BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ARCHIWUM ZARZĄDZEŃ STAROSTY - ROK 2007

Nr

W sprawie

Data

Status

1

procedur ewaluacji wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013(219.57kB)

Załącznik(605.77kB)

08.01.2007

archiwalne

2

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszego Referenta/ Referenta
w Wydziale Radców Prawnych (230.82kB)

09.01.2007

archiwalne

3

organizacji wewnętrznej Wydziału Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Poznaniu (451.27kB)

09.01.2007

archiwalne

4

powołania Zespołu ds. ewaluacji wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013 (472.37kB)

09.01.2007

archiwalne

5

Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2007 (1.77MB)

09.01.2007

archiwalne

6

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko w zakresie obsługi kancelaryjnej w Wydziale Organizacyjnym - Referat Kancelaria Ogólna (304.83kB)

12.01.2007

archiwalne

7

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym (285.31kB)

12.01.2007

archiwalne

8

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu Poznańskiego w Wydziale Organizacyjnym (286.53kB)

12.01.2007

archiwalne

9

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds. pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej (293.8kB)

12.01.2007

archiwalne

10

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko lekarza internisty- członka powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (268.06kB)

22.01.2007

archiwalne

11

powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (270.43kB)

05.02.2007

archiwalne

12

powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (270.81kB)

05.02.2007

archiwalne

13

powołania Koordynatora i Zespołu Zadaniowego do realizacji Akcji Społecznej dla Samorządów "Przejrzysta Polska" oraz zasad planowania, monitorowania i rozliczania zadań Zespołu (429.83kB)

05.02.2007

archiwalne

14

zmiany Zarządzenia Nr 141/2006 Starosty Poznańskiego
z dnia 02.10.2006 r. w sprawie przeprowadzania naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu (1.2MB)

07.02.2007

archiwalne

15

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora lub inspektora w Wydziale Nieruchomości - Referat Gospodarki Nieruchomościami (403.27kB)

08.02.2007

archiwalne

16

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji (256.79kB)

09.02.2007

archiwalne

17

zmiany Zarządzenia nr 50/05 Starosty Poznańskiego
z dnia 19 kwietnia 2005 roku (303.93kB)

13.02.2007

archiwalne

18

powołania zespołu powypadkowego (230.72kB)

19.02.2007

archiwalne

19

organizacji wewnętrznej Wydziału ds. Informatyki Starostwa Powiatowego w Poznaniu(791.66kB)

19.02.2007

archiwalne

20

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Wydziale ds. Informatyki (288.15kB)

21.02.2007

archiwalne

21

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej (278.82kB)

21.02.2007

archiwalne

22

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. kontroli w Wydziale Kontroli(504.21kB)

22.02.2007

archiwalne

23

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (327.88kB)

26.02.2007

archiwalne

24

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (494.26kB)

26.02.2007

archiwalne

25

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Administracyjnym (290.84kB)

26.02.2007

archiwalne

26

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie oddzielnych operatów szacunkowych
w zakresie szacowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dla potrzeb zadań związanych
z gospodarką nieruchomościami (VII części) (361.38kB)


załączniki(7.91MB)

27.02.2007

archiwalne

27

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2007r.(358.21kB)

16.03.2007

archiwalne

28

procedur kontroli w Wydziale Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(269.59kB)

Załącznik(795.88kB)

19.03.2007

archiwalne

29

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu (677.08kB)

19.03.2007

archiwalne

30

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie oddzielnych operatów szacunkowych w zakresie szacowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dla potrzeb zadań związanych z gospodarką nieruchomościami (VII części) (821.77kB)

19.03.2007

archiwalne

31

powołania komisji mającej na celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej, przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie (728.62kB)

20.03.2007

archiwalne

32

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 59/06
z dnia 18.12.2006 r. z późn.zm.(552.26kB)


Załącznik(594.93kB)

20.03.2007

archiwalne

33

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 59/06
z dnia 18.12.2006 r. z późn. zm. (546.17kB)


