BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ARCHIWUM ZARZĄDZEŃ STAROSTY - 2005 ROK

Nr

W sprawie

Data

Status

1

pełnomocnictwa dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

03.01.2005

archiwalne

2

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 28/2002 z dnia 2 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych i zakładowego planu kont

03.01.2005

archiwalne

3

odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

10.01.2005

archiwalne

4

powołania członków Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

10.01.2005

archiwalne

5

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert częściowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych 3 nieruchomości

załącznik

14.01.2005

archiwalne

6

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert częściowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych 6 nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych

załącznik

14.01.2005

archiwalne

7

organizacji wewnętrznej Wydziału Gabinet Starosty

21.01.2005

archiwalne

8

uchylenia Zarządzania Nr 41/2003 Starosty Poznańskiego z dnia 02.12.2003 r. w sprawie wprowadzenia Procedur audytu wewnętrznego

27.01.2005

archiwalne

9

wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego

Załączniki od 1 do 5

Załączniki od 6 do 9

27.01.2005

archiwalne

10

zmiany wysokości limitów rozmów telefonicznych w systemie telefonii komórkowej

01.02.2005

archiwalne

11

organizacji wewnętrznej Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Poznaniu

07.02.2005

archiwalne

12

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 3 nieruchomości

07.02.2005

archiwalne

13

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 6 nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych

07.02.2005

archiwalne

14

zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na rok 2005

Plan finansowy na rok 2005 - dochody

Plan finansowy na rok 2005 - wydatki

31.01.2005

archiwalne

15

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert częściowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień pyblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych 6 nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych

Specyfikacja

Załączniki

15.02.2005

archiwalne

16

dostawy i odbioru dokumentów z siedziby Wydziłu Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu do filii Wydziału w Stęszewie, Mosinie, Kostrzynie Wlkp., Pobiedziskach oraz Murowanej Goślinie

16.02.2005

archiwalne

17

wewnętrznej procedury kontroli w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu

Wewnętrzna procedura kontroli w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu

17.02.2005

archiwalne

18

organizacji wewnętrznej Zespołu Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Poznaniu

23.02.2005

archiwalne

19

wewnętrznych procedur kontroli w Zespole Radców Prawnych

Schemat Organizacyjny Starostwa

Zarządzenie Starosty Nr 18/05 z dnia 23.02.2005r.

Pismo Starosty Poznańskiego z dnia 05.03.2004r.

Zakres obowiązków radcy prawnego Alicji Piątkowskiej

Zakres obowiązków radcy prawnego Katarzyny Nowak

Zakres obowiązków radcy prawnego Joanny Olejniczak

23.02.2005

archiwalne

20

organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu

24.02.2005

archiwalne

21

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów

25.02.2005

archiwalne

22

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Biura Rady Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Załącznik

25.02.2005

archiwalne

23

zmiany Zarządzenia Nr 15/2003 z dnia 11.06.2003r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wniosek

01.03.2005

archiwalne

24

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Organizacji i Kadr

Załącznik (część 1)
Załącznik (część 2)

28.02.2005

archiwalne

25

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Załącznik

03.03.2005

archiwalne

26

wprowadzenia dokumentu określającego zadania Wydziału Nieruchomości i procedury ich realizacji oraz procedury kontroli wewnętrznej

Zadania Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Zadania Referatu Gospodarki i Ochrony Gruntów Rolnych
Postępowanie administracyjne
Postępowanie regulacyjne

04.03.2005

archiwalne

27

wewnętrznej procedury kotroli w Zespole Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Załącznik

Procedury w sprawach pomocy dla repatriantów

Procedury wydawania dycyzji w sprawie wpisania uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej do ewidencji starosty

Procedury w sprawie nadzoru nad stowarzyszeniami zwykłymi

Procedury w sprawie nadzoru nad terenowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszeń

04.03.2005

archiwalne

28

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 6 nieruchomości

04.03.2005

archiwalne

29

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu

04.03.2005

archiwalne

30

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 28/2002 z dnia 2 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia intrukcji obiegu dokumentów księgowych i zakładowego planu kont

08.03.2005

archiwalne

31

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego
nr 5/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Finansów

08.03.2005

archiwalne

32

Zarządzam przeprowadzenie postępowania w trybie zapytania o cenę z możliwościa składania ofert częściowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pózn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych 8 nieruchomości
z możliwością składania ofert częściowych.


