013

archiwalne

5

ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (610.38kB)

Załączniki(484.79kB)

15.01.2013

archiwalne

6

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości oraz Wydział Gospodarowania Mieniem.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3. Powołania komisji przetargowej. (169.62kB)

Załączniki(11.54kB)

18.01.2013

archiwalne

7

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.(234.06kB)

Załączniki(668.7kB)

18.01.2013

archiwalne

8

przeprowadzenia inwentaryzacji uzupełniającej składników majątku.(224.1kB)

04.02.2013

archiwalne

9

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia
z wolnej ręki na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Puszczykowie, przy ul. Cienistej 13 (349.56kB)

06.02.2013

archiwalne

10

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów. (341.65kB)

06.02.2013

archiwalne

11

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140, obręb Dachowa, gmina Kórnik(433.58kB)

06.02.2013

archiwalne

12

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego w roku 2013 (319.69kB)

08.02.2013

archiwalne

13

sprzedaży pojazdów, wobec których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego (568.02kB)

08.02.2013

archiwalne

14

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzanie  operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości oraz Wydział Gospodarowania Mieniem(555.05kB)

12.02.2013

archiwalne

15

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (192.24kB)

12.02.2013

archiwalne

16

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(189.41kB)

12.02.2013

archiwalne

17

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej(1.02MB)

20.02.2013

archiwalne

 

18

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (187.3kB)

26.02.2013

archiwalne

19

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(187.92kB)

26.02.2013

archiwalne

20

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dymaczewie Starym przy ul. Bajera 1(660.65kB)

28.02.2013

archiwalne

21

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: "Sprawna firma - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim" realizowanego w latach 2013 - 2015, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(730.83kB)

28.02.2013

archiwalne

22

zmiany zarządzenia nr 17/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej (290.52kB)

04.03.2013

archiwalne

23

powołania komisji, która dokona oceny praktycznego znaczenia dokumentacji niearchiwalnej dot. zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, której okres przechowywania w archiwum zakładowym upłynął(277.59kB)

04.03.2013

archiwalne

24

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2013(250.09kB)

07.03.2013

archiwalne

25

organizacji wewnętrznej Biura Zamówień Publicznych i procedur kontroli wewnętrznej (606.56kB)

07.03.2013

archiwalne

26

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(292.25kB)

18.03.2013

archiwalne

27

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (206.51kB)

21.03.2013

archiwalne

28

powołania Komisji Przetargowej (327.51kB)

21.03.2013

archiwalne

29

powołania Komisji Likwidacyjnej (246.99kB)

21.03.2013

archiwalne

30

zmiany Zarządzenia Nr 21/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.  "Sprawna firma - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim" realizowanego w latach 2013-2015, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (424.22kB)

21.03.2013

archiwalne

31

organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.57MB)

25.03.2013

archiwalne

32

zmiany Zarządzenia Nr 138/2012 Starosty Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz procedur kontroli wewnętrznej (236.09kB)

25.03.2013

archiwalne

33

biuletynów informacji publicznej jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego (396.38kB)

25.03.2013

obowiązujące

zmiana zarządzeniem 46/2013

34

wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego, mieszczącym się w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (325.82kB)

27.03.2013

obowiązujące

zmiana zarządzeniem 33/2015 

zmiana zarządzeniem 73/2020

 

35

zmiany Zarządzenia Nr 5/2013 w sprawie ustalenia zasad użytkowania samochodów służbowych (321.02kB)

28.03.2013

obowiązujące

36

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2013 roku (307.94kB)

Załącznik(506.97kB)

29.03.2013

archiwalne

37

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działki nr 15/1  i nr 15/2, obręb Jasin, gmina Swarzędz(378.13kB)

02.04.2013

archiwalne

38

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (196.47kB)

02.04.2013

archiwalne

39

refundacji za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych(727.2kB)

02.04.2013

archiwalne

40

ustalenia zasad i norm przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu (727.2kB)

02.04.2013

archiwalne

41

zmiany Zarządzenia Nr 114/2009 Starosty Poznańskiego z dnia 7 października 2009 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej (263.81kB)

