BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ROK 2018

Nr

W sprawie

Data

Status

1

plan podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

03.01.2018

archiwalne

2

organizacji wewnętrznej Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

03.01.2018

obowiązujące

3

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 423/1 położonej w Kórniku

- wersja dla czytnika ekranu

12.01.2018

obowiązujące

4

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr 109/2 i 109/4, obręb Komorniki, gmina Komorniki

- wersja dla czytnika ekranu

12.01.2018

obowiązujące

5

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

12.01.2018

archiwalne

6

organizacji wewnętrznej Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

19.01.2018

archiwalne

7

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zmiany, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Tarnowie Podgórnym, działka nr 764/11

- wersja dla czytnika ekranu

22.01.2018

obowiązujące

8

podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego w Przebędowie 21/3, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

- wersja dla czytnika ekranu

22.01.2018

obowiązujące

9

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiedziskach, przy ul. Zawiłej 3/5 

- wersja dla czytnika ekranu

22.01.2018

obowiązujące

10

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia II pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego mienie Powiatu Poznańskiego

- wersja dla czytnika ekranu

23.01.2018

obowiązujące

11

organizacji wewnętrznej Wydziału Inwestycji i Remontów oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

25.01.2018

archiwalne

12

ustalenia Regulaminu wynagradzania i premiowania Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

25.01.2018

obowiązujące

Zmiana Zarządzeniem Nr 82/2018

13

ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2018

- wersja dla czytnika ekranu

25.01.2018

obowiązujące

14

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Szczytnikach, gmina Kórnik, oznaczonej jako działka 239

- wersja dla czytnika ekranu

02.02.2018

obowiązujące

15

uchylenia Zarządzenia nr 39/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 02.06.2017 r., w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 78, obręb Wójtostwo, gmina Pobiedziska

- wersja dla czytnika ekranu

02.02.2018

obowiązujące

16

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany, położonej w Koninku, gm. Kórnik

- wersja dla czytnika ekranu

06.02.2018

obowiązujące

17

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczytnikach, gm. Kórnik, działki 227 i 234/2

- wersja dla czytnika ekranu

06.02.2018

obowiązujące

18

ustalenia wysokości środków finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Domu Rodzinnego w Swarzędzu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

16.02.2018

archiwalne

19

zmiany Zarządzenia Nr 49/2016 Starosty Poznańskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu poznańskiego

- wersja dla czytnika ekranu

16.02.2018

obowiązujące

20

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, działka nr 357, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego

- wersja dla czytnika ekranu

20.02.2018

obowiązujące

21

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

21.02.2018

archiwalne

22

powołania Komisji Przetargowej

- wersja dla czytnika ekranu

12.03.2018

obowiązujące

23

ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego w roku 2018

- wersja dla czytnika ekranu

13.03.2018

obowiązujące

24

plan podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 rok

- wersja dla czytnika ekranu

13.03.2018

archiwalne

25

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

13.03.2018

obowiązujące

26

wykazu prac wzbronionych kobietom, prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią

- wersja dla czytnika ekranu

13.03.2018

obowiązujące

27

refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

13.03.2018

obowiązujące

zmiana zarządzeniem
54/2018

28

organizacji wewnętrznej Wydziału Audytu i Kontroli oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

14.03.2018

obowiązujące

29

powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

- wersja dla czytnika ekranu

14.03.2018

obowiązujące

30

powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego, ustalenia zasad jej działania w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

14.03.2018

obowiązujące

31

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Tucznie, gm. Pobiedziska, działka gruntu nr 34/10, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego

- wersja dla czytnika ekranu

19.03.2018

obowiązujące

32

ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Stęszew, położonej w obrębie Skrzynki, gm. Stęszew, działka gruntu nr 84/1

- wersja dla czytnika ekranu

19.03.2018

obowiązujące

33

powołania Komisji Przetargowej

- wersja dla czytnika ekranu

19.03.2018

obowiązujące

34

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18

- wersja dla czytnika ekranu

19.03.2018

obowiązujące

35

odwołania darowizny działki nr 64 położonej w Czerwonaku dokonanej na rzecz Gminy Czerwonak

- wersja dla czytnika ekranu

22.03.2018

obowiązujące

36

organizacji wewnętrznej Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

22.03.2018

obowiązujące

37

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Biskupicach, gm. Pobiedziska, działka nr 42/4, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

