BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY - 2016 ROK

Nr

W sprawie

Data

Status

1

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

05.01.2016

archiwalne

2

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej

- wersja dla czytnika ekranu

19.01.2016

archiwalne

3

organizacji wewnętrznej Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

22.01.2016

archiwalne

4

przeprowadzenia w 2016 roku kontroli okresowych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Poznański

- wersja dla czytnika ekranu

26.01.2016

archiwalne

5

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Zakrzewie, gmina Dopiewo oraz w Sierosławiu, gmina Tarnowo Podgórne, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich użytkowania wieczystego

- wersja dla czytnika ekranu

02.02.2016

archiwalne

6

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczytnikach, gmina Kórnik, działka nr 234/5

- wersja dla czytnika ekranu

02.02.2016

archiwalne

7

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

04.02.2016

archiwalne

8

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów

- wersja dla czytnika ekranu

08.02.2016

archiwalne

9

sposobu postępowania pracowników starostwa z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową

- wersja dla czytnika ekranu

09.02.2016

obowiązujące

10

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

10.02.2016

archiwalne

11

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

23.02.2016

obowiązujące

12

wprowadzenia dokumentacji dotyczącej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

25.02.2016

archiwalne

13

powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i jego zastępcy, Administratora Systemów w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

25.02.2016

archiwalne

14

uzupełnienie jednolitego rzeczowego wykazu akt

- wersja dla czytnika ekranu

25.02.2016

obowiązujące

15

powołania Komisji Przetargowej

- wersja dla czytnika ekranu

26.02.2016

archiwalne

16

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kórniku-Bninie, działka nr 2/4, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkowania wieczystego

- wersja dla czytnika ekranu

26.02.2016

archiwalne

17

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Janikowie, gmina Swarzędz, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

- wersja dla czytnika ekranu

26.02.2016

archiwalne

18

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Skórzewie, gmina Dopiewo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich użytkownika wieczystego

- wersja dla czytnika ekranu

26.02.2016

archiwalne

19

organizacji wewnętrznej Wydziału Informatyki oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

26.02.2016

archiwalne

20

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2016

- wersja dla czytnika ekranu

26.02.2016

archiwalne

21

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wykonawczych Powiatu Poznańskiego w roku 2016

- wersja dla czytnika ekranu

26.02.2016

archiwalne

22

powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

- wersja dla czytnika ekranu

26.02.2016

archiwalne

23

ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Domu Rodzinnego w Swarzędzu w 2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

09.03.2016

archiwalne

24

zmiany Zarządzenia nr 144/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie listy społecznych opiekunów oraz wzoru legitymacji wydawanych społecznym opiekunom zabytków

- wersja dla czytnika ekranu

09.03.2016

obowiązujące

25

zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 76/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

10.03.2016

archiwalne

26

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 16/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

- wersja dla czytnika ekranu

18.03.2016

archiwalne

27

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18.

- wersja dla czytnika ekranu

18.03.2016

obowiązujące

28

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 30, obręb Pruszewiec, gmina Pobiedziska

- wersja dla czytnika ekranu

22.03.2016

archiwalne

29

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 230, obręb Owińska, gmina Czerwonak

- wersja dla czytnika ekranu

22.03.2016

archiwalne

30

dokumentowania podróży służbowej, w której pracownik lub radny wykorzystuje samochód prywatny

- wersja dla czytnika ekranu

23.03.2016

obowiązujące

31

zmiany Zarządzenia nr 12/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

23.03.2016

archiwalne

32

nabycia przez Skarb Państwa, w drodze umowy darowizny, stanowiącej własność Gminy Dopiewo działki nr 738/15 położonej w Dopiewie

- wersja dla czytnika ekranu

31.03.2016

obowiązujące

33

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

31.03.2016

archiwalne

34

utraty mocy zarządzeń Starosty Poznańskiego

- wersja dla czytnika ekranu

01.04.2016

obowiązujące

35

organizacji wewnętrznej Wydziału Kadr i Płac Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

01.04.2016

obowiązujące

36

organizacji wewnętrznej Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

01.04.2016

archiwalne

37

funkcjonowania serwisu informacyjnego powiatu poznańskiego www.powiat.poznan.pl oraz opieki nad nim

- wersja dla czytnika ekranu

01.04.2016

obowiązujące

38

uchylenia zarządzeń powołujących członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

