BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ROK 2021

Nr

W sprawie

Data

Status

1

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2021 roku (5,27MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 1/2021 (167.47kB)

11.01.2021

archiwalne

2

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2021 roku (5.05MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia nr 2/2021 (1016.21kB)

25.01.2021

archiwalne

3

ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Domu Rodzinnego w Swarzędzu w 2021 roku (850.58kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 3/2021 (77.16kB)

25.01.2021

archiwalne

4

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m. Witobel, gm. Stęszew, działka nr 139/2 (784.37kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 4/2021 (57.62kB)

26.01.2021

obowiązujące

5

obciążenia służebnością gruntową drogi koniecznej przechodu i przejazdu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka gruntu nr 269/5, obręb Koziegłowy, gmina Czerwonak (753.89KB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 5/2021 (58.7KB)

28.01.2021

obowiązujące

6

wprowadzenia Regulaminu Użytkowania Identyfikatorów w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (850.64kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 6/21 (482.41kB)

01.02.2021

obowiązujące

7

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego w roku 2021 (339.88kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 7/2021 (57.61kB)

03.02.2021

archiwalne

8

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Jerzyn, gmina Pobiedziska, działka nr 26, przeznaczonej do doddania w użyczenie, na okres do 3 lat (1.31MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzania Nr 8/2021 (61.59kB)

04.02.2021

obowiązujące

9

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2021 roku (5172.37kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 9/2021 (67.9kB)

08.02.2021

archiwalne

10

przeprowadzenia inwentaryzacji uzupełniającej składników majątku (571.88kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 10/2021 (420.02kB)

08.02.2021

obowiązujące

11

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej (1791.31kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 11/2021 (596.14kB)

schemat organizacyjny (721.38kB)

10.02.2021

archiwalne

12

udzielenia Sekretarzowi Powiatu pełnomocnictwa do podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (458.35kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 12/2021 (51.67kB)

11.02.2021

obowiązujące

13

udzielenia Dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych pełnomocnictwa do podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (441.3kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 13/2021 (60.37kB)

11.02.2021

obowiązujące

14

udzielenia Zastępcy Dyrektora Biura Zamówień Publicznych pełnomocnictwa do podejmowania czynności w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (421.87kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 14/2021 (59.34kB)

11.02.2021

obowiązujące

15

organizacji wewnętrznej Wydziału Audytu i Kontroli oraz procedur kontroli wewnętrznej (517.89kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 15/2021 (80.62kB)

11.02.2021

obowiązujące

16

ustalenie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka Nr 2 w Kórniku-Bninie w roku 2021 (612.63kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 16/2021 (541.46kB)

17.02.2021

archiwalne

17

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (308.24kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 17/2021 (472.76kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2021 - Regulamin (4264.17kB)
Załącznik A do Zarządzenia Nr 17/2021 - Plan postępowań (357.8kB)
Załącznik B do Zarządzenia Nr 17/2021 - Wniosek (1988.42kB)
Załącznik C do Zarządzenia Nr 17/2021 - Regulamin pracy komisji (519.36kB)
Załącznik D do Zarządzenia Nr 17/2021 - Protokół (423.47kB)

Załącznik E do Zarządzenia Nr 17/2021 - Ocena celowości wydatku(320,84kB)
Załącznik F do Zarządzenia Nr 17/2021 - Zapytanie ofertowe (410.23kB)
Załącznik G do Zarządzenia Nr 17/2021 - Wzór umowy (439.54kB)

Załącznik H do Zarządzenia Nr 17/2021 - Wzór umowy (505.71kB)

24.02.2021

archiwalne

18

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznacznonej jako działka nr 286, obręb Konarskie, gmina Kórnik (778.73kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 18/2021 (202.81kB)

02.03.2021

obowiązujące

19

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2021 (718.26kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 19/2021 (426.51kB)

03.03.2021

archiwalne

20

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2021 roku (PDF 5.51MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 20/2021 (PDF 987.27kB)

22.03.2021

archiwalne

21

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 228/3 obręb Strykowo, gmina Stęszew (458.57kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 21/2021 (431.88kB)

25.03.2021

obowiązujące

22

zmiany składu zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: "Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie" (829.28kB)

wersja dla czytnika ekranu do zarządzenia Nr 22/2021 (435.09kB)

29.03.2021

obowiązujące

23

organizacji wewnętrznej wydziału Gabinet Starosty oraz procedur kontroli wewnętrznej (328.18kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 23/2021 (58.37kB)

31.03.2021

obowiązujące

24

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Słupi, gm. Stęszew, działki nr 181/3, nr 182/2 i nr 183/24 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego (2020.03kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 24/2021 (637.84kB)