- wersja dla czytnika ekranu

03.04.2018

obowiązujące

38

ogłoszenia wykazu, stanowiącego własność Skarbu Państwa udziału wynoszącego 49/480 części w zabudowanej nieruchomości, położonej w Puszczykowie przy ul. Słonecznej 15, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

- wersja dla czytnika ekranu

03.04.2018

obowiązujące

40

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 68/2, obręb Ceradz Kościelny, gmina Tarnowo Podgórne

- wersja dla czytnika ekranu

17.04.2018

obowiązujące

41

plan podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

19.04.2018

archiwalne

42

podania do publicznej wiadomości wykazu przeznaczonej do oddania w najem na czas nieoznaczony, stanowiącej własność Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości, położonej w Mściszewie, gm. Murowana Goślina

- wersja dla czytnika ekranu

24.04.2018

obowiązujące

43

powołania Komisji Przetargowej

- wersja dla czytnika ekranu

07.05.2018

obowiązujące

44

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 328, obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo

- wersja dla czytnika ekranu

07.05.2018

obowiązujące

45

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

09.05.2018

archiwalne

46

powołania zespołu powypadkowego

- wersja dla czytnika ekranu

10.05.2018

obowiązujące

47

ustalenia wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wprowadzenia i przestrzegania zakładowych instrukcji przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

10.05.2018

obowiązujące

48

przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

05.06.2018

obowiązujące

49

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

11.06.2018

archiwalne

50

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 565/2 obręb Konarzewo, gm. Dopiewo, na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

12.06.2018

obowiązujące

51

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 85/2017 z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych i zakładowego planu kont

- wersja dla czytnika ekranu

18.06.2018

obowiązujące

52

nieodpłatnego przekazania dwóch szaf gospodarczych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

25.06.2018

obowiązujące

53

organizacji wewnętrznej Wydziału Informatyki oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

25.06.2018

obowiązujące

54

zmiany zarządzenia Nr 27/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 13.03.2018 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

26.06.2018

obowiązujące

55

ustalenia wykazu stanowisk pracy, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

26.06.2018

archiwalne

56

powołania zespołu powypadkowego

- wersja dla czytnika ekranu

26.06.2018

obowiązujące

57

plan podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

27.06.2018

archiwalne

58

ustalenia Polityki Jakości oraz funkcjonowania systemu zarządzania jakością, ustanowienia właścicieli procesów i audytorów wewnętrznych jakości

- wersja dla czytnika ekranu

28.06.2018

obowiązujące

59

organizacji wewnętrznej Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

28.06.2018

obowiązujące

60

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działka nr 571/4 oraz działka 592/6 obręb Konarzewo, gm. Dopiewo, na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

28.06.2018

obowiązujące

61

organizacji wewnętrznej Wydziału Komunikacji i Transportu oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

02.07.2018

archiwalne

62

zniesienia służebności gruntowej z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Białężynie, gmina Murowana Goślina, oznaczonej jako działki nr 167/6, 167,7 oraz 167/8

wersja dla czytnika ekranu

6.07.2018

obowiązujące

63

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

09.07.2018

archiwalne

64

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

Załącznik - Regulamin
Załącznik A - Plan postępowań
Załącznik B - Wniosek
Załącznik C - Regulamin pracy komisji
Załącznik D - Protokół

Załącznik E - Ocena celowości wydatku
Załącznik F - Zapytanie ofertowe
Załącznik G - Wzór umowy

Załącznik H - Wzór umowy

13.07.2018

obowiązujące

65

organizacji wewnętrznej Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz procedur kontroli

- wersja dla czytnika ekranu

13.07.2018

archiwalne

66

udzielenia upoważnienia pracownikom Wydziału Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

13.07.2018

obowiązujące

67

organizacji wewnętrznej Biura Zamówień Publicznych oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

13.07.2018

obowiązujące

68

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Czerwonaku, oznaczonej jako działka 47/2

- wersja dla czytnika ekranu

02.08.2018

obowiązujące

69

ogłoszenia wykazu, stanowiącego własność Skarbu Państwa udziału wynoszącego 1/2 części w zabudowanej nieruchomości, położonej w Strykowie przy ul. Bukowskiej, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

- wersja dla czytnika ekranu

03.08.2018

obowiązujące

70

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeziorkach, gm. Stęszew przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