01.04.2016

archiwalne

39

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Janikowie, gmina Swarzędz, dz. nr 27/5 i 27/8 oraz 27/6, 27/10, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

- wersja dla czytnika ekranu

05.04.2016

archiwalne

40

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 111, obręb Pruszewic, gmina Pobiedziska

- wersja dla czytnika ekranu

07.04.2016

archiwalne

41

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

05.05.2016

archiwalne

42

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

05.05.2016

archiwalne

43

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mściszewie, gmina Murowana Goślina, działka nr 209

- wersja dla czytnika ekranu

10.05.2016

archiwalne

44

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w części, w dzierżawę na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Więckowicach, gmina Dopiewo, działki nr 132 i 153

- wersja dla czytnika ekranu

10.05.2016

archiwalne

45

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

16.05.2016

archiwalne

46

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pruszewcu, gm. Pobiedziska, działka nr 111

- wersja dla czytnika ekranu

24.05.2016

archiwalne

47

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 760, obręb/gmina Murowana Goślina

- wersja dla czytnika ekranu

30.05.2016

archiwalne

48

obciążenia służebnością drogi koniecznej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki nr 3/5, 3/6, 3/7, obręb Gruszczyn, gmina Swarzędz

- wersja dla czytnika ekranu

07.06.2016

archiwalne

49

powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego

- wersja dla czytnika ekranu

08.06.2016

obowiązujące

zmiana
Zarządzeniem
19/2018

zmiana
Zarządzeniem
4/2019

zmiana
Zarządzeniem
80/2019

50

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

20.06.2016

archiwalne

51

organizacji wewnętrznej Wydziału Radców Prawnych oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

21.06.2016

obowiązujące

52

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Tulcach, gmina Kleszczewo, dz. nr 173/2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

- wersja dla czytnika ekranu

28.06.2016

archiwalne

53

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczytnikach, gmina Kórnik działka 234/6

- wersja dla czytnika ekranu

28.06.2016

archiwalne

54

podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Przebędowie 7/6, gm. Murowana Goślina, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

- wersja dla czytnika ekranu

12.07.2016

archiwalne

55

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Owińskach, działka nr 191/54, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

- wersja dla czytnika ekranu

12.07.2016

archiwalne

56

sprzedaży pojazdu, wobec którego sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu Poznańskiego

- wersja dla czytnika ekranu

13.07.2016

obowiązujące

57

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb wykonania zadań z zakresu administracji rządowej, prowadzonych przez Wydział Nieruchomości

- wersja dla czytnika ekranu

22.07.2016

obowiązujące

58

powołania zespołu projektowego dla potrzeb przygotowania i realizacji projketu pn.: "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu".

- wersja dla czytnika ekranu

22.07.2016

obowiązujące

59

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pn.: "Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego."

- wersja dla czytnika ekranu

22.07.2016

archiwalne

60

powołania zespołu projektowego dla potrzeb realizacji projektu pn.: "Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina"

- wersja dla czytnika ekranu

22.07.2016

obowiązujące

61

powołania zespołu projektowego dla potrzeb przygotowania i realizacji projektu pn.: "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu (moduł szkoleniowy)" realizowanego w ramach Strategii ZIT MOF Poznania

- wersja dla czytnika ekranu

22.07.2016

archiwalne

62

powołania zespołu projektowego dla potrzeb przygotowania i realizacji projektu pn.: "Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański"

- wersja dla czytnika ekranu

22.07.2016

obowiązujące

63

powołania zespołu projektowego dla potrzeb przygotowania i realizacji projektu pn.: "Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański"

- wersja dla czytnika ekranu

22.07.2016

archiwalne

64

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

29.07.2016

archiwalne

65

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 293/1, obręb Wysogotowo, Gmina Tarnowo Podgórne

- wersja dla czytnika ekranu

09.08.2016

archiwalne

66

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3/6

- wersja dla czytnika ekranu

09.08.2016

archiwalne

67

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 28, obręb Wiórek, gmina Mosina

- wersja dla czytnika ekranu

09.08.2016

archiwalne

68

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Kórniku, dz.563

- wersja dla czytnika ekranu

16.08.2016

archiwalne

69

zmiany zarządzenia nr 12/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 25 lutego 2016 w sprawie wprowadzenia dokumentacji dotyczącej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

16.08.2016

archiwalne

70

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

23.08.2016

archiwalne

71

podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości położonej w miejscowości Mściszewo, gmina Murowana Goślina, działka nr 128, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat

- wersja dla czytnika ekranu

30.08.2016

archiwalne

72

powołania Komisji Przetargowej

- wersja dla czytnika ekranu

14.09.2016

archiwalne

73

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

15.09.2016

archiwalne

74

zmiany Zarządzenia Nr 102/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 10 października 2014 roku w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego, zmienionego Zarządzeniem Nr 1/2015 z dnia 12 stycznia 2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 10 października 2014 roku w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.