Załącznik(594.42kB)

20.03.2007

archiwalne

34

uchylenia Zarządzeń Starosty w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu(242.66kB)

20.03.2007

archiwalne

35

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(572.19kB)

29.03.2007

archiwalne

36

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z bieżącą konserwacją budynków Skarbu Państwa w Owińskach ul. Poprzeczna 2, 2A, 4, 8. (4.15MB)

29.03.2007

archiwalne

37

organizacji wewnętrznej Wydziału Inwestycji
i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu (426.38kB)

30.03.2007

archiwalne

38

wewnętrznej procedury kontroli w Wydziale Inwestycji
i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu (1.27MB)


Załączniki(2.6MB)

30.03.2007

archiwalne

39

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. geologii i górnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa(415.71kB)

30.03.2007

archiwalne

40

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup węgla, wraz z dostawą, do kotłowni stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Przebędowie gmina Murowana Goślina; zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia; powołania komisji przetargowej (359.46kB)

Załącznik(3.47MB)

03.04.2007

archiwalne

41

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (360.79kB)

05.04.2007

archiwalne

42

powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (409.13kB)

05.04.2007

archiwalne

43

wysokości limitów rozmów telefonicznych w systemie telefonii komórkowej (800.75kB)

05.04.2007

archiwalne

44

zmiany Zarządzenia Nr 20/2007 Starosty Poznańskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko informatyka w Wydziale ds. Informatyki (219.56kB)

06.04.2007

archiwalne

45

zmiany Zarządzenia Nr 25/2007 Starosty poznańskiego z dnia 26 luty 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Administracyjnym (208.53kB)

06.04.2007

archiwalne

46

powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Rady Powiatu Poznańskiego w 2006 r. (188.1kB)

16.04.2007

archiwalne

47

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. (318.74kB)

Załącznik(7MB)

17.04.2007

archiwalne

48

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Referatu Kancelaria Ogólna w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. (415.04kB)

16.04.2007

archiwalne

49

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup węgla kamiennego opałowego, wraz z dostawą, do kotłowni stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej
w Przebędowie gmina Murowana Goślina.(543.39kB)

19.04.2007

archiwalne

50

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych z bieżącą konserwacją budynków Skarbu Państwa w Owińskach ul. Poprzeczna 2, 2A, 4, 8. (379.8kB)

20.04.2007

archiwalne

51

powołania zespołów projektowych dla potrzeb realizacji projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych
w okresie programowania 2007-2013 (495.14kB)


Załącznik(853.26kB)

20.04.2007

archiwalne

52

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko psychologa - doradcy zawodowego
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności (336.08kB)

23.04.2007

archiwalne

53

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2007r. (276.61kB)

24.04.2007

archiwalne

54

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Promocji, Kultury i Wspłópracy z Zagranicą (411.08kB)

26.04.2007

archiwalne

55

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na 4 stanowiska młodszych referentów w Wydziale Komunikacji i Transportu (489.57kB)

26.04.2007

archiwalne

56

przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Administracyjnym Strostwa Powiatowego w Poznaniu(272.28kB)

26.04.2007

archiwalne

57

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup węgla i miału węglowego, wraz z dostawą do kotłowni stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Przebędowie gmina Murowana Goślina; zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia; powołania komisji przetargowej(284.81kB)

Załącznik(4.84MB)

09.05.2007

archiwalne

58

powołania zespołu opiniującego wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych(376.49kB)

09.05.2007

archiwalne

59

zmiany Zarządzenia nr 25/2007 Starosty Poznańskiego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Administracyjnym(225.26kB)

09.05.2007

archiwalne

60

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko Kierownika Referatu Kancelaria Ogólna i stanowisko w zakresie obsługi kancelaryjnej
w Kancelarii Ogólnej w Wydziale Organizacyjnym(413.9kB)

10.05.2007

archiwalne

61

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko ds. administrowania nieruchomościami i ds. rozliczeń inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji i Remontów(272.48kB)