01.04.2021

obowiązujące

25

wstrzymania przez Starostę Poznańskiego biegu terminów załatwiania spraw z zakresu architektury i budownictwa w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (556.72kB)

Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2021 (376.68kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 25/2021 (430.12kB)

wersja dla czytnika ekranu do załącznika do Zarządzenia Nr 25/2021 (412.51kB)

06.04.2021

archiwalne

26

ustalenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu dnia wolnego w II kwartale 2021 roku (242.31kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia 26/2021 (42.8kB)

08.04.2021

archiwalne

27

powołania zespołu powypadkowego (332.3kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzania Nr 27/2021 (551.06kB)

*wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176)

14.04.2021

archiwalne

28

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2021 roku (2.08MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 28/2021 (967.63kB)

14.04.2021

archiwalne

29

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 239 i nr 234/9 obręb Szczytniki, gmina Kórnik (920.64kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 29/2021 (560.17kB)

15.04.2021

obowiązujące

30

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Dymaczewo Stare, gmina Mosina, działka nr 43, przeznaczonej do oddania w użyczenie, na okres 3 lat (1.19MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 30/2021 (571.27kB)

15.04.2021

obowiązujące

31

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2021 roku (1.95MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 31/2021 (960.17kB)

20.04.2021

archiwalne

32

udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (391.58kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 32/2021 (552.48kB)

20.04.2021

obowiązujące

33

udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Garwackiemu Zastępcy Dyrektora ds. utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (430.12kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 33/2021 (554.42kB)

20.04.2021

obowiązujące

34

udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Bereżeckiemu Zastępcy Dyrektora ds. inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (467.03kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 34/2021 (557.42kB)

20.04.2021

obowiązujące

35

obciążenia służebnością przesyłu części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 320/3 i 320/4 obręb Koziegłowy, gmina Czerwonak (413.55kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 35/2021 (52.41kB)

28.04.2021

obowiązujące

36

plan podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2021 roku (5.21MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 36/2021 (993.48kB)

28.04.2021

archiwalne

37

podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości położonej w miejscowości Jasin, działka nr 315 przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym (PDF 1.38MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 37/2021 (PDF 611.3kB)

06.05.2021

obowiązujące

38

organizacji wewnętrznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz procedur kontroli wewnętrznej (900.4kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 38/2021 (724.51kB)

10.05.2021

obowiązujące

39

sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 37/2021 Starosty Poznańskiego z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości położonej w miejscowości Jasin, działka nr 315 przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym (274.07kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 39/2021 (427.17kB)

14.05.2021

obowiązujące

40

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2021 roku (3.02MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 40/2021 (986.98kB)

17.05.2021

archiwalne

41

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej (2.7MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 41/2021 (695.95kB)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2021 (514.31kB)

21.05.2021

archiwalne

42

refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (828.09kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 42/2021 (577.09kB)

25.05.2021

obowiązujące

43

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2021 roku (3.04MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 43/2021 (163.85kB)

11.06.2021

archiwalne

44

wyrażenia zgody Ministerstwu Obrony Narodowej na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej działkę nr 42 obręb Biedrusko, gmina Suchy Las (426.72kB)

wersja dla czytnika erkanu do Zarządzenia Nr 44/2021 (61.16kB)

14.06.2021

obowiązujące

45

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kamionkach, w rejonie ulicy Leśnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (928.5kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 45/2021 (635.03kB)

18.06.2021

obowiązujące

46

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej (856.47kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 46/2021 (560.66kB)

18.06.2021

archiwalne

47

ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania jednego miejsca w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Lisówkach w roku 2021 (PDF 457.48kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 47/2021 (PDF 686.01kB)

28.06.2021

obowiązujące

48

ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania jednego miejsca w mieszkaniach chronionych wspieranych w Lisówkach w roku 2021 (PDF 313kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 48/2021 (PDF 705.03kB)

28.06.2021

obowiązujące

49

zmiany Zarządzenia Nr 99/2020 Starosty Poznańskiego z dnia 30 listopada 2020 roku, w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego (PDF 322.95kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 49/2021 (PDF 422.90kB)

05.07.2021

obowiązujące

50

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2021 roku (PDF 5509.54kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 50/2021 (PDF 1090.64kB)

05.07.2021

archiwalne

51

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli wewnętrznej i zewnętrznej (PDF 4284.01kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 51/2021 (PDF 493.57kB)

wersja dla czytnika ekranu do załącznika nr 1 - schemat organizacyjny (PDF 413.71kB)