Załączniki

09.03.2005

archiwalne

33

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert cześciowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych 9 nieruchomości z możliwościa składania ofert częściowych

Załączniki

09.03.2005

archiwalne

34

wewnętrznej procedury kontroli w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Załączniki od 4 do 10

Załączniki od 11 do 20

Załączniki od 21 do 30

Załączniki od 31 do 40

Załączniki od 41 do 53

09.03.2005

archiwalne

35

powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty z zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie zapytania o cenę na dostawę trzech zestawów komputerowych oraz jednego urządzenia sieciowego do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

10.03.2005

archiwalne

36

wewnętrznych procedur kontroli na stanowisku Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu

14.03.2005

archiwalne

37

procedur kontroli wewnętrznej na stanowisku Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

15.03.2005

archiwalne

38

wewnętrznych procedur kontroli w Zespole Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Poznaniu

14.03.2005

archiwalne

39

wewnętrznych procedur kontroli w Zespole Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu

16.03.2005

archiwalne

40

wewnętrznej procedury kontroli w Zespole Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu

14.03.2005

archiwalne

41

zmiany Zarządzenia Nr 15/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

23.03.2005

archiwalne

42

powołania Koordynatora i Zespołu Zadaniowego do realizacji Akcji Społecznej dla Samorządów "Przejrzysta Polska"

23.03.2005

archiwalne

43

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Załącznik (część 1)

Załącznik (część 2)

31.03.2005

archiwalne

44

ustalenia dnia wolnego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w związku z uroczystościami pogrzebowymi Ojca Świętego Jana Pawła II

04.04.2005

archiwalne

45

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 9 nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych

04.04.2005

archiwalne

46

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 8 nieruchomości
z możliwością składania ofert częściowych

04.04.2005

archiwalne

47

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Administracyjnym Starowstwa Powiatowego w Poznaniu

Załącznik (część 1)

Załącznik (część 2)

05.04.2005

archiwalne

48

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert częściowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych 13 nieruchomości

14.04.2005

archiwalne

49

powołania Zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju Powiatu Pozańskiego na lata 2006-2013

18.04.2005

archiwalne

50

utworzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku

19.04.2005

archiwalne

51

powołania komisji do protokolarnego zniszczenia anulowanych druków ścisłego zarachowania z zakresu zadań wykonywanych przez Wydział Komunikacji i Trasportu

Załącznik nr 1 (część 1) (część 2)

19.04.2005

archiwalne

52

wprowadzenia w Starostwie Powiatowym szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"

19.04.2005

archiwalne

53

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu

25.04.2005

archiwalne

54

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosku o dofinasowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej

25.04.2005

archiwalne

55

kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu

25.04.2005

archiwalne

56

refundacji za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych

25.04.2005

archiwalne

57

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Załącznik (część 1) (część 2)

27.04.2005

archiwalne

58

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 13 nieruchomości
z możliwością składania ofert częściowych

05.05.2005

archiwalne

59

przekazania Zespołowi Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu zadań związanych z obsługą programu stypendialnego dla uczniów i studentów na lata 2005/2006

02.05.2005

archiwalne

60

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Poznaniu

05.05.2005

archiwalne

61

powołania zespołów roboczych ds. pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej

11.05.2005

archiwalne

62

zmiany Regulaminu Pracy

16.05.2005

archiwalne

63

powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty z zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie zapytania o cenę na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek będących na wyposażeniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

17.05.2005

archiwalne

64

zmiany Zarządzenia Nr 42/2005 Starosty Poznańskiego z dnia 23.03.2005 r. w sprawie powołania Koordynatora i Zespołu Zadaniowego do realizacji Akcji Społecznej dla Samorządów "Przejrzysta Polska"

19.05.2005

archiwalne

65

zmiany Zarządzenia Nr 15/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zmienionego Zarządzeniem Nr 41/2005 Starosty Poznańskiego z dnia 23 marca 2005 r.

23.05.2005

archiwalne

66

zatwierdzenia planu i procedur organizacji szkoleń pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym, jako realizacji Zasady Braku Tolerancji dla Korupcji w ramach Akcji Społecznej dla Samorządów "Przejrzysta Polska"

24.05.2005

archiwalne

67

powołania serwisu informacyjnego Powiatu Poznańskiego www.powiat.poznan.pl

25.05.2005

archiwalne

68

sporządzenia operatów szacunkowych 12 nieruchomości

27.05.2005

archiwalne

69

organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

13.06.2005

archiwalne

70

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pózn. zm.) na wykonanie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości rynkowej nieruchomości położonej w Chludowie Gmina Suchy Las.

15.06.2005

archiwalne

71

zmiany Zarządzenia Nr 42/2005 Starosty Poznańskiego z dnia 23.03.2005 r. w sprawie powołania Koordynatora i Zespołu Zadaniowego do realizacji Akcji Społecznej dla Samorządów "Przejrzysta Polska"

15.06.2005

archiwalne

72

procedur kontroli wewnętrznej w Wydziale Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Załącznik (część 1)

Załącznik (część 2)

16.06.2005

archiwalne

73

powołania Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej w Powiecie Poznańskim

16.06.2005

archiwalne

74

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 12 nieruchomości
z możliwością składania ofert częściowych

27.06.2005

archiwalne

75

powołania komitetu organizacyjnego zawodów sprawnościowych drużyn ratownictwa ogólnego formacji obrony cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego

27.06.2005

archiwalne

76

organizacji wewnętrznej Zespołu Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Poznaniu

01.07.2005

archiwalne

77

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomosci położonej w Chludowie, gmina Suchy Las

07.07.2005

archiwalne

78

zmiany Zarządzenia Nr 9/2005 Starosty Poznańskiego z dnia 27.01.2005 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

12.07.2005

archiwalne

79

organizacji powiatowego systemu wczesnego ostrzegania

14.07.2005

archiwalne

80

organizacji stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Poznaniu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

18.07.2005

archiwalne

81

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę z możliwością składania ofert częściowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych 12 nieruchomości

Specyfikacja

18.07.2005

archiwalne

82

zmiany zarządzenia Starosty poznańskiego nr 5/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wewnętrznych pocedur kontroli w Wydziale Finansów

20.07.2005

archiwalne

83

ustalenia terminu rozliczenia podróży służbowych

20.07.2005

archiwalne

84

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pózn. zm.) na świadczenie obsługi geodezyjnej w postępowaniach o zwrot nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania

Specyfikacja

26.07.2005

archiwalne

85

przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pózn. zm.) na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej oddzielnie dla 163 nieruchomości położonych w Przeźmierowie.