10.05.2007

archiwalne

62

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa(282.93kB)

14.05.2007

archiwalne

63

wyboru reprezentanta załogi w Starostwie Powiatowym w Poznaniu(280.45kB)

17.05.2007

archiwalne

64

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru ds. wydawania decyzji administracyjnych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej(323.71kB)

18.05.2007

archiwalne

65

organizacji wewnętrznej Wydziału Kontroli(708.89kB)

18.05.2007

archiwalne

66

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu(595.15kB)

18.05.2007

archiwalne

67

zmiany Zarządzenia nr 25/07 Starosty Poznańskiego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Administracyjnym, zmienionego Zarządzeniem Nr 45/07 Starosty Poznańskiego z dnia 6.04.07 r. oraz Zarządzeniem Nr 59/07 Starosty Poznańskiego z dnia 9.05.07 r.(366.85kB)

17.05.2007

archiwalne

68

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2007r.(376.45kB)

22.05.2007

archiwalne

69

podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do:
1) sprzedaży,
2) oddania w dzierżawę
z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa(878.87kB)

22.05.2007

archiwalne

70

zmiany Zarządzenia Nr 55/07 Starosty Poznańskiego z dnia 26.04.2007 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na 4 stanowiska młodszych referentów w Wydziale Komunikacji i Transportu(260.64kB)

22.05.2007

archiwalne

71

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup węgla i miału węglowego, wraz z dostawą do kotłowni stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Przebędowie gmina Murowana Goślina( 586kB)

24.05.2007

archiwalne

72

powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(274.01kB)

28.05.2007

archiwalne

72

72a - powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(330.8kB)

28.05.2007

archiwalne

73

powołania zespołu specjalistów ds. analizy i skorygowania zakwestionowanej przez kontrolera Najwyższej Izby Kontroli liczby uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Owińskach(449.26kB)

29.05.2007

archiwalne

74

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowiska ds. obsługi sekreteriatu Zarządu Powiatu Poznańskiego w Wydziale Gabinet Starosty(265.02kB)

30.05.2007

archiwalne

75

powołania Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Poznańskim (333.75kB)

31.05.2007

archiwalne

76

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(264.86kB)

12.06.2007

archiwalne

77

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(422.77kB)

12.06.2007

archiwalne

78

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na 3 stanowiska młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu, Referacie ds. Rejestracji Pojazdów(321.14kB)

12.06.2007

archiwalne

79

zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia(262.37kB)

12.06.2007

archiwalne

80

zmiany Zarządzenia nr 61/2007 Starosty Poznańskiego
z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko ds. administrowania nieruchomościami i ds. rozliczeń inwestycji i remontów w Wydziale Inwestycji i Remontów (315.34kB)

14.06.2007

archiwalne

81

uchylenia Zarządzeń Starosty w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzania naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu(256.5kB)

14.06.2007

archiwalne

82

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko ds. obsługi radców prawnych w Wydziale Radców Prawnych (273.02kB)

21.06.2007

archiwalne

83

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą (325.13kB)

22.06.2007

archiwalne

84

zmiany Zarządzenia Nr 74/07 Starosty Poznańskiego z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu Zarządu Powiatu Poznańskiego w Wydziale Gabinet Starosty(395.32kB)

22.06.2007

archiwalne

85

zmiany Zarządzenia nr 78/2007 Starosty Poznańskiego
z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na 3 stanowiska młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu, Referacie ds. Rejestracji Pojazdów(223.89kB)

26.06.2007

archiwalne

86

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na 6 stanowisk młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu, Referacie ds. Rejestracji Pojazdów(293.01kB)

28.06.2007

archiwalne

87

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. płacowych w Wydziale Kadr i Płac(353.45kB)