- wersja dla czytnika ekranu

03.08.2018

obowiązujące

71

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Konarskie, gmina Kórnik, oznaczonej jako działka 222

- wersja dla czytnika ekranu

06.08.2018

obowiązujące

72

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

10.08.2018

archiwalne

73

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Czerwonak, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Owińskach, działka nr 191/64

- wersja dla czytnika ekranu

14.08.2018

obowiązujące

74

ogłoszenia wykazu, stanowiącego własność Skarbu Państwa udziału wynoszącego 10/64 części w nieruchomości położonej w Luboniu przy ul. Północnej, przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

- wersja dla czytnika ekranu

14.08.2018

obowiązujące

75

ustalenia wykazu etatów, zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu
- tabela
- załączniki

 

20.08.2018

obowiązujące

Zmiana
Zarządzeniem Nr 46/2019

Zmiana
Zarządzeniem Nr 53/2019

76

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Czerwonak, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Czerwonaku, działka nr 64

- wersja dla czytnika ekranu

21.08.2018

obowiązujące

77

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, oznaczoną jako działka nr 119/6 obręb Radzewice, gm. Mosina na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

- wersja dla czytnika ekranu

31.08.2018

obowiązujące

78

systemu informatycznego FINN

- wersja dla czytnika ekranu

3.09.2018

obowiązujące

79

Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego

- wersja dla czytnika ekranu

03.09.2018

obowiązujące

80

organizacji wewnętrznej Wydziału Organizacyjnego oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

03.09.2018

obowiązujące

81

powołania zespołu w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w Powiecie Poznańskim w roku 2018

- wersja dla czytnika ekranu

10.09.2018

obowiązujące

zmiana zarządzeniem
93/2018

82

zmiany Regulaminu wynagradzania i premiowania Starostwa Powiatowego w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

14.09.2018

obowiązujące

83

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kicinie, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Czerwonak

- wersja dla czytnika ekranu

17.09.2018

obowiązujące

84

organizacji wewnętrznej Wydziału Budżetu oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

19.09.2018

obowiązujące

85

organizacji wewnętrznej Wydziału Finansów oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

- wersja dla czytnika ekranu
   schematu organizacyjnego Wydziału Finansów

19.09.2018

obowiązujące

86

podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości położonej w miejscowości Wagowo, gmina Pobiedziska, działka nr 61/2, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

- wersja dla czytnika ekranu

20.09.2018

obowiązujące

87

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

21.09.2018

archiwalne

88

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia eliminacji powiatowych konkursu "Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości" w dn. 10.10.2018 r., realizowanego w ramach współpracy z partnerskim powiatem tatrzańskim

- wersja dla czytnika ekranu

04.10.2018

obowiązujące

89

wyrażenia zgody na zawarcie umowy

- wersja dla czytnika ekranu

04.10.2018

obowiązujące

zmiana zarządzeniem
94/2018

90

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 18 obręb Kromolice, gmina Kórnik na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

09.10.2018

obowiązujące

91

zmiany zakresu służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 328, obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo

- wersja dla czytnika ekranu

09.10.2018

obowiązujące

92

powołania Rady Seniorów Powiatu Poznańskiego

- wersja dla czytnika ekranu

09.10.2018

obowiązujące

93

zmiany zarządzenia Nr 81/2018 Starosty Poznańskiego z dnia 15.10.2018 r. w sprawie powołania zespołu w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w Powiecie Poznańskim w roku 2018

- wersja dla czytnika ekranu

15.10.2018

obowiązujące

94

zmiany zarządzenia Nr 89/2018 Starosty Poznańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy

- wersja dla czytnika ekranu

16.10.2018

obowiązujące

95

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 11/5, obręb Krzyżowniki, gm. Kleszczewo

- wersja dla czytnika ekranu

26.10.2018

obowiązujące

96

organizacji wewnętrznej Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz procedur kontroli wewnętrznej

- wersja dla czytnika ekranu

29.10.2018

archiwalne

97

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 29/3 obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

- wersja dla czytnika ekranu

31.10.2018

obowiązujące

98

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka nr 139/2, obręb Witobel, gm. Stęszew