Specyfikacja

26.07.2005

archiwalne

86

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 28/2002 z dnia 2 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych i zakładowego planu kont

05.08.2005

archiwalne

87

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 28/2002 z dnia 2 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych i zakładowego planu kont

16.08.2005

archiwalne

88

1. unieważnienia postępowania w części I i IV prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 12 nieruchomości;
2. zatwierdzenia wyników postępowania w części II i III prowadzonego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych 12 nieruchomości;

23.08.2005

archiwalne

89

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie obsługi geodezyjnej w postępowaniach o zwrot nieruchomości własności miasta Poznania

24.08.2005

archiwalne

90

powołania zespołu powypadkowego

26.08.2005

archiwalne

91

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowej oddzielnie dla 163 nieruchomości położonych w Przeźmierowie

29.08.2005

archiwalne

92

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 6 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych

07.09.2005

archiwalne

93

przeprowadzania naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

16.09.2005

archiwalne

94

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 6 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości
z możliwością składania ofert częściowych

26.09.2005

archiwalne

95

powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

30.09.2005

archiwalne

96

organizacji wewnętrznej Zespołu Edukacji

29.09.2005

archiwalne

97

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

07.10.2005

archiwalne

98

wydawania broszury budżetowej powiatu poznańskiego

07.10.2005

archiwalne

99

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu

07.10.2005

archiwalne

100

powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

25.10.2005

archiwalne

101

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 8 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwaścią składania ofert częściowych (II części)

26.10.2005

archiwalne

102

zatwierdzenia wyników w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 14 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych (V części)

27.10.2005

archiwalne

103

stosowania w starostwie odzieży i obuwia roboczego

04.11.2005

archiwalne

104

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów

09.11.2005

archiwalne

105

organizacji wewnętrznej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu

09.11.2005

archiwalne

106

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

14.11.2005

archiwalne

107

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2005 r.

16.11.2005

archiwalne

108

zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 8 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości
z możliwością składania ofert częściowych

16.11.2005

archiwalne

109

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

15.11.2005

archiwalne

110

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 106/
2005 z dnia 14.11.2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

21.11.2005

archiwalne

111

ustalenia osób upoważnionych do zlecenia podróży służbowych, w zależności od środka transportu wykorzystywanego przez pracownika

15.11.2005

archiwalne

113

wydawania broszury budżetowej

25.11.2005

archiwalne

114

powołania Koordynatora i Zespołu Zadaniowego
do realizacji Akcji Społecznej dla Samorządów "Przejrzysta Polska"

25.11.2005

archiwalne

115

procedur organizacji szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu

28.11.2005

archiwalne

116

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

29.11.2005

archiwalne

117

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

29.11.2005

archiwalne

118

zmiany Zarządzenia Nr 15/2003 z dnia 11.06.2003 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i utworzenia jednolitego tekstu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 (wniosek)

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 (umowa)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Poznaniu

29.11.2005

archiwalne

119

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 2 oddzielnych operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości z możliwością składania ofert częściowych

29.11.2005

archiwalne

120

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

09.12.2005

archiwalne

121

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

09.12.2005

archiwalne

122

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2005 r.

12.12.2005

archiwalne

123

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

14.12.2005

archiwalne

124

wewnętrznych procedur kontroli w Wydziale Gabinet Starosty Starostwa Powiatowego w Poznaniu

14.12.2005

archiwalne

125

zakresu zadań Wicestarosty i II Członka Zarządu Powiatu Poznańskiego

15.12.2005

archiwalne

126

zmiany Regulaminu Pracy

16.12.2005

archiwalne

127

powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

19.12.2005

archiwalne

128

realizacji Rocznego Programu Współpracy powiatu poznańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2006

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

20.12.2005

archiwalne

129

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2005r.

20.12.2005

archiwalne

130

utworzenia i procedury aktualizacji bazy danych rekomendowanych firm szkoleniowych

Załącznik - Ankieta

Baza rekomendowanych firm szkoleniowych

23.12.2005

archiwalne

131

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów, druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 30.12.2005 r.

28.12.2005

archiwalne

132

zmiany Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 48/04 z dnia 9 grudnia 2004 roku

30.12.2005

archiwalne

133

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów

30.12.2005

archiwalne

134

zmiany podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2005r.

30.12.2005

archiwalne

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2011-07-29 11:20
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2016-04-12 09:18

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6946
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-18 09:27
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-24 14:11