29.06.2007

archiwalne

88

zawarcia umowy na wykonanie robót uzupełniających do umowy o roboty budowlane WA 3432-17/07 z dnia 7 maja 2007 r., której przedmiotem jest Konserwacja bieżąca budynków Skarbu Państwa w Owińskach ul. Poprzeczna nr 8, 4, 2, 2a z przedsiębiorcą Tadeuszem Śledziem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą- Firma Usługowo-Budowlana Tadeusz Śledź z siedzibą 60-231 Poznań ul. A. i W. Niegolewskich 27/4(366.5kB)

29.06.2007

archiwalne

89

zmiany Zarządzenia nr 78/2007 Starosty Poznańskiego
z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na 3 stanowiska młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu, Referacie ds. Rejestracji Pojazdów(224.38kB)

05.07.2007

archiwalne

90

zmiany Regulaminu Pracy(2.2MB)

06.07.2007

archiwalne

91

ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji użytkowej (usługowo-warsztatowej) wraz zapleczem administracyjno-biurowym położonej przy ul. Poprzecznej 2b i 2c w Owińskach gmina Czerwonak, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Owińska, arkusz mapy nr 5, działka nr 191/57, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00130892/3; powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty(451.33kB)

06.07.2007

archiwalne

92

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu(1.1MB)

06.07.2007

archiwalne

93

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(278.11kB)

06.07.2007

archiwalne

94

zmiany Zarządzenia nr 86/2007 Starosty Poznańskiego
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na 6 stanowisk młodszego referenta w Wydziale Komunikacji
i Transportu, Referacie ds. Rejestracji Pojazdów(231.17kB)

12.07.2007

archiwalne

95

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu(888.33kB)

12.07.2007

archiwalne

96

wdrożenia do użytkowania Systemu Obiegu Kluczy(490.02kB)

13.07.2007

archiwalne

97

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2007 roku.(272.05kB)

13.07.2007

archiwalne

98

wprowadzenia nowego regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu(1.39MB)

Załączniki(2.04MB)

23.07.2007

archiwalne

99

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko ds. gospodarki wodnej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa(352.35kB)

24.07.2007

archiwalne

100

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu Poznańskiego w Wydziale Gabinet Starosty(388.42kB)

24.07.2007

archiwalne

101

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowiska ds. wydawania decyzji administracyjnych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej(295.57kB)

24.07.2007

archiwalne

102

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na 2 stanowiska ds. wydawania decyzji administracynych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej(293.6kB)

25.07.2007

archiwalne

103

Korzystania z Intranetu(661.53kB)

26.07.2007

archiwalne

104

organizacji wewnętrznej Wydziału ds. Informatyki Starostwa Powiatowego w Poznaniu(644.38kB)

30.07.2007

archiwalne

105

zmiany Zarządzenia Nr 102/07 Starosty Poznańskiego
z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na 2 stanowiska ds. wydawania decyzji administracyjnych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej(360.93kB)

02.08.2007

archiwalne

106

zmiany zarządzenia w sprawie organizacji wewnętrznej Wydziału Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Poznaniu(317.51kB)

02.08.2007

archiwalne

107

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa(424.88kB)

02.08.2007

archiwalne

108

powołania komisji likwidacyjnej sprzętu teleinformatycznego wycofanego z użycia(282.94kB)

03.08.2007

archiwalne

109

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na 4 stanowiska ds. wydawania decyzji administracyjnych w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej(362.61kB)

03.08.2007

archiwalne

110

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora/inspektora w Wydziale Finansów(365.59kB)

03.08.2007

archiwalne

111

powołania Zespołu dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego rozwiązań przyjętych w ramach Akcji Społecznej dla Samorządów "Przejrzysta Polska"
(III etap Akcji)(570.06kB)


Załącznik(846.23kB)

03.08.2007

archiwalne

112

ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, położonej w Puszczykowie przy ul. Chrobrego 54, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Puszczykowo, arkusz mapy nr 11, działka nr 1359, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW PO2P/0013410/2; powołania Komisji Przetargowej(354.17kB)

Załączniki(2.15MB)

22.08.2007

archiwalne

113

powołania i określenia składu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego(708.77kB)

Załącznik(1.77MB)