03.04.2013

archiwalne

42

powołania komisji do protokolarnego zlikwidowania anulowanych i niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania z zakresu zadań wykonywanych przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej (370.19kB)

04.04.2013

archiwalne

43

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (192.43kB)

05.04.2013

archiwalne

44

organizacji wewnętrznej Wydziału Edukacji oraz procedur kontroli wewnętrznej (735.49kB)

08.04.2013

archiwalne

45

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej (707.96kB)

10.04.2013

archiwalne

46

zmiany Zarządzenia Nr 33/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie biuletynów informacji publicznej jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego (195.28kB)

10.04.2013

obowiązujące

47

organizacji wewnętrznej Wydziału Informatyki oraz procedur kontroli wewnętrznej (624.25kB)

15.04.2013

archiwalne

48

organizacji wewnętrznej Wydziału Edukacji oraz procedur kontroli wewnętrznej(789.44kB)

16.04.2013

archiwalne

49

pełnomocnictwa dla Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych(307.72kB)

22.04.2013

archiwalne

50

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140, obręb Dachowa, gmina Kórnik (416.78kB)

24.04.2013

archiwalne

51

zmiany Zarządzenia Nr 61/2010 Starosty Poznańskiego z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: Regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu (200.03kB)

07.05.2013

archiwalne

52

przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania
w powiecie poznańskim(805.69kB)

08.05.2013

archiwalne

53

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej( 518.23kB)

14.05.2013

archiwalne

54

odwołanie Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(205.15kB)

14.05.2013

archiwalne

55

odwołanie Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(199.96kB)

14.05.2013

archiwalne

56

odwołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(206.6kB)

14.05.2013

archiwalne

57

odwołanie Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(200.79kB)

14.05.2013

archiwalne

58

organizacji wewnętrznej Wydziału Archiwum Zakładowego oraz procedur kontroli wewnętrznej(671.82kB)

14.05.2013

archiwalne

59

zmiany zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2013 (328.07kB)

21.05.2013

archiwalne

59

59A - sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 59/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Poznańskiego z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w 2013 r. (339.82kB)

11.06.2013

archiwalne

60

ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Domu Rodzinnego w Swarzędzu w 2013 r.(394.03kB)

21.05.2013

archiwalne

61

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (200.51kB)

21.05.2013

archiwalne

62

podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości położonej w miejscowości Wagowo, gmina Pobiedziska, działka nr 61/2, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym(617.4kB)

21.05.2013

archiwalne

63

sprzedaży pojazdu, wobec którego sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego(393.33kB)

28.05.2013

archiwalne

64

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2013 roku(1.49MB)

31.05.2013

archiwalne

65

organizacji wewnętrznej Wydziału Pion Ochrony oraz procedur kontroli wewnętrznej(847.65kB)

31.05.2013

archiwalne

66

oddania w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa(212.5kB)

31.05.2013

archiwalne

67

przeniesienia zarządu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa(261.64kB)

14.06.2013

archiwalne

68

powołania zespołu powypadkowego (173kB)

14.06.2013

archiwalne

69

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Puszczykowie przy ul. Posadzego 8 (670.43kB)

17.06.2013

archiwalne

70

podania do publicznej wiadomości wykazu o sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pobiedziskach, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 28(453.84kB)

17.06.2013

archiwalne

71

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2013 roku(1.4MB)

17.06.2013

archiwalne

72

1. Przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na sporządzenie operatów szacunkowych w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00002.2013 - Część nr 1 z dnia 19.02.2013 r., dotyczącej sporządzenia operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych.
2. Zatwierdzenia Niezbędnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.(377.76kB)

Załączniki(409.35kB)

21.06.2013

archiwalne

73

zmiany Zarządzenia Nr 21/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: "Sprawna firma-promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim" realizowanego w latach 2013-2015, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 21/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: "Sprawna firma-promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim" realizowanego w latach 2013-2015, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(277.93kB)

24.06.2013

archiwalne

74

organizacji wewnętrznej Wydziału Radców Prawnych oraz procedur kontroli wewnętrznej(592.96kB)

26.06.2013

archiwalne

75

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (200.2kB)

27.06.2013

archiwalne

76

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(197.9kB)

