BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Archiwum zarządzeń:                                                                                                 << powrót

Archiwum - 2008

Archiwum - 2007

Archiwum - 2005

Archiwum - 2004

Archiwum - 2003

Archiwum - 2001

Archiwum - 2000

Archiwum - 1999

ARCHIWUM ZARZĄDZEŃ STAROSTY - 2004 ROK

Nr

W sprawie

Data

Status

1

wewnętrznych procedur kontroli w Zespole Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Poznaniu

12.01.2004

archiwalne

2

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Biuro Rady Starostwa Powiatowego w Poznaniu

09.01.2004

archiwalne

3

doręczania pism poleconych i za potwierdzeniem odbioru wysyłanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu

12.01.2004

archiwalne

4

wewnętrznych procedur kontroli na stanowisku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu

20.01.2004

archiwalne

5

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Finansów

załącznik

20.01.2004

archiwalne

6

wewnętrznych procedur kontroli w Zespole Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu

20.01.2004

archiwalne

7

organizacji wewnętrznej Zespołu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

13.02.2004

archiwalne

8

wewnętrznych procedur kontroli w Zespole Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

13.02.2004

archiwalne

9

zmiany Zarządzenia Nr 3/2004 z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie doręczania pism poleconych i za potwierdzeniem odbioru wysyłanych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu

2.03.2004

archiwalne

10

wewnętrznych procedur kontroli na Samodzielnym Stanowisku ds. Dróg i Gospodarki Przestrzennej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

19.03.2004

archiwalne

11

zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2004

załącznik nr 1 - dochody

załącznik nr 2 - wydatki

26.03.2004

archiwalne

12

zmiany Zarządzenia Nr 15/2003 z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

13.05.2004

archiwalne

13

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych

załącznik

20.05.2004

archiwalne

14

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie 6 operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych

załącznik

25.05.2004

archiwalne

16

zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę
z możliwością składania ofert częściowych na sporządzenie operatów szacunkowych 6 nieruchomości

14.06.2004

archiwalne

17

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu

17.06.2004

archiwalne

18

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej

12.07.2004

archiwalne

19

powołania do udziału w pracach Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego i utworzenia Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

14.07.2004

archiwalne

20

zmiany wysokości limitów rozmów telefonicznych w systemie telefonii komórkowej

26.07.2004

archiwalne

21

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych

załączniki

29.07.2004

archiwalne

22

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Poznaniu

12.08.2004

archiwalne

23

wprowadzenia Standardów audytu wewnętrznego, Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego oraz Karty Audytu Wewnętrznego

Uzasadnienie

Załącznik nr 1/1 - Standardy audytu wewnętrznego

Załącznik nr 1/2 - Standardy audytu wewnętrznego

Załącznik nr 2 - Kodeks etyki audytora wewnętrznego

Załącznik nr 3 - Karta audytu wewnętrznego

24.08.2004

archiwalne

24

zatwierdzenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 5 nieruchomości

24.08.2004

archiwalne

25

powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia

10.09.2004

archiwalne

26

zmiany wysokosci limitów rozmów telefonicznych w systemie telefonii komórkowej

20.09.2004

archiwalne

27

organizacji wewnętrznej Zespołu Kontroli

24.09.2004

archiwalne

28

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu

27.09.2004

archiwalne

29

Zarządzam przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert częściowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych 7 nieruchomości

Załącznik

12.10.2004

archiwalne

30

regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli

Regulamin potępowania przy przeprowadzaniu kontroli przez komórkę kontroli

Załączniki

14.10.2004

archiwalne

31

powołania komisji likwidacyjnej

18.10.2004

archiwalne

32

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 1 listopada 2004 roku

27.10.2004

archiwalne

33

przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu

29.10.2004

archiwalne

34

przeprowadzenie kontroli doraźnej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu

02.11.2004

archiwalne

35

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 7 nieruchomości

28.10.2004

archiwalne

36

określenia składu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Załącznik - Regulamin organizacji i pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego

02.11.2004

archiwalne

37

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu

02.11.2004

archiwalne

38

zmiany Zarządzenia Starosty Nr 32/04 z dnia 27.10.2004 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 1 listopada 2004 roku

02.11.2004

archiwalne

39

zmiany planu audytu wewnętrznego na 2004 roku

05.11.2004

archiwalne

40

1) ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu;
2) zatwierdzenia siwz;
3) powołania komisji przetargowej

10.11.2004

archiwalne

41

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert częściowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych 6 nieruchomości z możliwością składania ofert cześciowych

Załącznik - Zapytanie o cenę

17.11.2004

archiwalne

42

powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty z zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie zapytania o cenę na dostawę upgrade do wersji AutoCAD 2005 PL z wersji AutoCAD 2000i, na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

18.11.2004

archiwalne

43

organizacji wewnętrznej wydziału Gabinet Starosty

24.11.2004

archiwalne

44

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bonów towarowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu

30.11.2004

archiwalne

45

ustalenia trybu postępowania w przypadku konieczności wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych

01.12.2004

archiwalne

46

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 6 nieruchomości

03.12.2004

archiwalne

47

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów, druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2004 roku

09.12.2004

archiwalne

48

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Załącznik nr 1 - Treść regulaminu

Załącznik nr 1 - Tabela

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

09.12.2004

archiwalne

49

rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

14.12.2004

archiwalne

50

zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia

22.12.2004

archiwalne

51

rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

29.12.2004

archiwalne

52

wykazu haseł rozbudowanego jednolitego rzeczowego wykazu akt (ujednolicony tekst wraz z wykazem haseł nie objętych zarządzeniami Starosty)

29.12.2004

archiwalne

53

ustalenia dodatkowego dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w roku 2005

wniosek

31.12.2004

archiwalne

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2011-07-29 08:54
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2016-04-12 09:03

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5476
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-09-20 11:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 14:10