BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ARCHIWUM ZARZĄDZEŃ STAROSTY - 1999 ROK

Nr

W sprawie

Data

Status

1

utworzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (pdf 1.06MB)

18.01.1999

archiwalne

2

powołania komisji do protokolarnego zniszczenia anulowanych druków ścisłego zarachowania z zakresu komunikacji (pdf 615.78kB)

29.01.1999

archiwalne

3

likwidacji gospodarstwa pomocniczego Powiatu Poznańskiego pod nazwą Zakład Obsługi Administracji Powiatu Poznańskiego (pdf 193.52kB)

20.02.1999

archiwalne

3

3a - zmian w rozkładzie czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu i podległych jednostkach organizacyjnych (pdf 193.52kB)

10.03.1999

archiwalne

4

możliwości pobierania kluczy do pokoju 109 i 110
w godzinach popołudniowych przez osoby upoważnione (pdf 125.25kB)

17.03.1999

archiwalne

5

zatwierdzenia planu finansowego Starostwa na rok 1999 (pdf 148.99kB)

20.04.1999

archiwalne

5

5a - powołania powiatowego zespołu ds. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa (pdf 213.23kB)

26.04.1999

archiwalne

6

powołania powiatowego zespołu ds. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa (pdf 261.72kB)

05.07.1999

archiwalne

7

powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ( pdf 248.65kB)

19.07.1999

archiwalne

8

podziału zadań miedzy Członków Zarządu w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością wydziałów Starostwa (pdf 217.23kB)

03.08.1999

archiwalne

9

zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pdf 125.78kB)

18.08.1999

archiwalne

10

zatwierdzenia Regulaminu Pracy (pdf 2.84MB)

02.09.1999

archiwalne

11

zatwierdzenia Regulaminu Obsługi Prawnej (pdf 617.14kB)

07.10.1999

archiwalne

12

zmiany Regulaminu Pracy (pdf 181.41kB)

29.09.1999

archiwalne

13

stosowania w starostwie odzieży i obuwia roboczego (pdf 358.4kB)

29.09.1999

archiwalne

14

zmiany zarządzenia oraz załącznika do Zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 6/99 z dnia 5.07.1999 r. (pdf 214.18kB)

04.10.1999

archiwalne

15

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (pdf 166.57kB)

21.10.1999

archiwalne

16

powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (pdf 150.39kB)

29.10.1999

archiwalne

17

zmiany Regulaminu Obsługi Prawnej

-

Anulowano

18

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 30.11.1999 r. (pdf 240.89kB)

26.11.1999

archiwalne

19

ustalenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu (197.61kB)

20.12.1999

archiwalne

20

powołania członków Powiatowego zespołu ds. ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa (pdf 170.7kB)

31.12.1999

archiwalne

21

uchylenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu (pdf 190.41kB)

30.12.1999

archiwalne

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2011-07-19 13:46
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-20 08:51

drukuj całą stronę

Banery