27.06.2013

archiwalne

77

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 12/7, obręb Kamińsko, gmina Murowana Goślina(379.96kB)

27.06.2013

archiwalne

78

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na sporządzenie operatów szacunkowych w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00002.2013 - Część nr 1 z dnia 19.02.2013 r., dotyczącej sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych(359.22kB)

02.07.2013

archiwalne

79

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2013 r.(830.99kB)

15.07.2013

archiwalne

80

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pn.: "Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz"(412.31kB)

18.07.2013

archiwalne

81

sprzedaży pojazdu, wobec którego sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego (357.8kB)

18.07.2013

archiwalne

82

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów oraz procedur kontroli wewnętrznej (376.88kB)

Załącznik nr 2(939.72kB)

19.07.2013

archiwalne

83

wyrażenia zgody Zakładowi Karnemu w Koziegłowach na zawarcie umowy dzierżawy na prowadzenie kantyny (419.59kB)

25.07.2013

archiwalne

84

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3a/1(864.97kB)

30.07.2013

archiwalne

85

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych jako działki nr 2153/1, 2153/2 obręb Puszczykowo (391.43kB)

05.08.2013

archiwalne

86

wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na czas nieoznaczony, na rzecz Miasta Puszczykowa, działki stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy wojewódzkiej Policji w Poznaniu (371.53kB)

05.08.2013

archiwalne

87

organizacji wewnętrznej Wydziału Promocji oraz procedur kontroli wewnętrznej(771.01kB)

13.08.2013

archiwalne

88

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2013 roku (1.92MB)

22.08.2013

archiwalne

89

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (193.35kB)

29.08.2013

archiwalne

90

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (198.79kB)

29.08.2013

archiwalne

91

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2013 roku(1.39MB)

29.08.2013

archiwalne

92

ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (229.83kB)

04.09.2013

wygasło z mocy prawa

93

udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Powiatu Poznańskiego do podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (312.93kB)

05.09.2013

archiwalne

94

zmiany Regulaminu Pracy(291.3kB)

09.09.2013

archiwalne

95

wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części działki nr 12/7 w Kamińsku, gmina Murowana Goślina, stanowiącej własność Skarbu Państwa (334.54kB)

11.09.2013

archiwalne

96

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 30 obręb Garby(322.41kB)

16.09.2013

archiwalne

97

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 130/3 obręb Polska Wieś (333.58kB)

16.09.2013

archiwalne

98

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2013 roku (2.09MB)

18.09.2013

archiwalne

99

organizacji wewnętrznej Wydziału Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz procedur kontroli wewnętrznej(705.17kB)

19.09.2013

archiwalne

100

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 12/7, obręb Kamińsko, gmina Murowana Goślina(696.12kB)

24.09.2013

archiwalne

101

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140, obręb Dachowa, gmina Kórnik (960.96kB)

24.09.2013

archiwalne

102

1. Przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki na sporządzenie operatów szacunkowych w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00002.2013 - Część nr 1 z dnia 19.02.2013 r., dotyczącej sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych.
2. Zatwierdzenia Niezbędnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.(2.49MB)

2.10.2013

archiwalne

103

powołania komisji, która dokona oceny przydatności do celów praktycznych dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania w archiwum zakładowym upłynął(385.74kB)

02.10.2013

archiwalne

104

zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Poznańskiego z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zasad redagowania i opracowania aktów prawnych oraz zasad przekazywania i publikacji aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (405.73kB)

08.10.2013

obowiązujące

105

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji powiatowych konkursu "Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości" w dn. 10.10.2013 r., realizowanego w ramach współpracy z partnerskim Powiatem Tatrzańskim(278.49kB)

08.10.2013

archiwalne

106

wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Poznańskiego (322.23kB)

11.10.2013

obowiązujące

107

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręki na sporządzenie operatów szacunkowych w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy nr ZP.272.3.00002.2013 - Część nr 1 z dnia 19.02.2013 r., dotyczącej sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości - Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych (370.9kB)

21.10.2013

archiwalne

108

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2013 roku(399.19kB)

22.10.2013

archiwalne

109

zmiany Zarządzenia Nr 21/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: "Sprawna firma - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim" realizowanego w latach 2013-2015, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmienionego zarządzeniami Starosty Poznańskiego: Nr 30/2013 z dnia 21 marca 2013 r. oraz Nr 73/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.(298.17kB)