22.08.2007

archiwalne

114

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko ds. wdrożenia, administracji i zarządzania w Wydziale ds. Informatyki(257.19kB)

27.08.2007

archiwalne

115

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora lub inspektora w Wydziale Nieruchomości - Referat Gospodarki Nieruchomościami(281.34kB)

27.08.2007

archiwalne

116

zmiany Zarządzenia Nr 215/2006 Starosty Poznańskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw (SEOD) FINN 8 SQL w Starostwie Powiatowym w Poznaniu(288.85kB)

29.08.2007

archiwalne

117

zasad funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego(760.08kB)

29.08.2007

archiwalne

118

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko ekonomisty ds. rozliczeń inwestycji
i remontów w Wydziale Inwestycji i Remontów(295.84kB)

30.08.2007

archiwalne

119

zatwierdzenia Planu ochrony Starostwa Powiatowego w Poznaniu(313.03kB)

30.08.2007

archiwalne

120

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2007r.(947.38kB)

05.09.2007

archiwalne

121

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114/2007 Starosty Poznańskiego z dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. wdrożenia , administracji i zarządzania w Wydziale ds. Informatyki (311.64kB)

13.09.2007

archiwalne

122

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. kadrowych w Wydziale Kadr i Płac(258.44kB)

17.09.2007

archiwalne

123

zawarcie umowy na wykonanie robót remontowych komina kotłowni węglowej posadowionej na działce nr 90/20 Przebędowo gmina Murowana Goślina, stanowiącej własność Skarbu Państwa z przedsiębiorcą Jerzym Kaczmarkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą TECH-MAKS Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Jerzy Kaczmarek z siedzibą 61-255 Poznań, os. Tysiąclecia 9/33(394.86kB)

19.09.2007

archiwalne

124

wysokości limitów rozmów telefonicznych w systemie telefonii komórkowej(965.58kB)

24.09.2007

archiwalne

125

organizacji wewnętrznej Wydziału Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu(243.95kB)

26.09.2007

archiwalne

126

zmiany Zarządzenia Nr 31/2006 Starosty Poznańskiego z dnia 03.04.2006 r. w sprawie rejestru umów(221.74kB)

26.09.2007

archiwalne

127

Polityki Bezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Poznaniu(369.73kB)

Załączniki Nr 1 i 2 dostępne na stronie Intranetu

26.09.2007

archiwalne

128

procedur kontroli wewnętrznej na stanowisku Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych(323kB)

Załącznik(2.79MB)

27.09.2007

archiwalne

129

uchylenia zarządzenia nr 16/2005 Starosty Poznańskiego z dnia 16.02.2005 r. w zakresie dostawy i odbioru dokumentów z siedziby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu do filii Wydziału w Stęszewie, Mosinie, Kostrzynie Wlkp., Pobiedziskach oraz Murowanej Goślinie(441.47kB)

27.09.2007

archiwalne

130

powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych(391.47kB)

27.09.2007

archiwalne

131

ustalenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu dnia wolnego za odpracowaniem w 2007 roku(394.94kB)

28.09.2007

archiwalne

132

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko ds. planowania cywilnego, ochrony przeciwpożarowej i współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego(326.3kB)

02.10.2007

archiwalne

133

zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia(378.08kB)

03.10.2007

archiwalne

134

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2007 roku(451.2kB)

04.10.2007

archiwalne

135

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko ds. obsługi administracyjnej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa(357.03kB)

05.10.2007

archiwalne

136

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na 5 stanowisk młodszego referenta i jednego stanowiska specjalisty w Wydziale Komunikacji i Transportu, Referacie ds. Rejestracji Pojazdów(408.5kB)

05.10.2007

archiwalne

137

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko specjalisty w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(359.76kB)

05.10.2007

archiwalne

138

powołania zespołu roboczego ds. uruchomienia filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu(336.83kB)