07.07.2021

archiwalne

52

ustalenia wykazu etatów, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu (PDF 6169.73kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 52/2021 (PDF 442.39kB)

wersja dla czytnika ekranów do załączników do Zarządzenia Nr 52/2021 (PDF 799.03kB)

wersja dla czytnika ekranu - tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Starostwa Powiatowego (do załącznika nr 1) (PDF 702.50kB)

08.07.2021

obowiązujące

53

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej (PDF 2.55MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 53/2021 (PDF 631.48kB)

Załącznik Nr 1 - schemat organizacyjny KT (PDF 513.16kB)

09.07.2021

archiwalne

54

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 191/10, obręb Owińska, gmina Czerwonak (PDF 400.48kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 54/2021 (PDF 58.16kB)

21.07.2021

obowiązujące

55

powołania zespołu powypadkowego (PDF 781.42kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 55/2021 (PDF 30.17kB)

*wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176)

28.07.2021

archiwalne

56

rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami w kwocie głównej 4 691,26 zł wraz z należnymi odsetkami (PDF 965.39 kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 56/2021 (PDF 445.61 kB)

*wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176)

29.07.2021

obowiązujące

57

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2021 roku (PDF 1.9MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 57/2021 (PDF 42.57kB)

30.07.2021

archiwalne

58

1.Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów pracownikom Zamawiającego oraz osobom przez nie wskazanym. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej. (PDF 1.01MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 58/2021 (PDF 30.29kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 58/2021 - Specyfikacja Warunków Zamówienia (PDF 215.06kB)

03.08.2021

obowiązujące

59

przeprowadzenia ćwiczenia praktycznego w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego, mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (PDF 623.68kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 59/2021 (PDF 433.42kB)

03.08.2021

obowiązujące

60

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 222/1, obręb Łęczyca, gmina Komorniki na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego ENEA Operator Sp. z o.o. (PDF 429.01kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 60/2021 (PDF 34.79kB)

10.08.2021

obowiązujące

61

obciążenia służebnością przechodu i przejazdu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 228/3, obręb Strykowo, gm. Stęszew (PDF 753.4 kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 61/2021 (PDF 107.62 kB)

11.08.2021

obowiązujące

62

ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w dordze darowizny na rzecz Gminy Murowana Goślina, położonej w Przebędowie 17/2 (PDF 1.46 MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 62/2021 (PDF 195.31 kB)

11.08.2021

obowiązujące

63

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2021 roku (4762.13kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 63/2021 (1105.75kb)

13.08.2021

archiwalne

64

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów pracownikom Zamawiającego oraz osobom przez nie wskazanym (PDF 392.51kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 64/2021 (PDF 29.38KB)

16.08.2021

obowiązujące

65

zmiany Regulaminu wynagradzania i premiowania Starostwa Powiatowego w Poznaniu (1115.01kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 65/2021 (649.8kB)

20.08.2021

archiwalne

66

organizacji wewnętrznej Wydziału Edukacji oraz procedur kontroli wewnętrznej (1366.77kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 66/2021 (599.86kB)

20.08.2021

obowiązujące

67

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Skrzynkach, gm.Stęszew, działka nr 13 przeznaczonej do sprzedaży na rzecz właściciela działek przyległych( PDF 1.91MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzania Nr 67/2021 (PDF 219.91kB)

27.08.2021

obowiązujące

68

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 23, obręb Trzek, gmina Kostrzyn na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Enea Operator Sp. z.o.o. (PDF823.93kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 68/2021 (PDF 479.61kB)

02.09.2021

obowiązujące

69

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 13, obręb Trzek, gmina Kostrzyn na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Enea Operator Sp. z.o.o. (PDF 770.3kB)

- wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 69/2021 (PDF 474.21kB)

02.09.2021

obowiązujące

70

powołania komisji dokonującej oględzin oraz kwalifikacji przedmiotów przekazywanych przez osoby, którym Starosta Poznański udzielił pozwolenia na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych w tym zabytków archeologicznych na terenie powiatu poznańskiego, woj. wielkopolskie (PDF 379.98kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 70/2021 (PDF 28.48kB)

07.09.2021

obowiązujące

71

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2021 roku (PDF 2MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 71/2021 (PDF 42.35kB)

10.09.2021

archiwalne

72

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 259/4, obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (PDF 430.7kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 72/2021 (PDF 34.42KB)

10.09.2021

obowiązujące

73

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka 259/4, obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo (PDF 624.58kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 73/2021 (PDF 60.33kB)