- wersja dla czytnika ekranu

31.10.2018

obowiązujące

99

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pobiedziskach

- wersja dla czytnika ekranu

02.11.2018

obowiązujące

100

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Luboniu

- wersja dla czytnika ekranu

02.11.2018

obowiązujące

101

podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w miejscowości Jerzyn, gmina Pobiedziska, działka nr 5, przeznaczonej do oddania w użyczenie

- wersja dla czytnika ekranu

02.11.2018

obowiązujące

102

zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 85/2017 z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych i zakładowego planu kont

- wersja dla czytnika ekranu

05.11.2018

obowiązujące

103

wprowadzenia dokumentacji dotyczącej Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

05.11.2018

obowiązujące

104

ustalenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu dnia wolnego za odpracowaniem w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

08.11.2018

archiwalne

105

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr 259/4 i nr 259/1 obręb Gowarzewo, gmina Kleszczewo na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

- wersja dla czytnika ekranu

14.11.2018

obowiązujące

106

planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

15.11.2018

archiwalne

107

powołania zespołu powypadkowego

- wersja dla czytnika ekranu

16.11.2018

obowiązujące

108

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr 191 obręb Krąplewo, gm. Stęszew, na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego Enea Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

19.11.2018

obowiązujące

109

zmiana Zarządzenia Nr 45/2017 z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu pn. "Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - kuźnia kwalifikacji i kompetencji", dofinansowanego ze środków Europejskich Funduszu Społecznego, zmienionego Zarządzeniem Nr 61/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Projektowego dla potrzeb realizacji Projektu pn. "Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu - kuźnia kwalifikacji i kompetencji", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- wersja dla czytnika ekranu

19.11.2018

obowiązujące

110

powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

21.11.2018

obowiązujące

111

aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego, mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8

- wersja dla czytnika ekranu

22.11.2018

obowiązujące

112

trybu wyboru i działania reprezentanta załogi w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

- wersja dla czytnika ekranu

28.11.2018

obowiązujące

113

terminów zgłaszania kandydatów na reprezentanta załogi, przeprowadzenia głosowania oraz składu komisji skrutacyjnej

- wersja dla czytnika ekranu

28.11.2018

obowiązujące

114

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Komornikach, przy ul. Poznańskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

- wersja dla czytnika ekranu

30.11.2018

obowiązujące

115

zmiany Zarządzenia Nr 74/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie utworzenia i powołania składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

- wersja dla czytnika ekranu

03.12.2018

obowiązujące

116

ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Owińskach, działka nr 191/54, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 

- wersja dla czytnika ekranu

04.12.2018

obowiązujące

117

przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów magazynowych na dzień 31 grudnia 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

05.12.2018

obowiązujące

118

przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki, depozytów i druków ścisłego zarachowania w kasie Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

05.12.2018

obowiązujące

119

ustalenia godzin pracy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu w dniu 31 grudnia 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

06.12.2018

archiwalne

120

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz powołania Komisji Konkursowej

- wersja dla czytnika ekranu

06.12.2018

obowiązujące

121

zmiany zarządzenia Nr 85/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych i zakładowego planu kont

- wersja dla czytnika ekranu

13.12.2018

obowiązujące

122

plan podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2018 roku

- wersja dla czytnika ekranu

14.12.2018

obowiązujące

123

ustalenia planu kontroli instytucji obowiązanych (fundacje, stowarzyszenia) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na 2019 rok

- wersja dla czytnika ekranu

18.12.2018

obowiązujące

124

powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosków o zmianę siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Baranowie przy ul. Wspólnej 5 oraz o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Baranowie

- wersja dla czytnika ekranu

21.12.2018

obowiązujące

125

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Czerwonaku, oznaczonej jako działka gruntu 20/2

- wersja dla czytnika ekranu

27.12.2018

obowiązujące

126

wyrażenia zgody Zakładowi Karnemu w Koziegłowach na zawarcie umowy użyczenia pomieszczenia znajdującego się w budynku Zakładu Karnego w Koziegłowach zlokalizowanego na działce nr 183/120 w Koziegłowach

- wersja dla czytnika ekranu

28.12.2018

obowiązujące

  • opublikował: Bartosz Kurek
    data publikacji: 2018-01-08 16:29
  • zmodyfikował: Bartosz Kurek
    ostatnia modyfikacja: 2019-08-14 07:40

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 733
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-10-15 14:46
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-15 15:11