- wersja dla czytnika ekranu

28.09.2016

archiwalne

75

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

28.09.2016

archiwalne

76

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji powiatowych konkursu „Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości" w dn. 10.10.2016 r., realizowanego w ramach współpracy z partnerskim Powiatem Tatrzańskim.

- wersja dla czytnika ekranu

29.09.2016

archiwalne

77

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczytnikach, gmina Kórnik, działka nr 234/7

- wersja dla czytnika ekranu

04.10.2016

archiwalne

78

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczytnikach, gmina Kórnik, działka nr 234/8

- wersja dla czytnika ekranu

04.10.2016

archiwalne

79

powołania Komisji Przetargowej

- wersja dla czytnika ekranu

10.10.2016

archiwalne

80

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr 33/1, 34/1 i 35/1, obręb Siedleczek, gmina Kostrzyn

- wersja dla czytnika strony

24.10.2016

archiwalne

81

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 535/1 w Tarnowie Podgórnym

- wersja dla czytnika ekranu

24.10.2016

archiwalne

82

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

24.10.2016

archiwalne

83

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 286, obręb Konarskie, gmina Kórnik

- wersja dla czytnika ekranu

31.10.2016

archiwalne

84

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bolechowie - Osiedle, gm. Czerwonak, działka nr 306/14, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkowników wieczystych

- wersja dla czytnika ekranu

31.10.2016

archiwalne

85

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Plewiskach, gmina Komorniki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

- wersja dla czytnika ekranu

31.10.2016

archiwalne

 

86

przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 31 grudnia 2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

03.11.2016

archiwalne

87

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

04.11.2016

archiwalne

88

organizacji wewnętrznej Wydziału Inwestycji i Remontów oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

10.11.2016

archiwalne

89

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

18.11.2016

archiwalne

90

zmiany Zarządzenia Nr 85/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Plewiskach, gmina Komorniki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

- wersja dla czytnika ekranu

21.11.2016

archiwalne

91

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

21.11.2016

archiwalne

92

zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) na wykonanie zadania obejmującego swoim zakresem wymianę pokrycia dachowego na ok. 3/4 pow. budynku mieszkalnego, położonego w Przebędowie 21, stanowiącego współwłasność Skarbu Państwa

- wersja dla czytnika ekranu

22.11.2016

archiwalne

93

powołania Komisji Przetargowej

- wersja dla czytnika ekranu

24.11.2016

archiwalne

94

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

30.11.2016

archiwalne

95

dokonania darowizny, na rzecz Gminy Dopiewo, stanowiącej własność Skarbu Państwa działki nr 455/5 położonej w Skórzewie, gmina Dopiewo

- wersja dla czytnika ekranu

06.12.2016

archiwalne

96

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 150/2014 z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont

- wersja dla czytnika ekranu
 

06.12.2016

archiwalne

97

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

08.12.2016

archiwalne

98

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 30.12.2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

12.12.2016

archiwalne

99

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną jako działki nr 110 i nr 79/6 obręb Mściszewo, gm. Murowana Goślina, na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Aquanet Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

15.12.2016

archiwalne

100

organizacji wewnętrznej Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

15.12.2016

archiwalne

101

organizacji wewnętrznej Wydziału Pormocji i Aktywności Społecznej oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

15.12.2016

obowiązujące

102

zmiany Regulaminu Pracy

- wersja dla czytnika ekranu

15.12.2016

archiwalne

103

określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i ich zastępców

- wersja dla czytnika ekranu

15.12.2016

obowiązujące

104

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

19.12.2016

archiwalne

105

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2016 roku

- wersja dla czytnika ekranu

24.12.2016

archiwalne

106

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2017 roku

- wersja dla czytnika ekranu

30.12.2016

archiwalne

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2016-01-22 10:23
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2020-09-15 11:30

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2432
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-09-15 11:30
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-30 15:16