25.10.2013

archiwalne

110

organizacji wewnętrznej Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz procedur kontroli wewnętrznej(829.12kB)

25.10.2013

archiwalne

111

ustalenia terminów przekazywania przez jednostki organizacyjne Powiatu Poznańskiego zrealizowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej(233.18kB)

28.10.2013

obowiązujące

112

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach przy ul. Zawiłej 3/1(650.96kB)

29.10.2013

archiwalne

113

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego(324KB)

30.10.2013

archiwalne

114

przeprowadzenia w 2013 r. kontroli okresowych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Poznański(467.13kB)

31.10.2013

archiwalne

115

powołania właścicieli procesów oraz audytorów wewnętrznych systemu jakości(783.94kB)

04.11.2013

archiwalne

 

116

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3/2 oraz 3/4(915.75kB)

04.11.2013

archiwalne

117

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2013 roku(864.95kB)

06.11.2013

archiwalne

118

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej(743.76kB)

08.11.2013

archiwalne

119

organizacji wewnętrznej Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich oraz procedur kontroli wewnętrznej(758.84kB)

14.11.2013

archiwalne

120

powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej(246.37kB)

15.11.2013

archiwalne

121

zmiany Zarządzenia Nr 8/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: "Praktycznie gotowi do pracy - program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie" realizowanego w latach 2012-2013, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(356.43kB)

19.11.2013

archiwalne

122

zmiany Zarządzenia Nr 21/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt: "Sprawna firma - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim" realizowanego w latach 2013-2015, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmienionego zarządzeniami Starosty Poznańskiego: Nr 30/2013 z dnia 21 marca 2013r., Nr 73/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. oraz Nr 109/2013 z dnia 25 października 2013 r.(434.09kB)

19.11.2013

archiwalne

123

wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków z budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Puszczykowie, przy ul. Cienistej 13(291.07kB)

19.11.2013

archiwalne

124

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 12/7, obręb Kamińsko, gmina Murowana Goślina(550.04kB)

19.11.2013

archiwalne

125

określenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Poznańskiego(2.48MB)

19.11.2013

obowiązujące

126

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2013 roku(994.2kB)

Załącznik(1.82kB)

27.11.2013

archiwalne

127

organizacji wewnętrznej Wydziału Promocji oraz procedur kontroli wewnętrznej(1.99MB)

29.11.2013

archiwalne

128

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2013 roku(917.5kB)

Załącznik(1.82kB)

29.11.2013

archiwalne

129

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2013 roku(984.34kB)

Załącznik(1.82kB)

05.12.2013

archiwalne

130

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2013 roku(931.76kB)

Załącznik(1.82MB)

11.12.2013

archiwalne

131

plan podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2013 roku(4.43MB)

17.12.2013

archiwalne

132

organizacji wewnętrznej Wydziału Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz procedur kontroli wewnętrznej (1.78kB)

18.12.2013

archiwalne

133

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2014 roku(2.18MB)

19.12.2013

archiwalne

134

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego w Poznaniu na dzień 31.12.2013 r.(632.55kB)

19.12.2013

archiwalne

135

zmiany Zarządzenia Nr 56/2011 Starosty Poznańskiego z dnia 22 czerwca 2011 roku, w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, zmienionego Zarządzeniem Nr 96/2012(713.59kB)

20.12.2013

archiwalne

136

organizacji wewnętrznej Wydziału Radców Prawnych oraz procedur kontroli wewnętrznej(1.61MB)

30.12.2013

archiwalne

137

zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu(4.6MB)

30.12.2013

archiwalne

138

obciążenia służebnością przesyłu, działek stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych geodezyjnie numerami ewidencyjnymi 148/2, 208/4 obręb Dębienko(904.15kB)

30.12.2013

archiwalne

139

zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu(2.62MB)

31.12.2013

obowiązujące

140

przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów magazynowych na dzień 31 grudnia 2013 r.(652.26kB)

31.12.2013

archiwalne

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2013-01-04
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2013-01-04 07:51
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2020-12-29 07:46

drukuj całą stronę

Banery