BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ROK 2019

Nr

W sprawie

Data

Status

1

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu

02.01.2019

archiwalne

2

obciążenia służebnością  przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 417/6, obręb Pecna, gmina Mosina

- wersja dla czytnika ekranu

04.01.2019

obowiązujące

3

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2019 roku

- wersja dla czytnika ekranu

- załączniki

11.01.2019

obowiązujące

4

zmiany Zarządzenia Nr 49/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego, zmienionego Zarządzeniem Nr 19/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 16 lutego 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

15.01.2019

obowiązujące

5

wprowadzenia Regulaminu organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w powiecie poznańskim

- wersja dla czytnika ekranu

15.01.2019

obowiązujące

6

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

- załącznik - schemat organizacyjny

15.01.2019

obowiązujące

7

ustanowienia osoby zarządzającej sprawozdawczością elektroniczną

- wersja dla czytnika ekranu

23.01.2019

obowiązujące

8

obciążenia służebnością  przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 230, obręb Owińska, gmina Czerwonak na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

23.01.2019

obowiązujące

9

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 140 obręb Dachowa, gm. Kórnik na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.

- wersja dla czytnika ekranu

31.01.2019

obowiązujące

10

ustalenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przez Powiat Poznański projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie 2014-2020

- wersja dla czytnika ekranu

31.01.2019

obowiązujące

11

powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy

- wersja dla czytnika ekranu

01.02.2019

obowiązujące

12

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 333/2 obręb Kicin, gmina Czerwonak

- wersja dla czytnika ekranu

01.02.2019

obowiązujące

13

zmiany Zarządzenia Nr 44/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. "Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- wersja dla czytnika ekranu

12.02.2019

obowiązujące

14

1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nieodpłatne wydanie pracownikom Zamawiającego, osobom towarzyszącym oraz dzieciom pracowników Zamawiającego imiennych kart dostępu do zajęć i obiektów.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
3. Powołania komisji przetargowej

- wersja dla czytnika ekranu

12.02.2019

obowiązujące

15

ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Domu Rodzinnego w Swarzędzu w 2019 r.

- wersja dla czytnika ekranu

15.02.2019

obowiązujące

16

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2019

- wersja dla czytnika ekranu

15.02.2019

obowiązujące

17

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego w roku 2019

- wersja dla czytnika ekranu

15.02.2019

obowiązujące

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2019-01-07 13:45
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2019-02-18 13:12

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 62090
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-02-19 07:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-02-22 08:57