13.09.2021

obowiązujące

74

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 148/2, obręb Dębienko, gmina Stęszew (PDF 602.28kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 74/2021 (PDF 51.4kB)

13.09.2021

obowiązujące

75

podania do publicznej wiadomości informacji o wykazie części nieruchomości położonej w Borowcu, gm. Kórnik, działka nr 160, przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony (PDF 953.43kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 75/2021 (PDF 78.35kB)

13.09.2021

obowiązujące

76

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 11/2019 r. z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy, zmienionego Zarządzeniem Starosty Poznańskiego nr 42/2019 z dnia 13 maja 2019 r. oraz Zarządzeniem Starosty Poznańskiego nr 48/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. (PDF 590.04kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 76/2021 (PDF 424.11kB)

21.09.2021

obowiązujące

77

zmiany składu zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pt.: „Horeca Logistic - poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Gen. D.Chłapowskiego w Bolechowie" (PDF 846.53kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 77/2021 (PDF 433.06kB)

21.09.2021

obowiązujące

78

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 10, obręb Piekary, gmina Stęszew na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Enea Operator Sp. z.o.o. (PDF 829.18kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 78/2021 (PDF 434.20kB)

21.09.2021

obowiązujące

79

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie szczepień ochronnych pracowników przeciwko pneumokokom (PDF 346.4kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 79/2021 (PDF 52.17kB)

21.09.2021

obowiązujące

80

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji powiatowych konkursu "Podhalańskie, spiskie i oraskie drogi do niepodległości" w dn. 11.10.2021 r., realizowanego w ramach współpracy z partnerskim powiatem tatrzańskim (PDF 2.89MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia nr 80/2021 (PDF 912.3 kB)

28.09.2021

obowiązujące

81

przeprowadzenia ćwiczenia praktycznego w zakresie sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji w budynku stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego, mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 (PDF 645.93 kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia nr 81/2021 (PDF 612.24 kB)

29.09.2021

obowiązujące

82

organizacji wewnętrznej Wydziału Radców Prawnych oraz procedur kontroli wewnętrznej (PDF 1.41MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia nr 82/2021 (PDF 566.67 kB)

30.09.2021

obowiązujące

83

obciążenia służebnością przechodu, przejazdu i przeprowadzenia mediów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 12, ark. mapy 19, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska (PDF 850.94 kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzania Nr 83/2021 (PDF 544.48 kB)

06.10.2021

obowiązujące

84

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Komornikach, przy ul. Poznańskiej, działka nr 400/13, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (PDF 1.55 MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 84/2021 (PDF 631.18 kB)

06.10.2021

obowiązujące

85

powołania Rady Seniorów Powiatu Poznańskiego (PDF 405.6kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 85/2021 (PDF 57.29kB)

11.10.2021

obowiązujące

86

wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (PDF 2101.65kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 86/2021 (PDF 684.02kB)

13.10.2021

obowiązujące

87

ustalenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu dnia wolnego w IV kwartale 2021 roku (PDF 257.62kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 87/2021 (PDF 528.54kB)

13.10.2021

archiwalne

88

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej (PDF 681.6kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 88/2021 (PDF 587.22kB)

13.10.2021

obowiązujące

89

ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 14/2, ark. mapy 1, obręb Żerniki, gmina Kórnik, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (PDF 1.42 MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 89/2021 (PDF 705.11 kB)

18.10.2021

obowiązujące

90

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2021 roku (PDF 4.5MB)

- wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 90/2021 (PDF 1.07MB)

18.09.2021

archiwalne

91

w sprawie powołania zespołu powypadkowego ( PDF 907,07kB)

- wersja dla czytnika ekranu (PDF 195.23kB)

04.11.2021

archiwalne

92

podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości położonej w miejscowości Dachowa, gm. Kórnik, działka nr 202/1, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat (PDF 1.51 MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia nr 92/2021 (PDF 773.63kB)

08.11.2021

obowiązujące

93

ustalenia Regulaminu wynagradzania i premiowania Starostwa Powiatowego w Poznaniu  (PDF 2.39MB)

-wersja dla czytnika ekranu (PDF 268.94kB)

08.11.2021

obowiązujące

94

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej (PDF 1422.14kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 94/2021 (PDF 444.63kB)

08.11.2021

obowiązujące

95

powołania zespołu powypadkowego (PDF 91.19 kB)

wersja dla czytnika do Zarządzenia nr 95/2021 (PDF 609.27 kB)

09.11.2021

archiwalne

96

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzedzie Pracy w Poznaniu w 2021 roku (PDF 4.63MB)

wersja dla czytnika ekranu (PDF 700.5 kB)