15.10.2007

archiwalne

139

zatwierdzenia wyników I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, położonej w Puszczykowie przy ul. Chrobrego 54, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Puszczykowo, arkusz mapy nr 11, działka nr 1359, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW PO2P/00013410/2(417.78kB)

15.10.2007

archiwalne

140

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu(777.71kB)

16.10.2007

archiwalne

141

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(274.92kB)

16.10.2007

archiwalne

142

odwołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności(269.47kB)

16.10.2007

archiwalne

143

zmiany Zarządzenia nr 132/2007 Starosty Poznańskiego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko ds. planowania cywilnego, ochrony przeciwpożarowej i współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego(311.32kB)

18.10.2007

archiwalne

144

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na 3 stanowiska urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa(338.93kB)

25.10.2007

archiwalne

145

1. Ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji użytkowej (usługowo-warsztatowej) wraz z zapleczem administracyjno-biurowym, położonej przy ul. Poprzecznej 2b i 2c w Owińskach gmina Czerwonak, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb Owińska, arkusz mapy nr 5, działka nr 191/57, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW PO1P/00130892/3. 2. Powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty(2.92MB)

25.10.2007

archiwalne

146

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2007 roku(444.24kB)

31.10.2007

archiwalne

147

organizacji wewnętrznej Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego(444.42kB)

03.11.2007

archiwalne

148

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów, znaczków skarbowych i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2007 r.(253.69kB)

06.11.2007

archiwalne

149

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Nieruchomości(323.85kb)

05.11.2007

archiwalne

150

ustalenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu dnia wolnego za odpracowaniem w 2007 roku(271.79kB)

16.11.2007

archiwalne

151

powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego(3.59MB)

22.11.2007

archiwalne

152

zmiany Zarządzenia nr 144/2007 Starosty Poznańskiego
z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na 3 stanowiska urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa(388.03kB)

23.11.2007

archiwalne

153

powołania komisji do protokolarnego zniszczenie anulowanych druków ścisłego zarachowania z zakresu zadań wykonywanych przez Wydział Komunikacji i Transportu(475.1kB)

Załącznik nr 1(5.75MB)

Załącznik nr 2(171.38kB)

26.11.2007

archiwalne

154

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2007 roku(281.16kB)

26.11.2007

archiwalne

155

powołania komisji konkursowej do przeprowadzania naboru na 4 stanowiska młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu, Referacie ds. Rejestracji Pojazdów(306.9kB)

27.11.2007

archiwalne

156

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu(1.24kB)

29.11.2007

archiwalne

157

powołania właścicieli procesów oraz audytorów wewnętrznych(1.04MB)

05.12.2007

archiwalne

158

zawarcia umowy na wykonanie robót zabezpieczających w części nieużytkowanej, na obiekcie posadowionym na działce nr 191/57 w Owińskach przy ul. Poprzecznej 4 gmina Czerwonak, stanowiącym własność Skarbu Państwa z Przedsiębiorcą Tadeuszem Śledź, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo - Budowlana Tadeusz Śledź z siedzibą w 60-231 Poznaniu, przy ulicy A. i W. Niegolewskich 27/4(352.81kB)

05.12.2007

archiwalne

159

przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania
w powiecie poznańskim(1.52MB)

18.12.2007

archiwalne

160

zmiany Zarządzenia Nr 214/2006 Starosty Poznańskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt(358.78kB)

Załącznik(3.87MB)

18.12.2007

archiwalne

161

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2007 roku(505.kB)

18.12.2007

archiwalne

162

organizacji wewnętrznej Wydziału Edukacji (442kB)

20.12.2007

archiwalne

163

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi Zarządu Powiatu Poznańskiego w Wydziale Gabinet Starosty(370.18kB)

28.12.2007

archiwalne

164

regulaminu zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego oraz szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu(1.77MB)

Załączniki(777.37kB)

29.12.2007

archiwalne

165

organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu(712.37kB)

27.12.2007

archiwalne

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2011-08-04 11:01
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2021-05-24 12:41

drukuj całą stronę

Banery