10.11.2021

archiwalne

97

określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i ich zastępców (PDF 861.81 kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 97/2021 (PDF 542.99 kB)

15.11.2021

obowiązujące

98

zmiany Zarządzenia Nr 7/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia osoby zarządzającej sprawozdawczością elektroniczną (PDF 545.92Kb)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 98/2021 (PDF 427.9kB)

17.11.2021

obowiązujące

99

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli wewnętrznej i zewnętrznej (PDF 4.17MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 99/100 (PDF 679.78kB)

17.11.2021

archiwalne

100

ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako: Miasto Puszczykowo, obręb Puszczykowo, ark. mapy 9, działki nr 1068/1 i 1113 oraz działki nr 2147 i 2148 - przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie (PDF 1492.08kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 100/2021 (PDF 471.79kB)

17.11.2021

obowiązujące

101

ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 115/2, ark. mapy 3, obręb Komorniki, gmina Komorniki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (PDF 1726.68kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 101/2021 (PDF 601.43kB)

23.11.2021

obowiązujące

102

wyrażenia zgody Zakładowi Karnemu w Gębarzewie - Oddziałowi Zewnętrznemu w Pobiedziskach na zawarcie kolejnej umowy najmu części budynku znajdującego się na działce nr 36, obręb Pobiedziska, gm. Pobiedziska (PDF 898.7 kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 102/2021 (PDF 503.34 kB)

23.11.2021

obowiązujące

103

wyrażenia zgody Ministerstwu Obrony Narodowej na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej działkę nr 45/5 obręb Biedrusko, gm. Suchy Las (PDF 809.56kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 103/2021 (PDF 643.59kB)

26.11.2021

obowiązujące

104

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2021 roku (PDF 4.69MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 104/2021 (PDF 1.05MB)

29.11.2021

archiwalne

105

wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (PDF 2.35MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 105/2021 (PDF 51.16kB)

Załącznik Nr 1 (PDF 66.97kB)

Załącznik Nr 2 (PDF 65.86kB)

Załącznik Nr 3 (PDF 51.31kB)

29.11.2021

obowiązujące

106

wyznaczenia pełnomicnika do spraw koordynacji działań  wynikających z realizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (PDF 658.11kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 106/2021 (PDF 660.25kB)

02.12.2021

obowiązujące

107

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 69 obręb Kostrzyn (PDF 894.99kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia nr 107/2021 (PDF 549.42kB)

02.12.2021

obowiązujące

108

ustalenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu dnia wolnego w I kwartale 2022 r. (PDF 695.91kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 108/2021 (PDF.471.89kB)

03.12.2021

archiwalne

109

umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami za rok 2018 w kwocie należności głównej 79,31 zł wraz z należnościami od firmy Moneris Machine Limited z siedzibą na Giblartarze (PDF 752.93kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 109/2021 (PDF 553.05kB)

14.12.2021

obowiązujące

110

wstrzymania przez Starostę Poznańskiego biegu terminów załatwiania spraw z zakresu architektury i budownictwa w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (1738.61kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 110/2021 (436.86kB)

16.12.2021

obowiązujące

111

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2021 roku (PDF 4869.56kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 111/2021 (PDF 809.39kB)

17.12.2021

archiwalne

112

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Gądkach, gm. Kórnik, przeznaczonych do łącznej sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego (PDF 3.07MB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 112/2021 (PDF 837.03kB)

20.12.2021

obowiązujące

113

przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów magazynowych na dzień 31 grudnia 2021 roku (PDF 264.18kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 113/2021 (PDF 468.55kB)

20.12.2021

obowiązujące

114

ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania jednego miejsca w mieszkaniach chronionych wspieranych w Lisówkach w roku 2022 (PDF 569.90kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 114/2021 (PDF 599.98kB)

22.12.2021

obowiązujące

115

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2022 roku (PDF 510.12kB)

wersja dla czytnika ekranu do Zarządzenia Nr 115/2021 (PDF 1MB)

29.12.2021

archiwalne

116

zmiany Zarządzenia Nr 49/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego, zmienionego Zarzadzeniem Nr 19/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 16 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 4/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 80/2019 Starosty Poznańskiego z dnia 7 listopada 2019 r. (PDF 451.04kB)

wersja dla czytnika do Zarządzenia Nr 116/2021 (PDF 737.93kB)

31.12.2021

obowiązujące

zmiana
Zarządzeniem
4/2022

zmiana
Zarządzeniem
86/2022

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2021-01-05 08:31
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2021-12-31 11:00

Banery